Arne Ritari -säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa.

 

Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.29.11.2014
Tietoa säätiön historiasta ja sen synnystä. Toimintakauden kauden hallitus ja piirien toimikuntapuheenjohtajat. Arne Ritari -säätiön säännot.
13.9.2015
Apurahojen myöntämisperusteet ja toimikauden apuraha luokat. Lista myönnetyistä apurahoista ja esimerkkejä toteutuneista hankkeista.

24.8.2013
Luettelo ritarikillan jäsenistä, jota päivitetään ritaruuden julkaisun jälkeen.

5.7.2017
Arne Ritari -säätiön hallitus on koonnut ohjeistuksen Lions-ritariksi lyömisen ttoteuttamisesta, jotta tilaisuudesta muodostuisi mahdollismman juhallinen ja tilaisuus saisi sille kuuluvan arvon.
13.9.2015
Kuvaus säätiön adressipakkauksesta ja muistolause-ehdotuksia. Linkki adressien tilauslomakkeelle. Valmiit pohjat omien kuvien käytölle ja ohje kuvan vaihtamiseksi.
25.08.2018
Uutisia ajankohtaisista tapahtumista.
24.8.2013
Säätiön palkitsemissääntö ja säätiön myöntämät palkinnot/muistamiset.
10.6.2013
Lomakkeettt apuraha-anomuksille ja Lions ritarihakemus. Toimikuntapuheenjohtajien raportit ja koulutusmateriaali.
05.09.2018
Arne Ritari -säätiön toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018.
18.11.2017
Arne Ritari -säätiön vuosikertomus kaudelta 2015-2016.
24.5.2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki
010 501 4500

Yhteystiedot