Apurahat

Apurahojen myöntämisperusteet ja toimikauden apuraha luokat. Lista myönnetyistä apurahoista ja esimerkkejä toteutuneista hankkeista.

21.6.2017
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.
21.6.2017

Arne Ritari-säätiö jakaa vuosittain apurahoja. Tässä ohjesäännössä on määritelty apurahan hakumenettely ja myöntämispäätökseen vaikuttavat asiat.
21.6.2017
Normaali säätiön apurahaohjesäännön mukainen apuraha Apuraha myönnetään klubin palveluaktiviteettinä suoritettavaan kohteeseen, enintään 50 % aktiviteetin rahallisista kustannuksista. Klubin oma rahasuoritus tulee olla vähintään samansuuruinen, kuin myönnettävä apuraha.
21.6.2017
Piiri Klubi Myönnetty Pv Projekti F LC Lapua/Alajoki 2.850 20.04.2016 Huvimaja kehitysvammaisten asuntolaan C LC Hausjärvi/Helmet 1.240 18.04.2016 Ala- ja yläraajojen kuntoutuslaite Lasihelmeen...
21.6.2017
Esimerkkejä Arne Ritari säätiön apurahaa saaneista hankkeista.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki
010 501 4500

Yhteystiedot