Riihimäen sotainvalidien veljesmajan kunnostus

Riihimäen alueen lionsklubit LC Riihimäki, LC Riihimäki/Uramo ja LC Riihimäki/Kara saivat Arne Ritari-säätiöltä 2000 euron apurahan Riihimäen sotainvalidien veljesmajan kunnostukseen, minkä lisäksi klubit sitoutuivat sijoittamaan avustuskohteeseen vähintään saman summan sekä vapaaehtoistyötään. Riihimäen neljäs Lions-klubi LC Riihimäki/Kristalli on lupautunut hankkeeseen mukaan vapaaehtoistyöllään.

Sotainvalidien veljesmaja sijaitsee Paalijärven rannalla Riihimäellä, jossa paikallisosasto omistaa rantatontin sekä siellä sijaitsevat rakennukset. Alueella on 40-50-luvun taitteessa rakennetut veljesmaja, puucee ja puuvarasto, sekä myöhemmin 60-luvulla rakennetut rantasauna ja grillikatos. Jäsenpiiriin kuuluu vielä reilut 100 henkilöä, joista sotainvalideja on enää murto-osa. Noin parisenkymmentä jäsentä on vielä aktiivisesti päässyt majaa käyttämään.
 
Rakennukset olivat vielä siinä kunnossa, että niiden ikää voitiin ajatella jatkaa saneeraus- ja remontointitöiden avulla. Koska sotainvalidit ovat itse jo iäkkäitä sekä liikuntarajoitteisia, niin korjaustoimiin tarvittiin ulkopuolista apua.
Projektin toteutus aloitettiin jo viime vuoden puolella Sotainvalidien veljesliiton Riihimäen osaston edustajien ja alueen Lions-klubien edustajana toimineen, rakennusinsinööri ja aktiivilion Markku Tarkkosen käydessä läpi veljesmajan rakennusten ja piha-alueen korjaustarpeita.
Syksyn ja talven aikana korjaussuunnitelma valmistui ja hankkeen kustannusarvio oli noin 5000;- euroa. Lions-vapaaehtoistyö laskettiin noin 300 työtunniksi. Klubit päättivät hyödyntää Lions-järjestön apurahamahdollisuuksia ja Uramo-klubin presidentti Reino Simonen toimitti apuraha-anomuksen AR-säätiölle. Myöntävä vastaus saatiin kevään aikana ja apurahaksi tarkentui 2000 euroa.
Työt aloitettiin toukokuun puolivälissä rakennusten puhdistamisella ja piha-alueen siistimisellä. Toukokuun lopun lähestyessä aloitettiin maalaustyöt, jota jatkettiin kesäkuun alkupäiviin saakka. Näiden vapaaehtoistöiden lisäksi paikalle tulevat ammattimiehet koneineen viimeistelemään vaativammat korjauskohteet. Talkootunteja kertyi yhteensä noin 350 ja talkooporukka pääsi lopulta talkoosaunaan itse kunnostetussa ympäristössä. Ennen juhannusta tehtiin vielä vajan nosto, tulisijojen korjaukset ja maanrakennustyöt. Jossain vaiheessa kesää kaadetaan 10-15 järeää puuta ja syksyyn mennessä tehdään risusavotta sekä pieniä viimeistelytöitä valmiiksi.
Lionsklubien yhteinen palveluprojekti ja sille kerätyt avustukset auttavat ikääntyvän sotainvalidien toimintaedellytyksiä ja auttaa heitä pitämään kiinteän omaisuutensa arvossaan. Mikäli käyntikerrat veljesmajalla harvenevat, niin yhdistyksellä on mahdollisuus myydä kunnostettu ja hyvin ylläpidetty maja ja kohdistaa näin saadut varat elossa olevien yhdistyksen jäsenten virkistykseen ja kuntoutukseen.
Lion Markku Tarkkonen, LC Riihimäki/Kara lionsklubista kertoo, että ”Tämä projekti on antanut lioneille mahdollisuuden arvostaa sotiemme veteraanien suunnattoman arvokasta työtä itsenäisyytemme hyväksi. Autamme heitä vielä nyt, kun heitä liikkuu keskuudessamme. Lionit kiittävät kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän tärkeään työhön.”

 

Kuva Esa Ojapalo
Kuva Esa Ojapalo

Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot