Vuosikokous 2016 Turku

Vuosikokousaineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa Jäsenille alueen kohdasta Kokousmateriaaleja --> Vuosikokous 2016 

 

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2016 – 2017

-        Heikki Hemmilä, LC Ylivieska

 

Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja 2016 – 2017

-        Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki

Piirien valitsemat piirikuvernööriehdokkaat 2016 – 2017

 

Piiri

DG 2016 – 2017

Lions Club

A

Ulla Rahkonen

Paimio/Aallotar

B

Emilia Talvisaari

Helsinki/Ruoholahti

C

Sinikka Uola

Hämeenlinna/Linnattaret

D

Heikki Lohi

Luumäki/Ukko-Pekka

E

Reijo Lumme

Tampere/Ruotu

F

Jarmo Hietala

Lapua/Simpsiö

G

Kari Edelmann

Jyväskylä/Cygnaeus

H

Leo Ryynänen

Juuka

I

Aarto Mäkinen

Sotkamo

K

Reijo Lyttinen

Kuopio/Päiväranta

L

Markku Kylmälä

Simo

M

Raimo Gröhn

Pori/Meri-Pori

N

Aarne Kivioja

Helsinki/Pakinkylä

O

Torolf Höglund

Vörå

Suomen Lions-liiton tilintarkastajat 2016 – 2017

Varsinaiset tilintarkastajat

-        KHT Katja Kuosa-Kaartti, LC Orimattila/Leonat

-        KHT Jukka Peltola

 

Varatilintarkastajat

-        HT Heimo Seppälä, LC Lahti/Tiirismaa

-        KHT Olavi Ala-Nissilä, LC Loimaa/Kosket

 

Vuosikokouspaikat

-        Joensuu 2017

-        Oulu 2018

-        Kalajoki 2019

-        2020 ei hakijoita

 

Kotimainen teema 2017 – 2018

-        Tue nuorta itsenäisyyteen - Stöd unga till självständighet

Jäsenmaksu 2016 – 2017

-   Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen Lions-liiton jäsenmaksuksi 1.7.2016 alkaen 33 €/jäsen (ei korotusta kaudelle

    2016 – 2017). Perhejäsenen kotimainen jäsenmaksu on puolet pääjäsenen jäsenmaksusta. Tämä edellyttää, että

    perhejäsenyys on tallennettu jäsenrekisteriin.

 

-   Samalla vahvistettiin kotimaiseksi liittymismaksuksi 0 €/jäsen ja seuraavat kannatusjäsenmaksut:

·       5 tähteä, 1 vuosi 4 000 €; 2 vuotta 6 500 €

·       3 tähteä, 1 vuosi 2 500 €; 2 vuotta 4 000 €

·       1 tähti, 1 vuosi 2 500 €

 

Talousarvio 2016 – 2017

-        Hyväksyttiin yksimielisesti kauden 2016 – 2017 talousarvio,

 

Klubialoitteet

 

Joihinkin aloitteisiin, joita ei vuosikokous hyväksynyt, lisättiin täydentävä sanamuoto.

Tarkat päätökset ovat luettavissa kokouksen pöytäkirjasta sen julkaisemisen jälkeen.

 

Sääntöihin liittyvät aloitteet:

 

 • LC Pori/Karhu: Muutos Suomen Lions-liitto ry:n sääntöihin osallistumismaksun perimiseksi vuosikokouksessa.
           
           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus: Aloite hyväksytään ja liiton sääntöihin lisätään/palautetaan
           vuosikokousjärjestäjän oikeus periä osallistumismaksua, jolle on asetettu katto.

 

           LC Muhos esitti LC Jäälin kannattamana, että aloitetta ei hyväksytä.

           Äänestyksen perusteella aloite hylättiin, joten voimaan jäi 2015 Vuokatin vuosikokouksen mukainen päätös

           ja tässä vuosikokouksessa hyväksytyt säännöt.

 

 

 • LC Vantaankoski-Vandaforsen: Erittäin ansioituneen klubijäsenen kutsuminen ainaisjäseneksi ja ainaisjäsenmaksuvelvoitteesta vapauttaminen.


           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus ja vuosikokouksen päätös: Aloitetta ei hyväksytä.  Klubi voi

           halutessaan esittää aloitetta kansainvälisen järjestön hallituksen käsiteltäväksi.

 

 

 • LC Juuka: Esitys puolison kotimaisen jäsenmaksun puolittamisesta

           Samassa klubissa olevan puolison kotimainen jäsenmaksu on jo puolet jäsenmaksusta. Jäsen-maksun

           puolittumisen edellytyksenä on, että jäsenrekisteriin on muistettu tehdä asiaa koskeva merkintä.

 

           Kuvernöörineuvosto toteaa, että aloitteessa esitetty toimenpide on jo pantu käytäntöön (eikä se aiheuta

           jatkotoimenpiteitä). Perhejäsenen kotimainen jäsenmaksu on päätetty puolittaa jo vuosikokouksessa kaudella

           2009–2010. Perhejäsenen kotimainen jäsenmaksu on 1.7.2010 alkaen laskutettu klubeilta päätöksen

           mukaisesti.

 

 • LC Kauhajoki/Katrilli: Kansainvälisten maksujen välitys liiton kautta (esim. kansainväliset koulutukset)

           

           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus ja vuosikokouksen päätös: Aloitetta ei hyväksytä.

 

 • LC Laihia/Helmi: Uuden klubin perustamisen helpottaminen

          Jäsentoimiala toteaa lausuntonaan, että uusia ohjeistuksia tai toimintatapoja ei tarvitse luoda, vaan olemassa

          olevien käytäntöjen tulee toteutua. Tämä varmistetaan vuoropuhelussa piirien vastuuhenkilöiden ja uutta 

          klubia perustavien henkilöiden välillä. Klubien perustaminen on nykyään sen verran harvinaista, että

          toimintakäytännöistä ei saada luotua rutiineja asianosaisille.

 

          Kuvernöörineuvoston päätösehdotus ja vuosikokouksen päätös: Aloitetta ei hyväksytä.

 

 

Vuosikirjaan liittyvät aloitteet:

 

 • LC Iisalmi/Yläsavottaret: Lions-vuosikirjan sisältö ja painomäärä

 

           Kuvernöörineuvosto toteaa, että aloitteessa esitetyt toimenpiteet on jo pantu käytäntöön (eikä se aiheuta

           jatkotoimenpiteitä).

 

 

Aktiviteettialoitteita:

 

 • LC Jeppo: Finlands Lionsförbund skall på olika sätt stöda lionsklubbarna i deras flykting arbete


           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus ja vuosikokouksen päätös: Aloitetta ei hyväksytä. Klubeja

           kannustetaan olemaan mukana oman paikkakuntansa pakolaisiin kohdistuvassa avustus- ja tukityössä.

 

 

 • LC Askola: Itsenäinen Suomi 100 vuotta. Jokaisen sankarivainajan haudalle sytytetään kynttilä itsenäisyyspäivänä 2017 klo 18.00.

 

           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus ja vuosikokouksen päätös: Aloitetta ei hyväksytä. Vuosikokous

           suosittelee klubeille tapahtuman organisoimista omilla paikkakunnillaan mahdollisuuksien mukaan.

 

 

 • LC Nurmijärvi/Kanerva: Vastuu on meidän -oppaan suuntaaminen esiopetusikäisille


           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus ja vuosikokouksen päätös: Aloitetta ei hyväksytä.

 

 

 • LC Ylivieska/Savisilta: Nuorten puhetaitokilpailu – valtakunnallinen aktiviteetti


           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus ja vuosikokouksen päätös: Aloitetta ei hyväksytä. Piirit voivat

           itsenäisesti päättää, haluavatko ne pilotoida aktiviteetin.

 

 

 • LC Kempele/Sampola: Lions-kirkkokahvitus valtakunnalliseksi 2017 alkaen

 

           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus ja vuosikokouksen päätös: Aloitetta ei hyväksytä.

 

 

Muut aloitteet:

 

 • LC Vaasa/Family: Tasa-arvoisen lion-puhuttelun käyttö

 

           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus ja vuosikokouksen päätös: Aloitetta ei hyväksytä.

           Kuvernöörineuvosto kuitenkin suosittelee, että puhuttelumuotoon kiinnitetään jatkossa huomiota, silloin kun

           tilaisuudessa on paikalla klubin ulkopuolisia lioneita tai muita edustajia.

 

 

 • LC Loimaa/Sinikellot ja LC Parainen-Pargas yhteinen aloite kestävän kehityksen periaatteiden ja toimintamallien sisällyttämisestä Lions-toimintaan: sähköisen oppaan laatiminen ja Lions Quest -ohjelman sisältöön vaikuttaminen.

 

           Kuvernöörineuvoston päätösehdotus: Aloitteeseen sisältyvää esitystä oppaan laatimisesta ei hyväksytä.

           Lions Quest -ohjelman sisältöön vaikuttaminen selvitetään.

           Vuosikokouksen päätös: Suomen Lions-liiton vuosikokous pyytää hallitusta kannustamaan klubeja

           sisällyttämään kestävän kehityksen periaatteita jokapäiväiseen Lions-toimintaan, kaikissa sen eri muodoissa,

           johon kuuluu myös Lions Quest.

 

 

Muut käsitellyt asiat

-        Hyväksyttiin yksimielisesti kauden 2014 – 2015 toimintakertomus

-        Vahvistettiin kauden 2014 - 2015 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

-        Hyväksyttiin yksimielisesti Suomen Lions-liitto ry:n sääntöihin tehdyt muutosesitykset

-        Hyväksyttiin toteutettaviksi kaudella 2016 – 2017 joulukortti- ja Anna tukesi nuorisolle varainkeruuaktiviteetit

-        Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja vuosikello 2016 – 2017

         Vuosikelloon lisättiin Baltic Sea Lions tapahtuma

-        PIP Tae-Sup Leen palkinto klubille, joka on nostanut eniten jäsenmääräänsä alle 20 jäsenen määrästä 

         vähintään 20 jäsenen määrään 30.4.2016 mennessä kotimaan jäsenrekisterin mukaan.

         Kiertopalkinnon voitti LC Tampere / Näsinneula 18 jäsenestä 25 jäseneen

-        Ympäristöteko paikkakunnan parhaaksi

         Palkintoa ei jaettu hakemusten puuttumisen johdosta

 

Kiitän kaikkia vuosikokoukseen osallistujia aktiivisesta panoksestanne kokoukseen.


Jari Rytkönen

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2015-2016
NSR Council Chairperson 2015-2016

Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot