Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Toimintakertomus 2020-2021

TOIMINTAKERTOMUS 2020–2021

Edellisen kauden loppupuolella levisi maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia myös Suomeen, joka vaikutti koko kauteen rajoittamalla kokoontumisia ja ihmisten välisiä kontakteja. Monet klubien perinteiset fyysiset aktiviteetit jäivät tekemättä ja oli keksittävä tilalle uusia.

Aluksi kokousten pitäminen vaikeutui, mutta hyvin nopeasti otettiin käyttöön ilmaisia internet-ohjelmia niiden toteuttamiseksi tietokoneiden avulla. Liitossa oli jo aikaisemmin käytetty GoToMeeting-ohjelmaa kokousten pitämiseksi ja se laajennettiin myös piirien käyttöön.

Kausi alkoi Suomen lionstoiminnan 70-vuotisjuhlan suunnittelulla, mutta rajoitukset estivät sen toteutumisen. Juhla onnistui kuitenkin myöhemmin syksyllä virtuaalisena liiton toimistolta. Samoin toteutettiin kauden hallituksen kokoukset, KVN-kokoukset Poria lukuun ottamatta ja huipentumana liiton vuosikokous Turusta hoidettuna.

Kausi oli myös Suomen puheenjohtajuuskausi yhteispohjoismaisessa NSR-toiminnassa. Kaikki yhteydenpidot ja tapahtumat pidettiin virtuaalisina, joista suurimmat olivat EF Symposiumin esittelysivuston pystyttäminen, vuosikokous Helsingissä seminaareineen ja työpajoineen sekä yhteisen marssivideon tekeminen kansainväliseen vuosikokoukseen.

Kaudella saavutettiin useita edistysaskeleita toiminnassamme. Yleisenä havaintona oli, että klubien virkailijakoulutuksiin ei ole riittävästi kiinnostusta ja tiedon puute aiheutti ongelmia ja puutteita toiminnassa. Tämän korjaamiseksi koottiin kaikista lionstoiminnan perusasioista kuten säännöistä ja menettelytapaohjeista kuvaus ”lionstoiminnan selkeyttäminen”. Se kertoo tiivistettynä, mitkä ovat lionstoiminnan perusteet sekä klubin, piirin, liiton ja järjestön väliset toiminnalliset edellytykset, joista yhtäkään ei voi irrottaa itsenäiseksi. Se on nelikanta, joka toimii vain yhdessä nyt ja aina siihen asti, kunnes toiminta lopetetaan.

Kaudella uusittiin klubien, piirien ja liiton säännöt, otettiin käyttöön ohjattu GAT-toiminta, tavoiteltiin klubien MyLCI ja MyLion -raportoinnin 100 % tasoa, jotta saadaan toiminnasta kansallista ja kansainvälistä todellista tietoa, panostettiin viestinnän kehittämiseen uutiskirjeiden ja uusittujen kotisivujen avulla, otettiin käyttöön videoidut toimialojen tietoiskut ja koulutukset, toteutettiin muutamia lionstoiminnan tunnettavuuteen ja tyytyväisyyteen liittyviä tutkimuksia, joiden tuloksia hyödynnetään seuraavalla kaudella samoin kuin nettikiusaamiseen liittyvän ohjelman käynnistäminen.

Suurin ponnistus oli piirijaon toteuttaminen vastaamaan Lions-järjestön perusmäärittelyä piireistä. Tässä asiassa järjestö ei pakota tekemään piiriuudistusta, mutta raportoi piirikuvernööreille kuukausittain tilanteesta, joka hyvän Lions-tavan mukaisesti pitää ottaa oma-aloitteisesti huomioon heikentyneen tilanteen saattamiseksi vaaditulle tasolle. Tilanne on nyt niin huono, että vaaditaan koko maan käsittävä uudistus, jossa useita piirejä lakkautuu. Vuosikokous ei hyväksynyt ehdotettua muutosesitystä, vaan päätti palauttaa asian uudelleen käsittelyyn.

Kausi saatiin hyvin hoidettua loppuun asti kiitos virtuaalisten välineiden. Suunnitellut tärkeimmät tavoitteet joko toteutui tai saatiin hyvälle alulle sekä uusia käynnistettiin seuraaville kausille työstettäväksi. Vaikka tiedotuksemme tekee erinomaista työtä välittäen tärkeitä asioita kotisivun, laadittujen webinaarien ja kuukausittain ilmestyvien uutisviestien avulla, joka menee kaikille sähköpostin omaaville jäsenille, niitä lukee vain hyvin pieni joukko. Viestinnän ja GAT-toiminnan tiedonkulun askeleet ovat Liitto - Piiri - Klubi molempiin suuntiin, jossa vastuuhenkilöiden tehtävänä on varmistaa tiedon siirtyminen kohderyhmille.

Ennen vuosikokousta, saimme toiminnanjohtajaltamme Maarit Kuikalta irtisanoutumisilmoituksen, joka käynnisti pikaisen hakuprosessin. Uusi toiminnanjohtaja löytyi ja työsopimus tehtiin kauden päätteeksi. Toivotan Maarit Kuikalle ja uudelle toiminnanjohtajalle Petri Kaukiaiselle onnea ja menestystä uusissa tehtävissään.

Matti Reijonen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2020-2021

Kansainvälisen presidentin teema: We serve – Me palvelemme – Vi hjälper

Kotimainen teema: Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott

1. JÄSENYYS (GMT)

Kauden alussa klubeja oli 859 ja lopussa 826, joten vähennystä tuli 33 klubia. Jäsenmäärä kauden alussa oli 20 088 ja lopussa 18 946, vähennystä 1 142. Edellisellä kaudella vähennystä oli 21 klubia ja 1 065 jäsentä.

Kausi käynnistyi koronapandemian helpottaessa piirien jäsenjohtajien valmennuksella. Painopiste oli luoda yhteisiä käytäntöjä klubien hyvinvoinnin ja uusjäsenhankinnan kehittämiseksi. Valitettavasti kauden aikana klubien tapaamismahdollisuudet lähes loppuivat ja jäsenhankinnan hoitaminen vaikeutui. Kauden aikana tehtiin myös perusteellinen jäsentutkimus (nykyiset jäsenet, eronneet jäsenet ja potentiaaliset jäsenet) Brandcrafty Oy:n kanssa tarkoituksena selvittää nykyisen lionstoiminnan tunnettuutta sekä jäsenien näkemyksiä siitä, miten sitä tulisi kehittää. Tuloksien perusteella on jo käynnistetty erilaisia toimenpiteitä, kuten Brändityöryhmä. Keväällä tehtiin vielä uusi lionstoiminnasta lyhyesti ja kuvien kanssa kertova ”haitariesite” klubien käyttöön.

2. KOULUTUS (GLT)

Kausi meni etävalmennuksien parissa. Niitä kyettiin viemään läpi hyvin, eikä niitä juuri jouduttu peruuttamaan, vaan suurin osa niistä toteutui. Kauden aikana otettiin tuotantokäyttöön kansainvälinen Learn-sovellus, johon raportoitiin valmennukset. Raportoituja määriä voidaan hyvinkin pitää toiminnan laajuutta kuvaavana. Luvuissa on koulutustapahtumien ja kouluttajien kokonaismäärä huomioimatta sitä, että sama lion on osallistunut useampaan valmennukseen ja kouluttaja on ollut useammalla kurssilla.

Kursseja 461
Osallistujia 5 939
Kouluttajia 142
FDI-ohjelmasta valmistuneita 1
LCIP pätevyyden saavuttaneet 5

Syksyllä kyettiin viemään suunnitellut lähikoulutuspäivät läpi, mutta keväällä ne korvattiin pandemian takia etävalmennuksella. Samoin kävi ensimmäisten varapiirikuvernöörien lähikurssille Chicagossa. Se jouduttiin myös järjestämään etävalmennuksena. Elektivalmentajana toimi PCC Jari Rytkönen jo viidettä kautta. DGe puolisovalmennus ja viimeinen valmennuspäivä kyettiin järjestämään läsnäolovalmennuksena. Piirikuvernöörivalmennuksessa oli mukana sekä päämajan määrittämä materiaali ja liiton oma materiaali.

Keväälle suunniteltu FDI-valmennus jouduttiin peruuttamaan koronarajoitusten takia.

Painopisteet: Liiton koulutustoimiala on keskittynyt varapiirikuvernöörien- ja piirisihteerien valmennukseen. Uutena liiton järjestämänä valmennuksena oli lohkonpuheenjohtajien etävalmennus.

Päivitettiin myös erilaisia virkailijavalmennusmateriaaleja ja koulutuksen osalla myös päivitettiin uudet liiton sivut, joissa valtaosa valmennusmateriaalista siirrettiin omalle koulutusalueelle, jolle ei tarvita salasanakirjaantumista. Videovalmennusmateriaalien tekemistäkin harjoiteltiin.

Päivityksen yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota raportointijärjestelmien valmennusmateriaaleihin ja niiden hyödyntämisen helppouteen valmennuksessa. Samoin valmennusmateriaalissa panostettiin GAT-toimintamallin hyödyntämiseen kaikilla toiminnan tasoilla. Osa valmennusmateriaalista päivitettiin myös ruotsiksi.

Erityisen tärkeää toiminnassa on yhteistyö piirien koulutusjohtajien kanssa. Heiltä saatiin kannustusta ja vinkkejä. Heiltä myös pyydettiin kauden päättyessä palautetta.

Yhteenveto palautteista ja toivoituista kehityskohteista:

 • Kauden aikana opittu ja totuteltu verkkokoulutus, uskallus osallistua ja oppimishalu kasvoivat toimintakuukausien myötä. Verkkokoulutukset saivat hyvää arvostelua ja kiinnostusta sen avulla tulla toistekin. Säästää aikaa ja vaivaa, helpottaa arkipäivää ja lyhentää ajomatkoja.
 • Erittäin hyvä kausi. Aktiivista osallistumista valmennuksiin. Jäsenet ovat kiinnostuneita hankkimaan lisäosaamista. GTM-tapaamiset eri piirien koulutusjohtajien kanssa ovat olleet todella hyvää vertaistukea ja antaneet ideoita.
 • Sähköinen koulutus, loistavaa. Ei kaikilta osin tietty korvaa kohtaamisia, mutta kynnys osallistua matalampi.

Kehityskohteet:

 • Verkkovalmennuksen pedagogiseen kokonaisuuteen - uskoakseni tuli jäädäkseen ainakin osittain.
 • Koulutuksen ja valmentamisen laajentaminen muuhun kuin operatiiviseen koulutukseen
 • Henkilökohtaisesti tiedottamista koulutustapahtumista nykyistä enemmän klubien avainhenkilöille, pelkkä kotisivujen kautta informointi ei riitä
 • Johtamiskoulutukseen ja raportointiin motivointi
 • Muuhunkin kuin virkailijakoulutukseen panostusta.

3. VIESTINTÄ

Viestinnän tärkeimmät tavoitteet olivat lionstoiminnan somestrategian tarpeen tunnistaminen sekä liiton ja piirien viestinnän tiivistäminen.

Kaudelle sattui kaksikin tärkeää päivämäärää, suomalaisen lionstoiminnan 70-vuotismerkkipaalu 14.8.2020 ja Suomen Lions-liiton 60-vuotisjuhlapäivä 24.10.2020. Viestintä valmisteli ja toimitti etukäteen kattavan juhlamateriaalin piireille ja klubeille. Juhlavuosi on ollut laajasti esillä liiton julkaisukanavissa. Ensimmäinen suomalainen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950. Sitä juhlittiin ”työn merkeissä” esittelemällä lionstoimintaa Helsingin keskustaan päärautatieasemalla mainittuna päivänä. Poikkeusolosuhteista johtuen Suomen Lions-liiton 60-vuotisjuhlapäivää kunnioitettiin juhlawebinaarilla 23.10.2020. Webinaarissa oli esillä näyttävä katsaus historiaan ja nykypäivään.

Piirien- ja liiton viestintävastuulliset tapasivat GoToMeeeting -kokoontumisissa yhdeksän kertaa. Viestintämateriaalia toimitettiin ja somekoulutusta järjestettiin piireille. Eri aiheista koostunut Tuhansien leijonien maa -webinaarisarja koostui 19 esityksestä. Viestintä on osallistunut asiantuntijana ICT-kokoontumisiin. Uutiskirje on toimitettu kuukausittain jokaiselle lionille. Webinaareista on tiedotettu liiton kotisivuilla, Facebookissa ja piirien WhatsApp-ryhmissä.

Viestintä osallistui Vuoden Hyväntekijä -palkintojen valintaan. Valtakunnallista hyväntekijää ei tällä kaudella valittu. Sen sijaan palkintorahat päätettiin lahjoittaa Tukikummit-säätiölle kohdennettuna lasten harrastusten tukemiseen. Lionien Vuoden Hyväntekijäksi valittiin LC Vantaa/Vernissa.

Viestintä on osallistunut jäsentutkimuksen kysymysasetteluun, tutkimuksen valmisteluun ja sen julkaisuun. Lisäksi on pidetty tutkimuksen purku -tapaaminen piirikuvernööreille ja muille kiinnostuneille. Lisäksi on julkaistu Hyväntekeväisyysjärjestöt - Finland 2021 (Mantap) (03/21) ja Lionstoiminta - tutkimus uusjäsenhankinnan tueksi (Brandcrafty) (01/21).

Kauden aikana perustettiin Brändityöryhmä lionien markkinointiviestinnän ja jäsenkehityksen tukemiseksi. Brändityössä perehdyttiin viimeaikaisten kyselyjen ja selvitysten tuloksiin sekä edellisen brändityön perusteisiin. Kauden lopulla toteutettiin jäsenistön arvopohjaa ja suomalaisen lionstoiminnan nykytilaa kartoittava jäsenkysely. Lions-brändin kirkastamiseen lähdetään kyselyn tulosten pohjalta.

Viestintä- ja markkinointipäällikkö osallistui liiton edustajana NSR-viikonloppuun 15.-17.1.2021. Viestintä on osallistunut KiTeNet-hankkeen valmisteluun sekä ollut alustamassa ja aloittamassa em. Brändityöryhmän työskentelyä.

Uudet kotisivut on otettu käyttöön, joilta löytyy myös uusia viestintäpohjia. Viestintä on osallistunut puheenjohtaja-, varapuheenjohtaja- ja toiminnanjohtaja valintojen valmisteluun. Lisäksi on valmistauduttu ensi kauden viestintätoimijoiden kanssa tulevan kauden valmisteluun sekä 14.8.2021 Lions-päivään.

Liitto on tilannut ja vastaanottanut somestrategian, jonka käyttöönotto tapahtuu kauden 2021−2022 aikana. Liiton viestinnän, sen viestintätyöryhmän ja piirien viestinnän yhteistyö on tiivistynyt. Brändityöryhmä jatkaa työskentelyään.

 • LION-lehti

LION-lehti ilmestyi printtinä neljä kertaa ja digilehtenä kaksi kertaa (5/20 ja 1/21). LIONS-INFO julkaistiin nron 4/20 välissä. Kansainvälisen järjestö tuki laski kauden alussa aiemmasta neljän lehden tuesta kahteen printtilehteen eli kahteen dollariin per jäsen entisestä 4 dollarista per jäsen.

Päämajan tuki määräytyy keskimääräisen jäsenmäärän kautta, joka lasketaan laskemalla yhteen maksukauden ensimmäisen ja viimeisen kuukauden jäsenmäärä ja jakamalla se kahdella. Tuki maksetaan lehdille puolivuosittain joulu-tammikuussa ja toinen kesä-heinäkuussa. Pienentynyt lehtituki kompensoitiin vuosikokouksessa päätetyllä jäsenmaksukorotuksella.

 • LION-lehden toimitusneuvosto

Lehden paino-, graafikko- ja ilmoitusmyyntisopimukset päättyivät vuoden 2020 lopussa. Liitto teki sekä painon, graafikon että ilmoitusmyyjän kanssa jatkosopimukset vuodeksi entisillä hinnoilla. Selvitettiin myös toimijoiden valmius tarjota vuoden jatko-optiota.

Ilmoitusmyynti jatkui haasteellisena ja toimitusneuvosto pohti erilaisia vaihtoehtoja ilmoitusmyynnin tukemiseen.

 • AlfaTV

AlfaTV:n kanssa allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti vuonna 2020 toteutettiin ja esitettiin sekä tietoiskun kaltaisia lyhytuotantoja että yksi pidempi dokumentti. Lisäksi kanavalle tuotettiin ja sillä esitettiin lionstoiminnasta kertova mainos.

Kevään 2020 tuotannot käsittivät vuodenvaiheessa esitetyn 17 minuutin pilotin (CC Aarne Kivioja ja GS Maarit Kuikka) sekä lyhytohjelmia eri aiheista, joita olivat muun muassa Porokisat, hypokoira, lionstoiminta (Antti Forsell), Sri Lankan sairaala (Markus Flaaming), Lions Quest, Lions Quest / Liikunta (Jukka Jalonen).

Syksyksi suunnitellut tapahtumatuotannot (muun muassa tervapoltto, silakkamarkkinat, ankka-arvonta, nuorisoleiri) peruuntuivat koronan aiheuttamien tapahtumaperuuntumisten vuoksi. Niiden sijaan AlfaTV esitti syksyllä 2020 kiitettävästi uusintoja kevään tuotannoista, joista viimeinen uusintakierros oli joulukuussa 2020.

Syksyllä 2020 tuotettiin Lions-mainos, joka esitettiin AlfaTV:n kanavalla 60 kertaa.

Juhlavuoden päätuote oli 45 minuutin (brutto) TV-dokumentin tuottaminen Innokit Oy:n kanssa. Sen leikkasi TV-toimittaja Markku Veijalainen. Tuotantoa varten kuvattiin muun muassa 14.8.2020 Helsingin rautatieaseman Eliel-aukiolla toteutettu Lions-päivän esiintyminen. Dokumenttiin kerättiin Lions-aineistoa myös eri puolilta maata. Musiikki siihen saatiin Orkester Nordenin konsertista.

Kaikki AlfaTV:n kanssa toteutetut TV-tuotannot saatiin Suomen Lions-liiton käyttöön muun muassa sosiaalisessa mediassa.

 • Arbetsgruppen för svenska frågor

I arbetsgruppen ingår officiellt Gurli Dumell, Björn Hägerstrand, Bo Lindberg och Björn Taxell. I arbetet har också deltagit Thorolf Westerlund och Torolf Höglund. Ordförande är Björn Taxell.

Till följd av epidemiläget har gruppen undvikit fysiska möten. Åsikter om språkbehandlingen i förbundet har skötts via e-post och telefonsamtal. Översättningsarbetet fortgår på medlemsnivå av en grupp talkoöversättare med Gurli Dumell, som koordinator. Till följd av att gruppens förslag våren 2019 till översättningsdirektiv inte slutgiltigt behandlats i förbundsstyrelsen, finns det en eftersläpning i förändringen av språkkulturen och översättningsarbetet.

Arbetsgruppen vill framhålla, att dess uppgift är att värna om förbundets arbete på svenska. Arbetsgruppen är inte en översättningsenhet. Dess medlemmar kan likväl i andra hand åta sig vissa översättningsuppdrag.

Arbetsgruppen har med belåtenhet noterat, att utbildningen av en svenskspråkig Lions Quest-utbildare inleddes under denna period. Till följd av epidemin blev det ett avbrott i den, men utbildningen fortsätter under innevarande period. Till följd härav har det inte på en längre tid ordnats Lions Quest-utbildning på svenska.

Arbetsgruppen har noterat, att förbundet inlett förnyelse av sina hemsidor. I brist på svenskspråkig assistans har det blivit stor eftersläpning för sidorna på svenska. Arbetsgruppen har inte kontaktats eller engagerats i detta arbete. Till följd av de obehandlade direktiven finns det eftersläpning också då det gäller andra utgåvor. Särskilt noterar arbetsgruppen broschyren för sund användning av Internet och andra media via olika nätverk. En eftersläpning dels vad gäller Lions Quest och information om digitala tjänster på svenska leder till att hela den svenskspråkiga fostrarvärlden och skolvärlden hamnar utanför och i en sämre ställning. Det rimmar illa med hänsyn till att Lions arbete är till för alla.

Till följd av ovannämnda faktorer och att det ännu finns ett stort arbetsfält, är arbetsgruppen redo att fortsätta sitt arbete under kommande perioder.

4. PALVELU

Kautta varjosti koronapandemia, joka toi haasteita klubien palvelutoiminnalle. Perinteinen ”porukalla tekeminen” oli lähes mahdotonta ja näin ollen henkilökohtainen palvelutoiminta korostui yksittäisissä arjen toimissa ja auttamisessa. Kauden aikana jouduttiin perumaan perinteisiä Lions-tapahtumia joka klubissa ja lionien näkyvyys jäi todella pieneksi.

Tämän kauden toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi oli asetettu 100 % raportointi. Miksi siihen sitten pyrittiin, tässä muutamia syitä:

 • vain raportoimalla voimme kertoa työmme tuloksista
 • klubien aktiviteetit löytyvät yhdestä paikasta ja helpottaa klubinkin toimintaa
 • piiri ja liitto saavat yhteenvedot aktiviteettien laajuudesta ja onnistumisesta
 • näitä tietoja tarvitaan viestittäessä toiminnastamme ulkopuolisille ja tämä hyödyntää koko Lions-brändiä sekä lisää mielenkiintoa toimintaamme kohtaan.
 • päämaja seuraa aktiivisesti palvelutoiminnan maakohtaisia määriä ja laajuutta
 • aktiviteettiraportoinnin kautta voidaan saada tietoa siitä, millaisista aktiviteeteista klubit ovat kiinnostuneet

Tähän ei valitettavasti päästy, mutta siihen lienee osaltaan klubien palvelutoiminnan väheneminen koronan vuoksi.

Yksittäisenä kauden saavutuksena on mainittava, että suuntaa antava palvelun aktiviteettipankki löytyy liiton nettisivuilta.

 • Elämisentaitoja Lions Quest

Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma antaa kasvattajille työkaluja työstää oppilas- tai valmennusryhmän ilmapiiriä avoimemmaksi ja turvalliseksi niin, että jokainen uskaltaa ja voi olla ryhmässä oma itsensä. Koulussa samaan luokkaan päätyy monenlaisia oppilaita monenlaisista taustoista. Tämä koskee myös harrastustoimintaa. Avoin ilmapiiri edistää oppimista, lisää viihtyvyyttä ja vähentää kiusaamista. Tavoittelemisen arvoisia asioita kaikki.

Koronaepidemia vaikeutti Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusten järjestämistä. Peruuntuneita perus- ja liikuntaseurakoulutuksia oli yhteensä 21, ja toteutuneissakin koulutuksissa osanottajamäärää rajoitettiin viranomaismääräysten edellyttämälle tasolle.

Koulutusmuoto

Toteutuneet koulutukset 2020–21

Osanottajamäärä

Opettajille, varhaiskasvattajille ja muille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille suunnattu peruskoulutus (2 lähiopetuspäivää)

5

64

Valmentajille ja muille liikuntakasvattajille suunnattu liikuntaseurakoulutus (1 lähiopetuspäivä tai 2 lähiopetusiltaa)

5

55


Vaikeista olosuhteista huolimatta leijonien panos tähän arvokkaaseen työhön oli merkittävä. Rahallisesti panostus oli lähes 28 000 euroa.

Kauden aikana kehitettiin, ensimmäistä kertaa Suomen Lions Quest -ohjelmassa, opettajille ja muille kasvattajille suunnattu Elämisentaitoja LQ -täydennyskoulutuspaketti, joka sisältää niin digitaalista kuin painettua materiaalia. Kehitystyön takaa löytyvät LQ-kouluttajina toimivat Johanna Arho-Forsblom ja Sirpa Kannisto.

 • Leotoiminta

Toimintakaudella keskityttiin jäsenten hyvinvointiin ja säilyttämiseen, jäsenhankintaan ja paikallisia lionsklubeja aktivoimalla pyrittiin etsimään paikkoja uusille klubeille.

Koronan vuoksi kausi oli haasteellinen. Ulkona kuitenkin jatkettiin heijastinpuuakvititeeteilla, virtuaalisella diabeteskävelyllä sekä ympäristöaktiviteeteilla. Auta lasta, auta perhettä, pääsiäismunajahti ja muut perinteiset aktiviteetit olivat mukana kuvioissa. Uutena aktiviteettina lanseerattiin lumiukkokilpailu Vaasassa. Kauden aikana toteutuivat tavalla tai toisella leojen perinteiset tapahtumat; vuosikokous, koulutuspäivät ja talvipäivät.

Leot jatkoivat Instagramin käyttöä viestinnässä toiminnastaan ja edelleen perinteiset kotisivut sekä Facebook ja sähköposti täydensivät tiedotusta. Kaudella tehtiin sekä klubien hyvinvointikysely että leolehtikysely. Lisäksi huomiota kiinnitettiin erityisesti yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen leijonien kanssa.

Kaudella ei perustettu virallisesti uusia leoklubeja, mutta Espoossa yksi leoklubi aloitti toiminnan. Kauden vaihtuessa jäsenmäärä oli järjestelmän mukaan 117 ja klubeja 21.

Suomen Leojen hallitus, leotoimikunta (5 jäsentä) ja Leojohtaja (LeoD) toimivat aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi leotoimintaryhmä (leotoimikunta + piirien leojohtajat) kokoontui kaksi kertaa ja sovittiin, että käytäntöä jatketaan 4 kertaa vuodessa.

 • Nuorisoleiri ja -vaihto

Nuorisovaihtotoimintaa rahoitetaan joulukorteista ja arvoista saatavilla tuotoilla. Kuvernöörineuvoston 2019 hyväksymän toimintasäännön mukaisesti nuorisovaihdon alaikäraja on nostettu 17 vuoteen. Vaihtoon lähtevät nuoret ja heidän kohteensa olivat jo valittuina, kun koronapandemian vuoksi nuorisovaihto peruttiin kaikkien maiden osalta kaudella 2020-2021.

Myös kesän 2021 kaikki leirit Suomessa peruutettiin pandemian vuoksi. Samalla sovittiin, että kaikki kesäksi 2021 sovitut leirit siirretään kesään 2022, paitsi L-piirin leiri, joka pidetään talvileirinä.

Nyt kun nuorisovaihtojen leirit ollaan käynnistämässä, suurin haaste on, miten isäntäperheet suhtautuvat asiaan pandemian jälkeen.

Nuorisovaihdon työryhmä on pitänyt GoToMeeting-kokouksia joka toinen kuukausi ja keskustellut tilanteesta. Nuorisovaihtojohtaja on pitänyt koulutus/info-tilaisuuden tuleville kuvernöörille GoToMeeting-kokouksena.

 • Sri Lankan kummilapsitoiminta

Kummilapsitoiminta on jatkunut edellisen kauden tapaan sillä poikkeuksella, ettei tarkastusmatkaa Sri Lankaan ja kummien kesätapaamista voitu koronapandemian takia järjestää. Lasten raportit ja kuitit maksuista saatiin Google Shared Drives-toiminnon avulla.

Koulutusavustusta saavia lapsia oli vuoden 2020 lopussa 1 014.

Kun perinteisiä lahjakasseja ja stipendejä ei voitu antaa lapsille, he saivat ylimääräisen lahjarahan. Peruskoulu- ja lukio-oppilaat saivat 10 euroa ja yliopisto-opiskelijat 25 euroa.

 • Orkester Norden

Orkester Norden on korkeatasoinen nuorten muusikoiden sinfoniaorkesteri, joka toteutetaan Pohjoismaiden lionien yhteisenä NSR-hankkeena. Lions-liitto vastaa Suomen isännyysjakson ajan orkesterin taloudenhoidosta ja hallinnosta. Päärahoittaja on Pohjoismainen ministerineuvosto. Käytännön toiminnasta on tehty palvelusopimus Lahden kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Orkesterin toimintavuosi on kalenterivuosi. Orkesterin kotipaikka on Suomen vastuujakson ajan vuoden 2024 loppuun saakka Lahti. Tämän jälkeen orkesteri siirtyy Islantiin.

Normaalioloissa orkesteri kokoontuu kesällä runsaan viikon mittaiselle harjoitusleirille, jonka jälkeen tehdään muutaman päivän mittainen konserttikiertue. Heinä-elokuulle 2020 suunniteltu ja valmisteltu harjoitusleiri ja konserttikiertue jouduttiin perumaan pandemiatilanteen johdosta. Kuluja syntyi ainoastaan orkesterin valinnasta ja kesän toiminnan suunnittelusta. Yli jääneet varat palautettiin Pohjoismaiselle ministerineuvostolle.

Vuoden 2021 kesäleiri, ohjelmisto ja konserttikiertue suunniteltiin ja valmisteltiin lionien toimintakauden 2020−2021 aikana. Orkesteriin valittiin edellisten vuosien tapaan 73 muusikkoa. Pandemiatilanteen johdosta kesän 2021 suunnitelmista jouduttiin luopumaan ja vuoden 2021 toiminta muutettiin virtuaaliseksi. Vuoden 2021 virtuaalitoiminnot toteutetaan syyspuolella, toimintakaudella 2021−2022.

 • Leijonat puhtaan veden puolesta

Työryhmän toiminta laajentui toimintakauden aikana kattamaan puhtaista vesistä laajemmin ympäristöä. Strategisen toimintasuunnitelman mukaisesti käynnistettiin kolme kärkitoimenpidettä: Kulmat kuntoon! -talkoilukampanja, videokilpailu Suomen koululle sekä Suomen leijonien ja leojen yhteisen ympäristöagendan rakentaminen. Koronatilanteesta johtuen videokilpailun ja ympäristöagendan rakentamisen aloittaminen lykättiin siihen asti, kunnes pandemia on helpottunut. Työryhmä perusti toimintaa tukemaan myös oman verkkokauppaosion liiton verkkokauppaan. Ensimmäiset tuotteet olivat T-REX-taskutuhkakupit ja Lions-näkösyvyyslevyt.

Kulmat kuntoon! -pop up -kampanja järjestettiin keväällä 2020 sekä kulmat ja klubit kuntoon -teemaviikko huhtikuussa 2021. Osallistuminen oli yllättävän aktiivista. Lisäksi toimintaa tukemaan perustettiin Kulmat kuntoon! -yhdessä ympäristön puolesta -Facebook-ryhmä, johon tuli heti alusta alkaen mukaan muitakin kuin leijonia.

Työryhmä viesti eritysesti LION-lehdessä (kaksi aukeamaa/lehti), liiton kk-kirjeessä, nettisivuilla ja Facebook-sivulla sekä Kulmat kuntoon! -Facebook-ryhmässä. Paikallisesti ulospäin suuntautuvaa viestintää hoitivat aktiviteetteja järjestäneet klubit oma-aloitteisesti. Lisäksi työryhmä osallistui lionstoiminnan juhlavuoden esittelytapahtumaan Asema-aukiolla Helsingissä sekä järjesti virtuaalisen työpajan virtuaalisessa NSR-viikonlopussa.

Työryhmällä oli edustus Euroopan WaSH-työryhmässä ja tämän kautta osallistuttiin myös virtuaaliseen Eurooppa Forumiin. Lisäksi työryhmän yhtenä omana aktiviteettina alkoi strategisen asiantuntija-avun antaminen Suomen Vesistösäätiölle vapaaehtoistoimintateemassa.

Kauden 2020−2021 aikana Suomessa raportoitiin 677 ympäristöaktiviteettia edustaen 19,1 prosenttia koko Euroopan leijonien raportoiduista ympäristöaktiviteeteista.

 • KiTeNet- kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen

Vuoden 2021 alussa pääsimme Kitenet-työryhmänä tekemään aineistoa klubien aktiviteettia varten. Kohteenamme ovat 10−12-vuotiaiden lasten vanhemmat ja tavoitteemme on vanhempien tukeminen arjessa kiusaamisen vähentämiseksi ja digihyvinvoinnin parantamiseksi. Lapset toivovat 90-prosenttisesti parempaa huomiota vanhemmilta aiheeseen liittyen.

Käytimme oppaamme ja videoidemme tekemiseen asiantuntijoita ja tarkistutimme aineiston ohjausryhmällämme, yhteistyökumppaneillamme sekä poliisilla.

Kampanjan materiaalit valmistuivat paino- ja julkaisukuntoon. Ne löytyvät netistä ja YouTubista. Tiedotimme kampanjasta LION-lehdessä sekä liiton webinaarisarjassa. Infoa saivat myös kuvernöörineuvosto ja piirit. Piireihin valittiin kampanjalle yhdyshenkilö ja heidät on kontaktoitu. Samanaikaisesti työstettiin kampanjalle nettisivut liiton kotisivuilla ja Facebook-sivut.

Kirjeet klubeille tehtiin piirien jaettavaksi, toimintaohjeet klubeille kampanjan toteuttamiseen ja vanhempien kontaktointiin. Viestiä on levitetty palvelu-, viestintä-, koulutustyöryhmien kautta. Presidenttikoulutuksessa kampanjan toteuttaminen on ollut esillä eräissä piireissä samoin kuin foorumeissa.

Myös materiaaliohjausryhmän jälkeinen kampanjaohjausryhmä perustettiin. Näin uutena kautena kaikki on valmiina klubien toimintaa ajatellen.

5. KUMPPANUUSTOIMIALA

Kumppanuustoimialan tarkoitus on hakea yhteiskunnasta ympäriltämme sopivia kumppaneita laajentaaksemme ja vahvistaaksemme Lions palvelu- ja varainhankinta toimintaa. Joulukorteilla ja Lions-arvoilla kerätään varoja liiton rahoittamaan nuorisotyöhön.

 • Joulukortit

Joulukortteja myytiin kaudella 86 230 kpl, joka oli euroina 47 131 euroa. Myynti putosi edelliseen kauteen verrattuna 10,4 % kappaleissa ja 9,2 % euroissa. Positiivinen myyntitulos viime vuoteen verrattuna saavutettiin piireissä N, E, B, G, O, L ja D. Joulukorttien myyntiin osallistui 443 klubia. Nuorisotyöhön jäi jaettavaa 6 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

 • Lions-arvat

Arpoja lähetettiin klubeille yhteensä 15 252 kappaletta. Klubit palauttivat arpoja 4 554 kappaletta eli 29,9 %. Myynti oli noin 107 000 €. Arpamyyntiin osallistui 533 klubia. Kulut jäivät 18 000 euroa pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Nuorisotyöhön jäi jaettavaa 2 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

 • Lastenklinikoiden Kummit ry

Kumppanuussopimuksemme on kärsinyt koko voimassa oloajan. Emme ole päässeet toteuttamaan varainhankintaa syöpälapsien hyväksi suunnitelmiemme mukaisesti. Tavoitteestamme on kuitenkin saavutettu jo 20 000 euroa. Pääsääntöisesti tuo summa saavutettiin ostamalla kasvosuojia Lakkapää Oy:ltä ja myymällä niitä eteenpäin. Saatu tuotto oli ensisijaisesti tarkoitus lahjoittaa Lastenklinikoiden Kummien kautta syöpälapsille. Tähän aktiviteettiin osallistui noin 10 % klubeistamme (83 kpl). Muitakin aktiviteetteja yritettiin rakentaa klubeille, mutta osanoton jäädessä varsin pieneksi koronan vuoksi varmaankin, ei toteutukseen asti päästy.

 • Leijonaemot ry

Yhteistyö Leijonaemojen kanssa aloitettiin syyskuussa 2020. Leijonaemot ry on erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys, joka tarjoaa lyhytkestoista apua silloin, kun avuntarvitsijalla ei ole tukiverkkoja ja yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät kohtaa avuntarvitsijaa. Tämä yhteistyömuoto on parhaimmillaan juuri sitä lionien ydinosaamista eli palvelutoimintaa.

 • Lasten Leijonahiihto

Lasten Leijonahiihto-kumppanuusohjelmassa Hiihtoliiton ja Lions-Liiton yhteistyö jatkui toista kautta. Hiihtoliiton puolelta on yhteistyökumppaneina ovat olleet Eero Hietanen, Immo Kuutsa ja Sanni Koivuranta.

Syksyllä 2020 liiton puolesta vastuuhenkilö Erkki Lappi hankki kansainväliseltä organisaatiolta lisenssin painattaa 8 000 kappaletta Lasten Leijonahiihto -mitalia. Mitali on suunniteltu virallisen leijonalogon pohjalle ja alalaitaan on lisätty teksti Lasten MD 107 Hiihto, minkä kansainvälinen järjestö hyväksyi.

Näitä mitaleita hankittiin Lions-Liitolle myyntiin 5 000 kappaletta lions-verkkokaupan kautta hintaan 1,75 €/kpl. Kauden aikana klubit ostivat noin 2 000 mitalia.

Hiihtotapahtumia järjestettiin kauden aikana muutama kymmenen, tarkkaa tietoa ei ole, koska kaikki järjestäneet klubit eivät pyynnöstä huolimatta ilmoittaneet tapahtumasta. Korona hankaloitti kauden aikana hiihtojen järjestelyjä, vaikka lunta oli runsaasti.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Suomelta oli edustaja kansainvälisessä hallituksessa ID Heimo Potinkara, jonka kolmevuotinen jäsenyys päättyi tähän toimintakauteen. Kaikki kansainvälisen hallituksen kokoukset pidettiin virtuaalisena.

ID Heimo Potinkara toimi myös jäsenenä Euroopan Long Range Planning komitean, sekä Lions Task Force Europe ryhmän jäsenenä. Varsinaista Eurooppa Forumia ei koronan vuoksi pidetty, vaan sen sijaan toteutettiin virtuaalinen Lions Eurooppa Symposium, josta edellä mainitut ryhmät olivat vastuussa.

 • Alert-toiminta

Hallitus myönsi Alert-työryhmän ehdotuksesta 12 000 euron lahjoituksen liiton katastrofirahastosta Beirutin räjähdyksen uhreille.

Kauden aikana käytiin vilkasta keskustelua liiton katastrofitilin lakkauttamisesta tai uudelleen järjestelemisestä. Katastrofitiliä ei päätetty lakkauttaa. Liiton vuosikokous hyväksyi 5 €/jäsen vapaaehtoisen tukimaksun keräämiseksi kartuttamaan katastrofitilin pääomaa.

 • NSR CC-ryhmä

Yhteispohjoismaisen lionstoiminnan (NSR) puheenjohtajuus kaudella 2020–21 oli Suomella puheenjohtajana CC Matti Reijonen ja sihteerinä PID Tapani Rahko. Kaikki kauden kokoukset jouduttiin pitämään sähköisesti pandemian vuoksi. Europa Forum 2020 peruutettiin samasta syystä ja toteutettiin 3.10.2020 sähköisesti, johon rakensimme virtuaalisen NSR-osaston kansainvälisistä aktiviteeteistamme. Vuosikokous 16-17.1.2021 noudatteli fyysistä kokousta seminaareineen ja kokouksineen. Tärkeimpänä asiana oli sääntöjen ja menettelytapaohjeiden päivitys nykyaikaan. Kokouksessa päätettiin aloittaa kansainvälinen diabetesleiri vuosittain kiertävänä pohjoismaissa, sekä MD-tason palvelujohtajien (GST) toimesta yhteisten ympäristöaktiviteettien suunnittelu. Lisäksi aloitettiin suunnittelu yhteisestä polkupyöräviestistä vuoden 2022 Europa Forumiin tavoitteena tukea Afrikan lasten puhtaan veden saamista. Montrealin sähköiseen LCI vuosikokoukseen toteutimme yhteisen pohjoismaisen marssivideon.

 • NSR OC-ryhmä

NSR:n työvaliokunta on valmistellut CC-ryhmälle ja NSR:n neuvoston kokouksen käsittelyyn menevät asiat. Suurimpana työnä oli NSR:n sääntöuudistus. Uutena ideana otettiin käyttöön ns. syyskuun työpaja, jossa työvaliokunta, CC:t ja VCC:t yhdessä käyvät läpi kauden ajankohtaiset asiat ja suunnittelevat tulevaa. Syyskuun työpajan valmistelee ja johtaa vuosittain työvaliokunta. Kauden lopulla käynnistettiin NSR-yhteistyön uudistamisprosessi, joka jatkuu seuraavalla kaudella. Kauden aikana kaikki kokoukset toteutettiin virtuaalisina.

Suomen vuoro oli järjestää pohjoismainen NSR-kokous. Pandemiatilanteen johdosta se järjestettiin virtuaalitapahtumana. Järjestelytoimikunnan hermokeskus oli Helsingissä ja neuvoston kokousta johdettiin Lions-liiton toimistosta. Seminaarit, kokoukset ja äänestykset toimivat onnistuneesti netin välityksellä.

 • Sri Lankan Lions-ystävät (SLY)

Kokouksia on pidetty noin 1,5 kuukauden välein. Erkki Laine on raportoinut jokaisessa kokouksessa Ratnapuran sairaalan tilanteesta ja kehityksestä tukimaksun voimin.

Tiedottajan hankkimisen tarve on ollut jo pitkään ilmeinen. Sitä ei saatu ratkaistuksi kauden aikana. Blogipalstan ylläpitoa jatkettiin. Tukimaksu on ollut 40 euroa/henkilö. Klubijäsenmaksu on ollut 100 euroa ja yritysjäsenmaksu 200 euroa. Leikkauskummiasiaa suunniteltiin kauden aikana ja tämä lanseerattiin syksyllä 2020. Sairaalan rakentamisen viimeiset maksut maksettiin syksyllä 2020. Kukaan työryhmästä ei käynyt koronatilanteen vuoksi Sri Lankassa kauden aikana.

Kauden aikana toimitettiin Lions-liiton kellarissa olleet 36 pahvilaatikkoa tarkistettuja silmälaseja Sri Lankaan. Rahtimaksu oli noin 700 euroa. Kuppi- ja lautasparit myytiin työryhmän jäsenille. Kuppeja on vielä Lions-liiton varastossa. Matti Paavola esitteli riikinkukkologon, joka oli hyväksytty kummilasten logoksi. Sri Lankaan lähetettiin 10 100 euroa ilmaisleikkauksia varten.

 • Säätiömme LCIF ja Kampanja 100

Kauden aikana lahjoituksia kertyi 242 286,39 US dollaria mukaan lukien Beirutin räjähdyksen jälkihoitoon myönnetty 10 455,45 US dollaria Liiton katastrofirahastosta. Summa oli edelliskautta suurempi, vaikka korona kuristi varainkeruuta koko kauden ajan. Kokonaistulos 1.7.2017 lähtien oli 813 547 US dollaria, eli 43 US dollaria per jäsen, 19,8 % 217 dollarin kokonaistavoitteesta. Klubien osallistuminen vaihteli piireittäin 18 ja 100 % (keskimäärin 47 %) välillä ja piirien bruttotulos 7 000 ja 34 500 välillä. Yhteensä 10 piiriä ylitti 10 000 US dollarin tason, mikä oikeuttaa ns. paikkakunnan kehittämisapurahaan (DCG-Grant). Näitä varoja oli kauden lopussa 5 klubilla ja 11 piirillä käytettävissä yhteensä 37 876 US dollaria. C- ja G-piirien tulos ylitti jopa 30 000 US dollarin rajan, jolla vastuulliset piirikuvernöörit ja piirikoordinaattorit ansaitsivat Puheenjohtajan mitalin.

Yksityisiä lahjoituksia saatiin kaudella kiitettävästi, peräti 46 000 US dollaria, mikä on 22 % kokonaissummasta. Matkustuskiellon, virtuaalikokousten ja yleistyneen etätyön ansiosta rahaa säästyi. Toisaalta koko maailmaa ravisteleva pandemia herätti meidät huomaamaan yhteisvastuun merkityksen. Kolmetoista anteliainta lahjoittajaa yllättyikin saatuaan akryylisen Lion of Commitment –kuution kiitokseksi lahjoitettuaan kampanjaan 3 000 dollaria, keskimäärin kolmen klubin edestä.

Maailmanlaajuisesti lahjoituksia kertyi kauden aikana yhteensä 45,4 miljoonaa dollaria, josta yli puolet (27,4 miljoonaa) tuli V-alueelta, käytännössä Etelä-Korean, Japanin ja Taiwanin yksityisiltä lioneilta. Kokonaistulos alkuperäiseen päättymispäivään mennessä oli 213 miljoonaa eli 71 prosenttia 300 miljoonan tavoitteesta. Euroopan tulos, 4,2 miljoonaa nosti sen kokonaistuloksen 22 miljoonaan, vasta 45 % tavoitteesta. Jatkokausi onkin vielä tarpeen.

Kauden aikana ei Suomeen tullut uusia LCIF-apurahoja. NSR-pilottihankkeelle, kansainväliselle diabetesleirille haettiin apurahaa. LCIF:n erityinen korona-apurahaprojekti päättyi heinäkuun 2020 lopussa, mutta erilaisiin koronaan liittyviin projekteihin jaettiin vielä rahaa, jota kauden lopussa oli käytetty jo yli 6 miljoonaa US dollaria. Suomeen näitäkään avustuksia ei haettu.

Uusia Melvin Jones Fellowship -huomionosoituksia saatiin kauden aikana 160. Näistä Lions-liiton vanhoilla krediiteillä myönnettiin 25 piirikuvernöörien ja puheenjohtajan esittäminä sekä 25 klubien välisen Melvin-kilpailun palkintoina. Uusia progressiivisia Melvineitä saatiin seitsemän. Sen lisäksi monet nostivat lahjoitustensa tasoa, mikä ei näy tässä tilastossa. Melvineitä on Suomessa nyt kaikkiaan 6 495, näistä progressiivisia 160.

Malliklubin tavoitetta helpotettiin sikäli, että 500 dollarin jäsenkohtaiseen tavoitteeseen ei jakajaksi lasketa erityisjäsenyyksiä kuten perhe-, kunnia-, ulko-, ainais- tai liitännäisjäseniä. Uusia malliklubeja saatiinkin neljä, LC Helsinki/Kontula, LC Posio, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE sekä LC Helsinki/Ruoholahti, entisten LC Ylivieska ja LC Kirkkonummi-Kyrkslätt lisäksi.

 • Baltic Sea Lions

BSL ohjausryhmä tapaa kerran vuodessa jakamaan ideoita ja keskustelemaan mahdollisista yhteisistä projekteista/aktiviteeteista. BSL:n puheenjohtajuus kiertää maittain ja kauden tapaaminen piti olla syyskuussa 2020 Hampurissa, Saksassa. Koronan vuoksi kokous järjestettiin etänä 26.9.2020. Kokoukseen osallistuivat edustajat Suomen ja Saksan lisäksi vain Puolasta ja Ruotsista.

Mitään konkreettista uutta toimintaa ei pystytty aktivoimaan, ja sovittiin, että kauden puheenjohtajamaa Saksalle lähetetään tietoja yhteen koottavaksi kansallisista projekteista/aktiviteeteista, jotka voisivat sopia monistettavaksi toisissa BSL maissa.

7. HALLINTOA TUKEVA TYÖ

 • Toiminnan ja talouden suunnittelu

TTS-työryhmä kävi tiivistä keskustelua kauden 2021−22 tavoitteista ja valmisteli liiton toimintasuunnitelman, strategian ja budjetin. Työryhmä toimi yhteistyössä toimiala- ja työryhmäpuheenjohtajien sekä 1. varapiirikuvernöörien kanssa ja työryhmässä oli myös leoedustus tuomassa uutta näkökulmaa. Tärkeäksi koettiin, että suunnitelmaa voidaan hyödyntää eri organisaatiotasoilla ja että se on helposti luettava ja informatiivinen jokaiselle jäsenelle.

Piirirahajakoperusteiden muuttamista suunniteltiin työryhmässä aluksi, mutta piirijakotyöskentelyn alettua loppuvuodesta 2020 todettiin järkevämmäksi jättää perusteet ennalleen. Strategiaa muokattiin vain vähäisessä määrin, sillä tavoitteeksi asetettiin vuosikokouksen niin valtuuttaessa lähteä kaudella 2021−2022 työstämään LIONS 2030 pitkän ajan strategiaa.

Johtava ajatus suunnittelussa oli toiminnan tekeminen näkyväksi ja tähän liittyen ideoitiin aktiviteettikuvakilpailu, joka hyödyttäisi niin liittoa, piirejä kuin klubeja. Global Action Team, GAT-ajattelua haluttiin vahvistaa edelleen ja yhteistyötä koulutus-, jäsenyys-, palvelu- sekä viestintätoimialan välillä lisätä entuudestaan. Tähän liittyen päätettiin aloittaa kuukausittaiset MD-GAT-tiimin kokoukset hallitustapaamisia edeltäen.

 • Sääntöasiat

Sääntötyöryhmä sai tehtäväkseen kirjata sääntöihin ja ohjesääntöön viimevuosina puheenjohtajien ja pääsihteerin kirjaamat parantamistarpeet.

Työryhmä kävi kaikki muutostarpeet läpi ja laati muutosehdotukset sekä sääntöihin että ohjesääntöön. Erityistä painoa pantiin sille, että säännöt ovat sekä kansainvälisten mallisääntöjen mukaiset, että täyttävät Suomen yhdistyslain vaatimukset.

Kuvernöörineuvosto käsitteli sääntöjä moneen otteeseen, mutta jätti viimeisessä kokouksessa ehdotuksen pöydälle siten, että sääntöihin lisättiin vain mahdollisuus pitää kokoukset etäyhteydellä kuvernöörineuvoston niin päättäessä.

Sääntömuutos hyväksyttiin vuosikokouksessa.

 • Lions-talo

Kesän ja syksyn 2020 aikana oli kolme ostajaehdokasta, joista yksi vetäytyi. Toinen teki tarjouksen, joka ei neuvotteluista huolimatta noussut hyväksyttävälle tasolle. Kolmannen kanssa jatketaan neuvotteluja.

Keväällä 2021 lisättiin myyntivoimaa tekemällä rinnakkaistoimeksiantosopimus toisen välittäjän kanssa. Lions-taloon on tutustunut kauden aikana muutamia uusia ostajaehdokkaita. Välittäjät ovat neuvotelleet ostajaehdokkaiden kanssa useaan otteeseen, mutta lopullista kauppaan johtavaa ostotarjousta ei kukaan ole vielä tehnyt.

Kolmannen kerroksen tyhjiin tiloihin haetaan aktiivisesti vuokralaisia. Katutason (Markkinatie) puoleiseen liiketilaan on nykyisen vuokralaisen toimesta haettu lupaa muutostöiden suorittamiseksi. Muutostöiden vastuu ja kustannukset kuuluvat vuokralaiselle.

Lions-talon myyntiä jatketaan edelleen.

 • Tieto- ja viestintätekniikka

Vuoden 2020 keväällä LCI:ssä tapahtuneen palvelinhäiriön vuoksi MyLCI:n kanssa riitti selviteltävää vielä lähes koko syksyn 2020. Vuoden lopulla LCI vaihtoi tietojen siirtoon käytettävän järjestelmän ja muutti tietojen poiminnan ajankohtaa. Näiden toimenpiteiden avulla siirtojen oikeellisuus asettui hyväksyttävälle tasolle. Samaan aikaan osa työryhmän jäsenistä on ollut mukana liiton kotisivu-uudistuksessa teknisenä tukena. Kotisivut avattiin yleiseen käyttöön hieman ennen liiton vuosikokousta. Samalla kertaa uudistuivat myös Lions Questin ja AR-säätiön sivustot ulkoasultaan ja tekniikaltaan liiton sivujen mukaisiksi.

Liiton vuosikokous oli tarkoitus järjestää Turussa laivakokouksena, mutta koronatilanteen vuoksi se oli pakko edellisen vuoden tapaan vaihtaa virtuaaliseksi. Työryhmän tehtävänä oli kokouksen tekninen toteutus. Tässä oli apuna myös ryhmän ulkopuolisia, kuitenkin järjestön jäseniä. Muutoksia Seinäjoen kokouksen tekniikkaan verrattuna tehtiin joitakin, mutta osallistujille kokouskäytännöt toimivat lähes entiseen malliin. Kokousta johdettiin Turusta, jonne oli kokoontunut puheenjohtajisto ja muut tarpeelliset henkilöt noin 10 hengen ryhmänä.

Varsinaisesti liiton toimintaan liittyviä uusia järjestelmiä, kotisivuja lukuun ottamatta, ei kaudella otettu käyttöön. Etäkäyttöjärjestelmä GoToMeetingin lisenssit uusittiin vastamaan kasvanutta tarvetta myös piireissä. Työryhmän jäsenille riitti myös edelleen 2020 kevään häiriöiden tai muiden syiden vuoksi tukitehtäviä runsaasti.

 • Entisten johtajien verkostot (PCC)

Kauden aikana pidettiin kolme nettikokousta, joissa käsiteltiin liiton katastrofirahastoa, piirijakouudistusta, toiminnanjohtajan vaihtumista sekä vuosikokousasioita. Lisäksi otettiin kantaa hallituksen pyynnöstä III ruusukkeen ansiomerkkiesityksiin.

 • Arkistointi

Lions-toimiston kellarissa on noin 100 hyllymetriä kansioita, joissa on vuosikokouksen, kuvernöörineuvoston, hallituksen ja työryhmien pöytäkirjat ja esityslistat järjestettynä vuosittain. Lisäksi kellarissa on huomattava määrä valokuvia.

Aineiston laajuus on kartoitettu ja pohdittu mahdollisuuksia aineiston tallentamiseen ja digitointiin.

Arkistoinnista vastaava entinen pääsihteeri PID Markus Flaaming sai keväällä 2021 kolme tarjousta, joista valittiin Canon Oy digitoinnin tekijäksi. Työ on alkanut elokuussa 2021.

 • Tarvikemyynnin organisointi

Kuten edellisellä kaudella, myös 2020−2021, tarvikemyyntiä hoitivat B- ja N-piiri, joista tarvikemyynnin vastuuhenkilöinä olivat B-piiristä Mika Mustonen / LC Kirkkonummi-Kyrkslätt ja N-piiristä Jorma Nisula / LC Helsinki/Revonsalmi. Toiminta on organisoitu niin, että piirit hoitavat tarvikemyyntiä vuorotellen. Klubeista mukana olivat B-piiristä LC Espoo/Laakson Liljat, LC Helsinki/Töölö, LC Helsinki/Stamina, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt ja LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice sekä N-piiristä LC Helsinki/Finlandia ja LC Helsinki/Revonsalmi. Kuluneen kauden aikana koronapandemia on aiheuttanut lisähaasteita postitukseen ja sen vuoksi klubeja ohjeistettiin tilaamaan tarvikkeet riittävän ajoissa.

Tarvikemyynnissä toimitettiin kaudella 2020−2021 USA:n tarvikkeita noin 40 000 euron ja kotimaan ansiomitaleita liiton ansiotähdet mukaan lukien hieman yli 14 000 euron arvosta.

 • Arne Ritari -säätiö

Suomen Lions-liitto ry:n perustaman kotimaisen säätiön, Arne Ritari -säätiö sr:n toimintakausi oli 35. Koronaepidemian rajoitukset huomioiden toimintakausi meni perinteisen toiminnan merkeissä tekemällä tunnetuksi Arne Ritarin elämän työtä tukemalla lionsklubien sekä piiri- ja liittotason hyväntekeväisyysaktiviteettejä ja muutakin lionstoimintaa.

Toimintakauden aikana säätiö myönsi apurahoja 95 050 euron arvosta. Apurahoja myönnettiin erilaisiin aktiviteetteihin kuten kuntoportaisiin, esiintymislavaan, erilaisiin liikuntavälineisiin, ulkoilualueiden grillikotiin sekä laavuihin, frisbeerataan, puulajipuistoon, nuorison moottoripajatarvikkeisiin ja sydäniskureihin.

Toimintakauden aikana säätiö sai lahjoituksina adresseista 53 676,40 euroa, Lions-ritareista ja Pro Ritareista 41 650 euroa muina lahjoituksina 555,50 euroa. Tilikauden alijäämä oli 61 045,16 euroa. Taseen loppusumma 771 246,55 euroa.

Säätiön myöntämät Lions-ritari- ja Pro Ritari-nimitykset sekä muut palkitsemiset ovat listattuina säätiön kotisivuilla.

 • Ansiomerkkiohjeen päivitys

Työryhmän tehtävänä oli lyhentää ja selkiyttää käytössä oleva ansiomerkki- ja palkitsemisohje sekä uudistaa LIONS-INFOon tuleva ohjeistus. Ohje uudistettiin vuonna 2014 ja viimeinen päivitys oli tehty vuonna 2019. Asiantuntija-apua saatiin liiton nykyiseltä ja entiseltä viestintäjohtajalta. Lisäksi kommentit pyydettiin neljältä kuvernöörikurssilta. Työn tuloksena ohje lyheni ja tuli helppokäyttöisemmäksi ja se julkaistiin loppukeväänä liiton sivuilla.

8. LIITON TALOUS JA HALLINTO

Koronapandemia vaikutti kaikkeen liiton toimintaan koko toimintakauden. Pandemian takia kotimaiset ja kansainväliset kokoukset järjestettiin etäkokouksina; liiton vuosikokous jo toisen kerran peräkkäin. Kuvernöörineuvostolla oli kahdeksan kokousta, joista seitsemän järjestettiin etäkokouksena. Hallituksen 13 kokouksesta syyskauden kokoukset joulukuuhun saakka pidettiin Lions-talolla ja toimintakauden muut kokoukset etäkokouksina koronatilanteen heikennyttyä.

Lions-liiton toimisto noudatti valtioneuvoston etätyösuositusta, joka oli voimassa koko toimintakauden. Arjessa työt pystyttiin järjestämään siten, ettei etätyö aiheuttanut palvelutason heikentymistä. Maaliskuussa toimistolla aloitti taloushallintoa hoitava Päivi Siukosaari. Vuodesta 2012 toiminnanjohtajana toiminut Maarit Kuikka siirtyi toisen työnantajan palvelukseen elokuun alussa. Hänen seuraajakseen valittiin kesäkuussa Petri Kaukiainen, joka aloitti tehtävässä elokuussa 2021.

Liiton talous oli hieman ylijäämäinen (+28 046,42, edellinen kausi +114 063,57). Pandemian vaikutus tulokseen oli vähäinen. Koska monia tilaisuuksia jouduttiin järjestämään etäkokouksina, tuli liitolle säästöjä järjestely- ja matkakuluista.