Apurahat

Apurahojen myöntämisperusteet ja toimikauden apuraha luokat. Lista myönnetyistä apurahoista ja esimerkkejä toteutuneista hankkeista.

02.05.2019
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen
Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja
liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista
lionstoimintaa.
02.05.2019

Arne Ritari-säätiö jakaa vuosittain apurahoja. Tässä
ohjesäännössä on määritelty apurahan hakumenettely ja
myöntämispäätökseen vaikuttavat asiat.
24.08.2019
Normaali säätiön apurahaohjesäännön mukainen apuraha Apuraha myönnetään klubin palveluaktiviteettinä suoritettavaan kohteeseen, enintään 50 % aktiviteetin rahallisista kustannuksista. Klubin oma rahasuoritus tulee olla vähintään samansuuruinen, kuin myönnettävä apuraha.
02.05.2019
Piiri Klubi Myönnetty Pv Projekti F LC Lapua/Alajoki 2.850 20.04.2016 Huvimaja kehitysvammaisten asuntolaan C LC Hausjärvi/Helmet 1.240 18.04.2016 Ala- ja yläraajojen kuntoutuslaite Lasihelmeen...
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot