Arne Ritari -säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa.

 

Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.28.01.2020
Tietoa säätiön historiasta ja sen synnystä. Toimintakauden kauden hallitus ja piirien toimikuntapuheenjohtajat. Arne Ritari -säätiön säännot.
24.08.2019
Apurahojen myöntämisperusteet ja toimikauden apuraha luokat. Lista myönnetyistä apurahoista ja esimerkkejä toteutuneista hankkeista.
08.02.2020
Luettelo ritarikillan jäsenistä, jota päivitetään ritaruuden julkaisun jälkeen.
5.7.2017
Arne Ritari -säätiön hallitus on koonnut ohjeistuksen Lions-ritariksi lyömisen ttoteuttamisesta, jotta tilaisuudesta muodostuisi mahdollismman juhallinen ja tilaisuus saisi sille kuuluvan arvon.
01.07.2019
Kuvaus säätiön adressipakkauksesta ja muistolause-ehdotuksia. Linkki adressien tilauslomakkeelle. Valmiit pohjat omien kuvien käytölle ja ohje kuvan vaihtamiseksi.
27.01.2020
Uutisia ajankohtaisista tapahtumista.
08.09.2019
Säätiön palkitsemissääntö ja säätiön myöntämät palkinnot/muistamiset.
19.11.2020
Lomakkeettt apuraha-anomuksille ja Lions ritarihakemus. Toimikuntapuheenjohtajien raportit ja koulutusmateriaali.
19.11.2020
Arne Ritari -säätiön toimintasuunnitelma kaudelle 2019-2020.
19.11.2020
Arne Ritari -säätiön vuosikertomus kaudelta 2015-2016.
24.5.2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot