Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies som är nödvändiga för operationen, liksom statistiska cookies som möjliggör utveckling av webbplatsen. Dessutom kan en del innehåll kräva godkännande av marknadsföringscookies. Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Toimintakertomus 2019-2020

ALKUSANAT

Vuodet eivät ole veljeksiä sanotaan. Kuinka todeksi tämä sanonta muodostuikaan kauden 2019-2020 aikana. Ensin saimme viettää Etelä-Suomessa lumettoman talven ja samaan aikaan Pohjois-Suomessa lunta oli sitäkin enemmän. Vuodenvaihteen tienoilla alkoi maailmalta kuulua kummia nimellä COVID-19 ja sitten maaliskuulla Suomen hallitus ja eduskunta päätöksillään alkoivat rajoittaa merkittävästi kokoontumismahdollisuuksia.

Itse olin Lions-liiton koko Suomen varapuheenjohtajaksi ja puheenjohtajaksi valittuna saanut tutustua kaikkien piirien toimintaan yhtä lukuun ottamatta ennen COVID-rajoituksia ja senkin piirin päätös- ja aloitusjuhla saatiin loppukesällä toteutettua. Kiitos kaikille leijonille ympäri Suomen!

Kausi alkoi hienosti mm. Orkester Nordenin konsertein, olihan tuo toiminta siirtynyt Suomen hoidettavaksi edelliskaudella. Kauteen valmistautuessamme ja kauden aikana haimme uusia tapoja toimia. Muutimme liiton varainhankintajohtajan tehtävän kumppanuusjohtajaksi. Saimme käynnistettyä useita kumppanuushankkeita: Lasten Leijonahiihto, yhteistyö Lastenklinikoiden kummien kanssa, jonka piti käynnistyä kevätkonsertein, sekä näkyvyyttämme lisäävänä yhteistyö Alfa-TV:n kanssa. Näitten toteutuminen pääsee täyteen vauhtiin, kunhan viheliäinen tartuntatauti lakkaa hallitsemasta yhteiskuntaamme ja sen vapaaehtoistoimintaa.

Uusi taloushallintojärjestelmä antoi askel askeleelta mahdollisuuden asioiden parempaan seurantaan. Leijonatoimistomme suoriutui pienentyneellä henkilömäärällään uskomattoman hyvin kaudesta, kiitos osaavien ja asiaansa innostuneiden työntekijöiden. Liiton hallitus toimi pienennettynä hyvin kuudella jäsenellä ja kuvernöörineuvoston kokoukset saatiin vietyä ongelmitta läpi. Taikasanoina olivat asioihin perehtyminen ja luottamus.

Vuosikokouksesta 2020 muodostui mielenkiintoinen haaste sen järjestämisen suhteen. Yhtenä vaihtoehtona oli jatkaa toimikausia vuodella niin kuin Päämaja teki omalta osaltaan. Emme kuitenkaan joutuneet tähän turvautumaan. Eduskunnan säätämä poikkeuslaki mahdollisti osallistumisen ja äänestämisen etänä ja näin myös toimittiin, varsin onnistuneesti. Taisi olla Suomessa siihen asti suurin etänä järjestetty vuosikokous, jossa kaikilla virallisilla edustajilla oli puheoikeus ja äänestysalaisuuden turvaava äänestysmahdollisuus. Kiitos siitä hienon ja runsaasti töitä tehneen Seinäjoelle kokoontuneen ydinjoukon. Nyt oli helpompi toimia kuin muutamalla aikaisemmalla kaudella, koska Kalajoen vuosikokouksessa 2019 ei enää kukaan ollut vastustanut Lions-talon myyntiä.

Liitto tuki GoTOMeeting-järjestelmän käytön laajentamista ja sen avulla saatiin mm. piirien vuosikokoukset hoidettu etänä onnistuneesti. Digiloikkamme toimi.

Jäsenmäärä jatkoi laskuaan. On ilmiselvää, että asiantilan korjaaminen vaatii nuorempien jäsenten mukaan saamista runsaslukuisesti. Siinäpä haastetta tuleville vuosille.

Saapa nähdä, voidaanko tähän asti tehtyjä suunnitelmia jatkossakaan toteuttaa siten kuin on suunniteltu ja kuten olemme perinteisesti aina tehneet. Vai onko COVID pystynyt pysyvästi muuttamaan toimintatapojamme? Oli miten oli, me lionit osaamme mukautua tuleviin haasteisiin.

Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger

Aarne Kivioja

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2019-2020

Kansainvälisen presidentin teema: We serve – Me palvelemme – Vi hjälper

Kotimainen teema: Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott

 1. JÄSENYYS (GMT)

Kauden alussa klubeja oli 880 ja lopussa 859, joten vähennystä tuli 21 klubia. Jäsenmäärä kauden alussa oli 21 153 ja lopussa 20 088, vähennystä 1065 jäsentä. Edellisellä kaudella vähennystä oli 23 klubia ja 967 jäsentä.

Kauden aikana jatkettiin edellisellä kaudella alkanutta ”Haku Päällä” -jäsenkampanjaa, jonka tarkoituksena oli mm. jäsenhuollon ja klubitoimintojen kehittäminen siten, että sekä vanhat että uudet jäsenet viihtyisivät klubeissa. Lisäksi tavoitteena oli kumppanuuksien etsiminen ja yhteistoiminta eri järjestöjen kanssa, Leosta lioniksi -hankkeen aktivointi sekä uusien klubien perustaminen. Kaikki tavoitteet jäsenhankinnan suhteen eivät valitettavasti toteutuneet. Tähän vaikutti osaltaan kevätkaudelle suunniteltujen aktiviteetti- ja jäsenhankintatapahtumien peruuntuminen koronapandemian vuoksi.

”Haku Päällä” -kunniagalleriaan nimettiin ne klubit, jotka olivat lisänneet jäsenmääräänsä vähintään kahdella. Tällaisia klubeja oli 31.5.2020 mennessä 82 ja klubit palkittiin kunniakirjalla.

 • New Voices Entisen kansainvälisen presidentin Gudrun Yngvadottirin aloittamaan New Voices -toimintaan nimettiin maakoordinaattorit. Suomen koordinaattori ja piirien NV-henkilöiden yhteyshenkilö oli Pirkko Vihavainen. Kauden lopuksi tuli huikea tunnustus, kun kautta maailman palkittiin neljä New Voices -henkilöä ja valituista yksi oli suomalainen, lion Heli Perätalo I-piiristä.
 1. KOULUTUS (GLT)

Suomen Lions-liiton koulutustoimiala keskittyi kaudella 2019 – 2020 johtamistaitojen kehittämiseen eri tasoilla sekä klubi- ja piirivirkailijoiden valmiuksien kehittämiseen.

Koulutustoimiala järjesti kauden aikana 144 raportoitua koulutustilaisuutta 14:n piirin alueella. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 2 131 henkilöä.

Kauden yksi keskeinen tavoite oli vahvistaa edelleen alueellisia koulutusorganisaatioita ja tätä kautta nostaa piiri- ja klubivirkailijoiden tieto-/taitotasoa. Koulutuksissa korostettiin GAT-organisaatiomallin mukaista piirin ja klubien yhteistyötä. Lisäksi painotettiin raportoinnin tärkeyttä toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kauden aikana päivitettiin kaikki liiton sivuilla olevat klubi- ja piirivirkailijoiden koulutuspaketit, jotka määrittävät koulutuksen perussisällön kaikissa piireissä. Tavoitteena oli myös saada koulutustoimialan nettisivut ja koulutusmateriaalit käännetyksi toimintavuoden aikana ruotsinkieliseksi ja saada kieliversiosivut identtisiksi keskenään. Tämä tavoite ei toteutunut, joten työ jatkuu tulevalla kaudella.

Piirien GLT:ille sekä 1.- ja 2.VDG:ille järjestettiin kaikkiaan seitsemän lähiopetuspäivää. Toimintasuunnitelmassa lähiopetuspäiviä oli yhdeksän, mutta kevään koronapandemian vuoksi kaksi viimeistä jouduttiin perumaan. Myös kaikissa 14 piirissä jouduttiin perumaan suunniteltuja alueellisia koulutuksia maaliskuun lopusta alkaen. Osa hoidettiin etäkoulutuksena.

Piirikuvernöörien kansainvälinen koulutus tapahtui St. Charlesissa (Q Center) 11. – 13.2.2020. Suomalaisten elektien kouluttajana oli PCC Jari Rytkönen. Sen jälkeen DGe:ien valmennus toteutettiin pääosin verkkovalmennuksena.

Piirisihteerikoulutus järjestettiin toukokuun lopulla verkkovalmennuksena. Kouluttajana toimi PDG Jari Hautala.

Lontoossa 6. – 9.12.2019 järjestettyyn Lion-kouluttajien viralliseen pätevöitymisohjelmaan (LCIP) osallistui 13 henkilöä Suomesta.

 1. VIESTINTÄ

Liiton viestintästrategia päivitettiin heti kauden alussa ja viestintää toteutettiin tuon päivitetyn viestintästrategian mukaisesti. Sosiaalisen median kanavien käyttöä kasvatettiin ja otettiin käyttöön myös Facebook-mainonta.

Liitto järjesti viestintäseminaarin Iiris-keskuksessa, jossa pohdittiin muun muassa viestinnän eri keinoja ulkoisen näkyvyyden lisäämiseksi ja viestimisen moniulotteisuutta sekä kehittämistä.

Graafisista materiaaleista tuotettiin uudet, sähköiset pohjat sekä päivitettiin graafinen ohjeistus. Ne löytyvät liiton kotisivuilta ja ovat kaikkien käytettävissä. Liiton www-sivujen tietosisältöä ajantasaistettiin. Loppukaudesta tehtiin päätös etsiä uutta julkaisualustaa.

PR-apurahan avulla suunniteltiin ja toteutettiin uusi moderni ja monipuolinen kaksikielinen lionsesite, jonka QR-koodien kautta pääsee liiton sivuilla oleviin videoihin. Esite lähetettiin 70 eri medialle. Apuraha oli haettu jo edelliskaudelle, jolloin esitettä ei ehditty kasata, vaan materiaalin tarvetta paikattiin päivittämällä ns. haitariesite ja painattamalla sitä jäsenille jaettavaksi.

Valtakunnallisen vuoden hyväntekijän Jukka Jalosen palkitsemistilaisuus Pikkuparlamentissa videoitiin ja video lisättiin liiton mediapankkiin. Videolla esiintyy myös lionien oma hyväntekijä Rauno Mikkola. Videota esitettiin myös somekanavien kautta.

Kuvallinen toimintakertomus koottiin jälleen viestinnän toimesta lehtisen muotoon. Lehtisen kuvat on poimittu viestinnän (Teija Loponen ja Anna-Kaisa Jansson) ottamista valokuvista sekä klubien Lion-lehteen toimittamasta materiaalista. Sen tekstiaineisto on virallisesta toimintakertomuksesta poimittua ja muokattua.

Viestinnässä painopistealueina olivat myös Leijonat ja puhtaat vedet -hanke, Orkester Norden sekä sydäniskurikampanja. Koronapandemian seurauksena säästyneillä varoilla ostettiin mainosnäkyvyyttä. Mainokset julkaistiin Suomen Kuvalehdessä seuraavan kauden puolella 18.9. sekä Hyvä Terveys -lehden liitteessä Terve minä 6.8.

Uutinen aurinkokeittimistä pääsi annetun lahjoituksen perusteella television pääuutislähetykseen 16.1.2020. Koronan vuoksi vuosikokous perinteisenä livetapahtumana peruuntui, STT:n tiedotteessa kerrottiin tilaisuuden olevan Suomen ensimmäinen tuon kokoluokan sähköinen vuosikokous.

 • Juhlavuosi

Lions-liiton 60-vuotisjuhlavuoden juhlinta aloitettiin suunnitelmien mukaan Oulusta, jossa KVN:n osallistujamäärä oli historiallisen suuri ko. juhlinnasta johtuen.

Liiton 60-vuotisjuhlavuoden merkeissä viestintä teetti juhlavuoden logon designer Pekka Piipolla. Logon pohjalta teetettiin piireille banderollit lainattaviksi myös klubien tapahtumiin. Logon idealta teetettiin heijastimia, joita jaettiin piireihin edelleen jaettavaksi.

Juhlalogosta teetettiin kaksi erimuotoista ekologista vaneripinssiä, joita myydään juhlavuoden loppuun 10 euron hinnalla. Pinssitilausten vastaanoton ja postituksen hoitaa Teija Loponen, laskutus hoidetaan liiton toimistolta.

Juhlavuoden ilmeellä teetettiin Facebook-profiili, jota jäsenet voivat ladata itselleen.

Lahden Salpausselän kisoissa juhlavuoden logo näkyi jättiscreenillä.

Viestintä toteutti videokuvaaja Igor Väisäsen kanssa valokuvapohjaisen videon lionstoiminnan monipuolisuudesta ja kansainvälisyydestä. Video on käyttökelpoinen juhlavuoden jälkeenkin. Videota ja kaikkea muutakin juhlavuoden materiaalia mainostettiin piireille uutiskirjeissä.

 • LION -lehti

LION-lehti ja LIONS-INFO julkaistiin suunnitellusti. Lehti ilmestyi paperisena neljä kertaa ja digilehtenä kaksi kertaa (lokakuu ja helmikuu) Lehden ilmestymiskalenteri ja painosopimukset tehdään kalenterivuosittain, ei lionskausien pohjalta. Päämaja päätti lopettaa lehtituen seuraavan kauden alusta kahden lehden osalta, nyt vielä tukea saatiin neljään printtilehteen.

 • LION-lehden toimitusneuvosto

Tieto edessä olevasta päämajan lehtituen alentumisesta varjosti lehden tekoa. Lehden ilmoitusmyynnin kehittäminen on haasteellista, koska aikakauslehtien ilmoitusmyynnin laskutrendi jatkui (vuonna 2019 – 7%) ja korona pahentaa tilannetta. Lehdessä haettiin uusia ratkaisuja ja pilotoitiin sponsorimallia.

Myös erilaisia säästövaihtoehtoja selvitettiin aktiivisesti. Niiden haasteeksi nousi se, että merkittäviä säästöjä saadaan vain ilmestymiskertoja vähentämällä. Tämä kuitenkin veisi lehden arvonlisäverovapautuksen. Kun sekä paino- että postihintaan lisättäisiin aivan uutena kuluna 24 % arvonlisävero, söisi se säästöjen tehoa merkittävästi.

Koska painettu lehti on merkittävä jäsenpalvelu, on positiivista, että vuosikokous päätti turvata lehden ilmestymisen myös jatkossa.

 • Alfa-TV

Helmikuussa solmittiin yhteistyösopimus tuotantoyhtiön kanssa koskien AlfaTV-kanavalla vuoden 2020 aikana esitettäviä ohjelmia. Yhteistyön tarkoituksena on Lions-toiminnan 70-vuotisjuhlavuoden sekä alueellisen ja klubien toiminnan esiintuominen ja hyvän tekeminen. Yhteistyö käsittää lyhyitä tietoiskuja (yht. 35 min), joissa Lions-työtä käsitellään, mainosaikaa (60 min) ja pidemmän n. 45 min erikoisohjelman juhlavuoden merkeissä.

Keväällä 2020 tietoiskuja ehdittiin lähettää ulos vain muutama, kun pandemia keskeytti ohjelmien tuotannon. Yhteistyö jatkuu sopimuksen mukaisesti syksyllä 2020.

 1. PALVELU

Yksittäisten lionien palvelu nousi esille eri muodoin, kun perinteinen ”porukalla tekeminen” muuttui alkukeväästä lähtien lähes mahdottomaksi. Kevään aikana jouduttiin perumaan perinteisiä Lions-tapahtumia joka klubissa ja lionien näkyvyys jäi todella pieneksi. Henkilökohtainen palvelutoiminta loppukauden aikana nosti päätään yksittäisissä arjen toimissa ja auttamisessa.

Sydäniskurikampanjassa osa klubeista hankki sydäniskureita myös klubien yhteisaktiviteettina, mikä osaltaan lisäsi yhteistoimintaa klubitasolla. ARS on toimintakauden aikana myöntänyt apurahaa 55 sydäniskurin hankintaa varten. Näistä yhteishakemuksena oli 4 tapausta ja 11 iskuria. Loput 44 olivat 44 klubin omia hankintoja.

 • Lions Quest

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksina ehdittiin toteuttaa ennen kokoontumisrajoituksia 26 ja niihin osallistui kaikkiaan 361 koulutettavaa. Koronapandemian vuoksi jouduttiin peruuttamaan 10 koulutustapahtumaa. Lisäksi kolme peruskoulutusta peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pandemia vaikutti myös LCIF:n rahoituksella toteutettuun CORE 4 -projektiin, jossa on kehitetty Elämisentaitoja LQ-koulutuksen sisältöä ja koulutusmateriaaleja. Kasvattajille ja leijonille suunnattu viestintä ja ruotsinkielisen tarjonnan lisääminen ovat myös kuuluneet projektin kehittämistoimiin. Projektin oli määrä päättyä alkuperäisen aikataulun mukaan kesäkuun 2020 lopussa. Mm. ruotsinkielisen kouluttajan koulutus keskeytyi kokoontumisrajoitusten astuttua voimaan. CORE 4 -projektille on myönnetty yhdeksän kuukautta lisäaikaa.

 • Leotoiminta

Leoklubeja oli kaudella 16. Kauden alussa leoja oli 115 ja lopussa 90, vähennystä 25 jäsentä.

Toimintaa rahoitetaan joulukorteista ja arvoista saatavilla tuotoilla. Toimintakaudella keskityttiin jäsenten hyvinvointiin ja säilyttämiseen, ympäristöasioihin, jäsenhankintaan ja paikallisia lionsklubeja aktivoimalla pyrittiin etsimään paikkoja uusille klubeille.

Aktiviteetteina Auta Lasta – Auta Perhettä, Hyvänmielenpäivä ja Munajahti olivat valtakunnallisesti leojen toteuttamia palvelu- ja jäsenrekrytointiaktiviteetteja. Kauden aikana toteutuivat leojen perinteiset tapahtumat: vuosikokous etäkokouksena, koulutuspäivät sekä talvipäivät.

Leot jatkoivat Instagramin käyttöä viestinnässä toiminnastaan ja perinteiset kotisivut sekä Facebook ja sähköposti täydensivät tiedotusta. Lisäksi huomiota kiinnitettiin erityisesti yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen lionien kanssa.

Leojohtaja (LeoD), leotyöryhmä ja Suomen Leojen hallitus toimivat aktiivisesti muiden nuorisotyöryhmien ja nuorisotoimialajohtajan kanssa mahdollisuuksien mukaan. Leot vastasivat koronapandemiaan tarjoamalla kaupassakäyntiä ja ruokapakkauksia riskiryhmäläisille sekä varattomammille.

 • Nuorisoleiri ja -vaihto

Toimintaa rahoitetaan joulukorteista ja arvoista saatavilla tuotoilla. Kuvernöörineuvoston 2019 hyväksymän toimintasäännön mukaisesti nuorisovaihdon alaikäraja on nostettu 17 vuoteen.

Vaihtoon lähtevät nuoret ja heidän kohteensa olivat jo valittuina, kun koronapandemian vuoksi nuorisovaihto peruttiin kaikkien maiden osalta.

Kesän 2020 kaikki leirit Suomessa peruutettiin pandemian vuoksi. Samalla sovittiin, että kaikki kesäksi 2020 sovitut leirit siirretään kesään 2021 ja että M-piirin leiri pidetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kesällä 2021. Myös tulevien vuosien leirejä siirretään vastaavasti vuodella eteenpäin, mutta A-piirin osalta on sovittu, että leiri pidetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kesällä 2022, jotta saamme vuosittain tasaisesti leirit. Samalla on siirretty L-piirin osalta tammikuuksi 2021 pidettävä talvileiri tammikuulle 2022.

Isäntäperheiden hankkiminen on ollut iso haaste. Valitettavasti kesä 2020 ei vielä näyttänyt toimiiko uusi järjestelmä (jossa klubi sitoutuu lähettäessään nuorisovaihtoon nuoren vastavuoroisesti järjestämään isäntäperheen) myös käytännössä. Mikäli pandemiatilanne jatkuu, on odotettavissa, että se tulee hankaloittamaan yhä enemmän isäntäperheiden saamista.

Nuorisovaihto palautettiin osaksi tulevien kuvernöörien koulutusta syksyllä 2019.

 • Sri Lankan kummilapsitoiminta

Kummilapsitoiminta on jatkunut edellisen kauden tapaan. Koulutusavustusta saavia lapsia oli toimintakauden lopussa 1073. Tätä toimintaa ei rahoiteta liiton varoista.

Vuotuisela tarkastusmatkalla tarkastettiin klubien kummilapsitoiminta ja osallistuttiin klubien järjestämiin lastenjuhliin. Samalla hankittiin koulutarvikkeita lapsille jaettaviin lahjakasseihin ja pakattiin ne (n. 1000kpl) talkoilla, joihin osallistui sillä hetkellä Sri Lankassa vierailleita kummeja. Matkan jälkeen maaliskuun lopussa lähettiin kummeille lasten raportit, kuitit ja valokuvat.

Koulutusmaksut on pidetty entisellään ja ne on laskutettu kaksi kertaa vuoden aikana, huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa. Maksujen siirrot Sri Lankaan on tehty kesäkuun ja joulukuun puolessa välissä. Kummien maksama hallintokulu 10 € per vuosi on pidetty myös entisen suuruisena. Tuo maksu riittää hyvin pakollisiin menoihin ja suurin osa siitä käytetään lasten koulutarvikkeiden hankintaan ja stipendeihin.

 • Orkester Norden

Suomen Orkester Norden -johtoryhmän edustajat yhdessä Lahden kaupungin edustajien kanssa tapasivat Pohjoismaisen Ministerineuvoston kulttuuriasioista vastaavia virkamiehiä ja neuvottelivat mm. orkesterin avustuksesta ja sen vaikutuksista orkesterin toimintaan tulevina vuosina, tuleehan iso osa rahoituksesta Ministerineuvostolta.

Toimikunnan jäsenet kokoustivat yhdessä tanskalaisen Forening Orkester Norden (FON) -yhdistyksen kanssa tavoitteena selventää orkesterin hallintorakennetta ja aktiviteetin ns. omistussuhdetta, joka Tanskan isäntäkauden aikana siirtyi Tanskan lionstoiminnan ulkopuoliselle yhdistykselle.

Heinä-elokuussa 2019 järjestettiin orkesterin valmennus Lahdessa sekä konsertit Lappeenrannassa, Lahdessa. Maarianhaminassa ja Tallinnassa. Kesän 2020 tapahtumat jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.

 • Leijonat ja Puhdas Itämeri -hanke 2018-2020

Hanke oli hyväksytty ja valtionavustuspäätös saatu kauden 2017-2018 päätteeksi (Avustuspäätös VN/116/2018, YM48/482/2018) koskien hallituksen kärkihanketta 2018 Leijonat ja Puhdas Itämeri. Jatkossa nimeä muutettiin Lions-liikkeen sisällä useampaan otteeseen. Kestävimmäksi sanamuodoksi jäi Leijonat puhtaan veden puolesta 2018 – 2020. Tämä Ympäristöministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke päättyi 30.6.2020. Rahoitukseen tarvittiin myös takapainotteisesti merkittävä osuus Liiton rahoja 40.000 euron edestä. Toiminta hiipui loppuvuodesta 2019, kun varat oli käytetty.

Projektin tuloksina lionien ja leojen vesi- ja ympäristöpalvelutyön aktiivisuus kasvoi ja moniin piireihin valittiin myös omat ympäristövastaavat. Aktiivisuuden tueksi tuotettiin työkaluja ja materiaalia. Aktiivista verkostoitumista vesiensuojelu- sekä ympäristötoimintakentässä jatkettiin.

Suomen ympäristökeskus kutsui Lions-liiton mukaan valmistelemaan ja osallistumaan merkittävään EU-rahoitteisen Lähivedet kuntoon! -hankkeen konsortioon. Projektissa käynnistettiin yhteistyötä oppilaitoksien kanssa, muun muassa leirikoulukonseptin valmistelu kansallisen kehitystehtävän omaavan Otaniemen lukion kanssa.

Työryhmä loi raamit kärkihankeprojektin jälkeiselle työlle sekä käynnisti koronarajoitusten aikana Virtuaaliset nokipannukahvit -webinaarisarjan, jossa keskusteltiin ja ideoitiin vesi- ja ympäristöpalvelutyöstä sekä lionstoiminnasta ulkopuolisten asiantuntijoiden sparrauksessa.

Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden juhlinta laitettiin alulle käynnistämällä Leijonat 70-vuotta Suomen luonnossa kampanja. Muun muassa Suomen Lions-liiton ympäristöpalkinnon elvyttämistä jatkettiin osana kampanjaa. Palkintohakemuksia saapui palkintoraadille 19 kappaletta 10 eri piiristä. Kilpailun taso oli korkea. Palkitut: 1. palkinto LC Kontiolahti, 2. palkinto LC Oulu/Pateniemi ja aktiivisimman piirin yllätyspalkinnon sai A-piiri.

 • Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto Liikenneturvan kanssa

Toimintasuunnitelman mukaisesti liikennekasvatusta laajennettiin esikoululaisille siten, että vuosittain viikolla 37 toteutettavan liikenneviikon suunnitteluseminaariin kutsuttiin mukaan verkoston jäsenten lisäksi opettajia varhaiskasvatuksesta sekä eri kouluasteilta eri puolelta Suomea.

Kaikkien oppilaitosten käyttöön valmisteltiin materiaali Liikenneturvan toimesta liikenneviikon toteuttamiseksi (9.-13.9.2019) tavoitteena edistää turvallista kävelyä ja pyöräilyä sekä vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta liikennekasvatuksessa.

Yhteistyön tarve on jatkossa katsottu vähäiseksi vähäisen vaikuttamismahdollisuuden vuoksi.

 1. KUMPPANUUSTOIMIALA

Aikaisempi varainhankintajohtajan tehtävä muutettiin kumppanuusjohtajan tehtäväksi, tarkoituksena hakea yhteiskunnasta ympäriltämme sopivia yhteistyökumppaneita. Kumppanuuksien avulla on tarkoitus laajentaa ja vahvistaa lions-toimintaamme.

 • Lastenklinikoiden Kummit ry

Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden (2020) kunniaksi Suomen Lions-liitto sekä Lastenklinikoiden Kummit ryhtyivät yhteistyöhön lasten syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Yhteistyösopimus on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2021. Lasten syöpä on yksi kansainvälisen järjestömme toiminnan viidestä painopistealueesta.

Tavoitteeksi asetettiin kahdelle vuodelle 100 000 €. Viiden kerran konserttisarja oli tarkoitus aloittaa keväällä 2020, mutta koronaepidemia perui valmiit suunnitelmat. Konsertit yritetään toteuttaa keväällä 2021.

 • Lasten Leijonahiihto

Suomen Hiihtoliitosta maastohiihdon lajipäällikkö Eero Hietanen teki aloitteen Lasten leijonahiihdon järjestämiseksi talvella 2020. Allekirjoitettu sopimus on voimassa 1.1-31.12.2020. Huonon lumitilanteen vuoksi toiminnassa ei ensimmäisenä yhteistyövuonna päästy juuri alkua pidemmälle.

 • Joulukortit

Joulukorteilla kerätään rahaa liiton rahoittamaan nuorisotyöhön. Joulukortteja myytiin kaudella 96 290 kpl, mikä oli euroina 51 895 €. Myynti putosi edelliseen kauteen verrattuna 22,9% kappaleissa ja 20,3% euroissa. Huomioitavaa on, että myös kulut pienenivät 29,5%, jolloin nuorisotyöhön jaettava apuraha oli vain 8,2% pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.

 • Lions-arvat

Arvoilla kerätään rahaa liiton rahoittamaan nuorisotyöhön. Arpoja lähetettiin klubeille yhteensä 24 900 kpl. Klubit palauttivat arpoja 12 326 kpl eli 49,5%. Palautusprosentti oli suurin koskaan. Nuorisotyöhön jäi kulujen jälkeen jaettavaa noin 65 000 €.

 1. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälinen presidentti Dr. Jung-Yul Choi, Etelä Koreasta vieraili Suomessa 25-27.8.2019, osallistuen mm. B- ja N-piirin yhteiseen piirifoorumiin. Vierailun aikana presidentti Choi tapasi ympäristöministeri Krista Mikkosen sekä Etelä-Korean suurlähetystön edustajan JANG Keun Hoon ja vieraili myös Iiris-keskuksessa.

Suomen edustajana kansainvälisessä hallituksessa oli ID Heimo Potinkara. Hallitus kokoontui kaudella kolmeen viralliseen kokoukseen, lokakuussa 2019 Jackson Hole, USA, sekä kaksi virtuaalista kokousta huhtikuussa ja kesäkuussa 2020. Covid 19 vaikutti toimintaan siten, että maaliskuun 2020 jälkeen on kokoonnuttu pelkästään virtuaalisesti. Merkittävimmän päätöksen hallitus joutui tekemään huhtikuussa peruuttaessaan kansainvälisen vuosikongressin pitämisen Singaporessa, paikallisten viranomaisten kokoontumisrajoitusten estäessä tämän kokoluokan kokoontumisen kesällä 2020. Näin lyhyessä ajassa ei ollut mahdollista järjestää virtuaalista kokousta ja sen vuoksi kaikki vuosikongressin päätösvaltaan kuuluvat asiat siirtyivät vuodella eteenpäin. Sääntöjen mukaan järjestön presidentit ja kansainväliset johtajat voidaan valita vain vuosikongressissa, joten kaikkien edellä mainittujen toimikautta jatkettiin seuraavaan vuosikongressiin saakka, joka pidetään 2021 Montrealissa.

Lions Eurooppa Forum pidettiin 3-6.10.2019 Tallinnassa. Foorumin kansainvälisen presidentin nimeämänä valvojana toimi ID Heimo Potinkara. Suomesta oli yhteensä 122 osallistujaa, joista lioneita 106, leoja 3 ja puolisoja 13.

Pohjoismaiden NSR kokous pidettiin 17-19.1.2020 Kööpenhaminassa. Kokouksessa valittiin seuraava NSR projekti, joksi valikoitui viidestä ehdotuksesta Tanskan ehdotus lasten osaston rakentamisesta Heran sairaalaan Tansaniassa. Pohjoismaisessa yhteistyössä (NSR) aktivoitiin tulevaisuuskomitea, todettiin sääntöjen ja ohjesääntöjen ristiriitaisuus ja käynnistettiin sääntökokoelman uudistaminen.

Kansainvälisen rauhanjulistekilpailun voitti 12-vuotias Zhuo Zhang, Kiinasta. Kilpailun teemana oli ”Rauhan matka”.

 • Säätiömme LCIF ja Kampanja 100

Kauden aikana lahjoituksia kertyi 201.473, 54 USD. Liiton hallituksen Australian pensaspalojen hoitoon myöntämän 20.000 USD (19 176, 71 EUR) lisäksi myös edellisen kevään 16 273, 54 EUR Mosambikin tulviin kirjautui tälle kaudelle, yhteensä 236.923, 79 USD. Kokonaistulos 1.7.2017 lähtien oli 557 941 USD, eli 26,7 USD per jäsen, vajaat 11 % 250 dollarin kokonaistavoitteesta. Klubien osallistuminen vaihteli piireittäin 13 ja 100 % välillä ja kauden nettotulos 3500 ja 23 000 välillä. Yhteensä 12 piiriä ylitti 10 000 USD tason, mikä oikeuttaa ns. paikkakunnan kehittämisapurahaan. Kampanjan aikana 6 piiriä ja yksi klubi onkin jo käyttänyt LCIF:n apurahoja projekteihinsa.

LCIF huomioi koronapandemian kevään ja kesän aikana jakamalla yhteensä 5,1 miljoonaa dollaria käsidesin, suojainten ja hengityskoneiden hankintaan. Euroopan alue sai summasta jopa 32 %.

Kampanja kärsi koronapandemiasta siten, että maailmanlaajuinen tulos on kolmen vuoden jälkeen vasta 160 miljoonaa eli 52 prosenttia kokonaistavoitteesta. Euroopan tulos oli 14, 2 miljoonaa, vasta 29 % tavoitteesta. Säätiön hallitus päättikin toukokuussa jatkaa kampanjaa vuodella. Lahjoitussitoumuksen antaneet saivat samoin vuoden lisäaikaa eli 30.6.2023 saakka.

Uusia Melvin Jones Fellowship -palkinnon saajia nimettiin kauden aikana 166, näistä 28 liiton vanhoilla talletuksilla anottuja (nämä olivat kertyneet vuosien saatossa katastrofirahastoon tehtyjen talletusten kylkiäisinä). Uusia progressiivisia saatiin kymmenen. Malliklubisitoumuksen on tähän mennessä antanut kaksi klubia, LC Ylivieska ja LC Kirkkonummi-Kyrkslätt. Yksityisiä lahjoittajia jäsenistä on ilahduttavat 124 eli 0.62%.

 • Alert

Hallitus myönsi Alert-työryhmän ehdotuksesta 20 000 USD lahjoituksen liiton katastrofirahastosta Australian maastopalojen aiheuttamien inhimillisten kärsimysten ja tuhojen korjaamista varten. Lahjoitus tehtiin LCIF:n katastrofitilin (rahaston) kautta.

Katastrofirahaston kerryttäminen on viime vuosina onnistunut vaisusti. Kaudella on aloitettu keskustelu liiton katastrofitilin lakkauttamisesta tai uudelleen järjestelemisestä.

 • Baltic Sea Lions

Toiminnasta ei ole saatu tietoa.

 • Special Olympics

Kauden aikana ei Special Olympics -toiminnassa tehty toimenpiteitä.

 • Sri Lankan Lions-ystävät

Kokouksissa on raportoitu Ratnapuran sairaalan tilanteesta ja kehityksestä tukimaksua vastaan. Tiedottajan hankkimisen tarve on ollut jo pitkään ilmeinen, mutta tätä ei saatu ratkaistuksi kauden aikana. Blogipalstan aktiivista ylläpitoa jatkettiin.

Tukimaksu on ollut 40 €. Klubijäsenmaksu on ollut 100 €. Leikkauskummiasiaa suunniteltiin kauden aikana ja tämä päätettiin lanseerata syksyllä 2020.

Sairaalan rakentamisen viimeiset maksut maksettiin keväällä 2020.

PDG Matti Paavola ja PID Markus Flaaming kävivät tutustumassa sairaalaan tammikuun 2020 lopussa.

 1. HALLINTOA TUKEVA TYÖ
 • Toiminnan ja talouden suunnittelu

Toimikunta valmisteli liiton budjetin ja toimintasuunnitelman kaudelle 2020 - 2021.

Painopistealueet suunnitelmissa olivat:

 • jäsenmaksun korotus 2 €:lla, jolla varmistetaan neljän LION- lehden ilmestyminen painettuna versiona
 • ”Lionstoiminnan selkeyttäminen ja eettinen toiminta” -dokumentin kirjoittaminen ja esitysmateriaalin tekeminen olemassa olevien ohjeiden ja sääntöjen pohjalta. Työ aloitettiin kauden lopulla perustetun työryhmän tekemänä.
 • Liiton ja piirien GAT- toiminnan selkeyttäminen, toimintasäännöt ja säännöllinen yhteydenpito. Suunnittelu aloitettiin kauden lopulla.
 • MyLCI- ja MyLION- raportoinnin valvonta ja tehostaminen, tavoitteena 100 % raportointi. Toimintamallin suunnittelu aloitettiin kauden lopulla.
 • Viestinnän työkalujen uusiminen ja viestinnän kehittäminen kaikilla organisaation tasoilla. Suunnittelu aloitettiin kauden lopulla.
 • Sääntöasiat

Työryhmälle asetettuna tavoitteena oli rekisteröidyn piirin mallisääntöjen valmistelu lopulliseen muotoon. Lisäksi kauden aikana tuli esille tarve päivittää klubien mallisäännöt. Pitkän ajan tavoitteena on ollut uudistaa Lions-liiton muu alemman tason ohjesäännöstö, mutta tätä toimeksiantoa ei kauden aikana annettu.

Rekisteröidyn piirin mallisäännön valmistelu oli haastavaa, koska tarve oli täyttää rekisteröidyn yhdistyksen tunnusmerkit ja laissa säädetyt vaateet Suomessa, samalla noudattaen kansainvälistä Lions-säännöstöä ja omaksuttua toimintakulttuuria koskien esimerkiksi piirikuvernöörin roolia piirin asioiden päättämisessä. Piirin mallisääntöjä kehitettiin koko kausi hakien tasapainoa suomalaisen lainsäädännön ja lionskulttuurin mukaisen totutun kansainvälisen rekisteröimättömän piirisääntömallin välillä. Sääntö saatiin kaikilta osin suomalaisen lainsäädännön mukaiseksi vasta kauden jälkeen vaatien myös Patentti- ja rekisterihallituksen sisäistä laadunarviointia. Klubin mallisäännöissä päivityksen tarpeena oli rakentaa säännöstä yksinkertaisempi, paikalliset klubin erilaisuudet ja yhteiskunnan muutokset huomioonottavampi sekä joustavampi. Mallisääntö valmistui kevätkaudella.

 • Lions-talo

Kalajoen 2019 vuosikokoukselle esitetyn Lions-taloa koskeva vuosikokousaloitteen vuoksi myyntivälitystehtävää päästiin jatkamaan vasta syksyllä 2019. Lions-taloon on tutustunut muutamia ostajaehdokkaita. Neuvotteluita on käyty useaan otteeseen mutta lopullista kauppaan johtavaa ostotarjousta ei kukaan ole vielä tehnyt.

Kauden puolivälissä 3. kerroksen tilat jäivät tyhjiksi vuokralaisen irtisanoutumisen vuoksi. Tämä johti kustannuspaikan negatiiviseen tulokseen. Katutason liiketiloihin on nykyisen vuokralaisen toimesta haettu lupaa muutostöiden suorittamiseksi. Muutostöiden vastuu ja kustannukset kuuluvat vuokralaiselle. Lions-talon myyntiä jatketaan edelleen.

 • Tieto- ja viestintätekniikka

Kauden alussa päädyttiin tietoturvaongelmien selvittelyjen jälkeen siihen, että liiton jäsenasiat ja aktiviteetti-ilmoitukset hoidetaan Mylion – MyLCI - järjestelmän kautta kuitenkin niin, että myös kotimainen jäsenrekisteri säilytetään. Työryhmä on tutkinut kotimaisen jäsenrekisterin uusimista ja on todennut, että se ei ole nykytilanteessa tarkoituksenmukaista. MyLionin käytössä olimme maailmanlaajuisesti katsottuna hyviä, mutta tavoitteeseen, 100 % kattavuus, pääsemiseksi on vielä tekemistä.

Kevään kokoontumisrajoitukset työllistivät tieto- ja viestintätekniikan työryhmää usealla eri tavalla. Näistä suurin ponnistus oli liiton vuosikokouksen järjestäminen etänä. Kokouksen suunnittelu ja toteuttaminen vaativat usean eri asiantuntijan saumatonta innovointia ja yhteistyötä, koska valmista mallia suuren etäkokouksen järjestämiseksi ei ollut. Onnistuimme erinomaisesti laajasta positiivisesta palautteesta päätellen.

ICT-työryhmä on laatinut klubeille ja piireille suunnattuja sähköisiin kokousjärjestelyihin liittyviä ohjeita. Myös yksittäiset työryhmän jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet sekä em. neuvontatyöhön että muidenkin esiin nousseiden kysymysten selvittelyihin.

Jäsen- ja virkailijatietojen päivitysten selvittelyt kansainvälisestä jäsenrekisteristä vastaavaan kotimaiseen ovat työllistäneet työryhmää.

Työryhmä vahvistettuna viestinnän edustajilla on aloittanut liiton kotisivujen uudistamisprojektin. Projekti jatkuu seuraavalle kaudelle.

 • Entisten johtajien verkostot (PCC, PID)

Kauden aikana pidettiin helmikuun alussa tapaaminen Mikkelissä. Tällä kertaa myös puolisot kutsuttiin mukaan. Perinteisten kuluvan ja tulevan kauden katsausten ja vilkkaan keskustelun lisäksi D-piirin piirikuvernööri Maire Vierikko toi kuvernöörinäkökulman. Tehtiin lausunnot tietoon tulleista 3 ruusukkeen ansiomerkeistä.

Toinen kokoontuminen oli kesäkuun alussa GoToMeeting -etäkokouksena vuosikokousasioihin painottuen. Välillä annettiin ansiomerkkilausuntoja sähköisesti. Tämän takia pohdittiin, että hakemusten jättämiselle olisi järkevää olla aikaraja, jos jatkossakin tämä tehtävä pysyy entisillä liiton puheenjohtajilla.

 • Juhlatoimikunta

Lionstoiminta alkoi 14.8.1950, jolloin Suomeen perustettiin ensimmäinen klubi Lions-club Helsinki-Helsingfors. Klubeja perustettiin tiheään tahtiin ja 24.10.1960 perustettiin asioita hoitamaan yhdistys Suomen Lions-liitto ry.

Lions-toiminnan 70 v. ja Lions-liiton 60 v. taipaleiden kunniaksi päätettiin valmistella juhlat kyseisinä päivinä 2020. Lionstoiminnan pääjuhlan vastuulliseksi järjestäjäksi itseoikeutetusti valittiin LC Helsinki-Helsingfors yhdessä LC Helsinki/Herttoniemen kanssa, Lions-liiton tukiessa toteutusta. Työryhmään kuului osaavia leijonia ympäri Suomen. Samalle päivälle varattiin Helsingin Asema-aukio Lions-toiminnan esittelyä varten yhdessä Leojen ja eri toimialojen kanssa. Liiton viestintä valmistutti Lions-esitteen, juhlavuoden logon, ekologisen pinssin, heijastimen, winderin ja banderollin klubien ja piirien käyttöön. Lisäksi Alfa-TV aloitti juhlavuoden filmin (45 min) suunnittelun.

Pääjuhlan paikka oli varattu palveluineen ja ohjelma oli lähes valmis, kun koronapandemia alkoi rajoittaa kokoontumisia. Molempien juhlien toteuttamista päätettiin tarkastella lähempänä ajankohtia. Asema-aukion tapahtuma kuitenkin päätettiin toteuttaa yleiset turvamääräykset huomioiden. Toteuttamispäätökset siirtyivät seuraavalle toimikaudelle.

 • Ruotsinkielinen työryhmä

Työryhmä on käsitellyt sekä laatinut uusia käännösohjeistuksia ja hoitanut liiton ruotsinkielisiä kotisivuja. Uudistetut ohjeistusluonnokset esiteltiin hallitukselle maaliskuussa, mutta koronapandemian vuoksi asian käsittely on edelleen pöydällä. Koska uutta ohjeistusta ei ole vielä hallituksessa lopullisesti hyväksytty, on kielikulttuurin ja käännöstyön muutoksissa viivettä.

Työryhmä on myös luetteloinut virheitä ja puutteita liiton ruotsinkielisillä kotisivuilla. Työ näiden korjaamiseksi on aloitettu ja jatkuu myös seuraavilla kausilla.

Käännöksiä tehtiin talkootyönä, jota koordinoi Gurli Dumell.

Puheenjohtaja hoiti itse koronaepidemian aikana oleellisen verkkoviestinnän samanaikaisesti myös ruotsinkielisenä liiton sivuille.

 • Arkistoinnin käynnistäminen

Lions-toimiston kellarissa on noin 100 hyllymetriä kansioita, joissa on vuosikokouksen, kuvernöörineuvoston, hallituksen ja työryhmien pöytäkirjat ja esityslistat järjestettynä vuosittain. Lisäksi kellarissa on huomattava määrä valokuvia.

Aineiston laajuus on kartoitettu ja pohdittu mahdollisuuksia aineiston tallentamiseen ja digitointiin.

Arkistoinnista marraskuulta 2019 alkaen vastaava entinen pääsihteeri PID Markus Flaaming on myös ollut yhteydessä Jyväskylässä olevaan maakunta-arkistoon, jossa on Lions-liiton aineistoa suunnilleen vuoteen 1995 saakka. Maakunta-arkisto ei ole nyt halukas vastaanottamaan uutta aineistoa.

Aineistosta on paljon sähköisessä muodossa. Vuodesta 1995 alkaen on aineistoa kirjoitettu tekstinkäsittelylaitteilla ja siksi sähköinen arkistointi on tältä osin helpompaa.

 • Tarvikemyynnin organisointi

Kuvernöörineuvoston ja Lions-liiton hallituksen 15.4.2019 tekemien päätösten mukaisesti nimettiin liiton tarvikemyynnin vastuuhenkilöiksi B-piiristä Mika Mustonen / LC Kirkkonummi-Kyrkslätt ja N-piiristä Jorma Nisula /LC Helsinki/Revonsalmi. Vastuuhenkilöt aloittivat vapaaehtoistyön kauden 2019-2020 alussa periaatteella ”työ tekijäänsä neuvoo”. Tämä tehtiin tutustumalla ja opettelemalla tarvikemyynnin (USA:n tarvikkeet ja kotimaiset tuotteet pl. joulukortit ja arvat) toiminnot ja tietojärjestelmät. Toiminta päätettiin organisoida niin, että piirit hoitavat tarvikemyyntiä 2 kuukautta vuorotellen mukaan lähteneiden klubien kanssa ja että kaikki klubien tilaukset tulee tehdä verkkokaupan kautta. Uuden oppimisen vaateiden lisäksi loppusyksyn postilakko ja keväällä alkanut koronapandemia lisäsivät haasteita, joihin vapaaehtoiset toimijat joutuivat keksimään uusia ratkaisuja. Nämä ongelmat tuottivat valitettavia toimitusviiveitä ja muita vaikeuksia, joita vielä lisäsi USA:n tarviketoimitusten pysähtyminen tammi-heinäkuun ajaksi.

Tarvikemyynnin kautta toimitettiin kaudella 2019-2020 USA:n tarvikkeita 31 000 euron ja kotimaan ansiomitaleita liiton ansiotähdet mukaan lukien vajaan 13 000 euron arvosta. Toimintaan mukaan lähtivät B-piiristä LC Espoo/Laakson Liljat, LC Helsinki/Töölö (+LC Helsinki/Stamina), LC Kirkkonummi-Kyrkslätt ja LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice sekä N-piiristä LC Helsinki/Finlandia ja LC Helsinki/Revonsalmi.

 • Arne Ritari Säätiö

Itsenäisen Arne Ritari Säätiön kanssa on tehty perinteisesti yhteistyötä. ARS-adressit ja Arne Ritari -nimitykset muodostavat ison osan yhteistyöstä. Lisäksi Arne Ritari Säätiö tukee omien sääntöjensä mukaan klubien hankkeita, joista yksikkömäärältään suurin viime kaudella oli sydäniskurien hankkiminen

 1. LIITON TALOUS JA HALLINTO

Toimintakausi oli ensimmäinen, jolloin toimistossa työskenneltiin pienemmällä henkilöstömäärällä sen jälkeen, kun edelliskauden päätökset tehtävien lakkauttamisesta realisoituivat kauden alkaessa. Tarvikemyynti saatiin pienien alkuhaasteiden jälkeen toimimaan sujuvasti, kun tehtävä siirtyi toimistosta vapaaehtoisten hoidettavaksi. Myös palkitsemisohjeistus uudistettiin.

Koronapandemian johdosta toimistossa siirryttiin etätyöhön välittömästi valtioneuvoston annettua etätyösuosituksen maaliskuussa. Myös toimiston puhelinaikoihin tehtiin muutoksia.

Liitto ohjeisti Korona-ajan toimintakäytäntöjä piireille ja klubeille pyynnöstä.

Hallinnon kokoukset hoidettiin kevään aikana GTM-yhteyksillä. Suuri ponnistus oli liiton vuosikokouksen toteuttaminen etäkokouksena, mikä onnistui erittäin hyvin. Kokoukseen ilmoittautui 699 virallista edustajaa. Lisäksi kokouslähetystä seurasi kymmeniä lioneita.

Liiton taloudessa tehtiin jälleen ylijäämäinen tulos. Ylijäämään olisi päästy koronapandemian aikaansaamista säästöistä huolimatta. Peruuntuneiden tilaisuuksien vaikutus ylijäämäiseen tulokseen on kuitenkin merkittävä.