Välkomna med, april 2019 

Från ordförande

Välkomna med, nya Diamanter, Rubiner och Culinaria samt leomedlemmarna i Malm och Kyrkslätt! Under bildning har vi även en leoklubb i Villmanstrand.

Ett tack till stöd- och fadderklubbarna för aktiva insatser. Ännu hinner man grunda nya klubbar och ta emot nya medlemmar.

Ännu finns det tid att delta i Kampanj 100 – programmet och också mycket annat bra hinner man ännu få gjort under våren.

Årsmötesärendena som kommer upp i Kalajoki bereds och möteskallelserna sänds till klubbarna med e-post senast en månad före årsmötet.

Förnyandet av kansliorganisationen är i ett sådant skede att man med personalen har fört samarbetsförhandlingar. När detta läses, för man personliga samtal med personalen. Vid dessa utreder man bl.a. deras intresse för de nya uppgifterna. De har även rätt till vidareutbildning som eventuellt förutsätts för de nya uppgifterna. Den nya organisationen tas, till tillämpliga delar, i bruk 1.7.

 

En bra vår i väntan på sommaren!


Pirkko Vihavainen, 

 

ordförande för Finlands Lionsförbund 2018 – 2019


 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet närmar sig, ännu hinner du anmäla dig!


 

Mötesplatsen för Lionens årsmöte 7-9.6. 2019 är Event Park Arena på Kalajokis sanddynsområde.


Deltagarpassen och resedirektiven finns på adressen www. lionskalajoki2019.com

Huvudhotellet Santa´s Resort Spa Hotel Sani och även de alla andra inkvarteringsplatserna är belägna inom Hiekkasärkkä-området och till själva mötesplatsen ordnas transport.

Årsmötets meny har publicerats och man kan bekanta sig med den på webbplatsens Info. Där hittar man även svaren på många andra saker.

 

Ett publikevenemang med temat Rent Hav – Rent land arrangeras fredag 7.6. kl. 13-17 på Ostoskylä Raitti.

Kom med, tiden för förmånligare anmälning går ut 30.4.

Det går också att anmäla sig senare men prisen stiger något.

 

 

Till kännedom för distriktens informatörer:

 

I samband med årsmötet ordnar man på lördag en sammankomst för distriktens informationsansvariga i anslutning till lunchen.

Om du kommer med på träffen, anmäl om detta skilt till 

så att vi kan reservera ett tillräckligt stort utrymme och tillräckligt med lunchportioner.

 

 

Inloggningen med dator på MyLCI-systemet har ändrats 

 

Inloggningen med dator på MyLCI-systemet har ändrats fr.o.m. 28.3. via det nya Lionskontot. Du kan inte längre logga in direkt på MyLCI.

 

Om du någon gång tidigare har loggat in på MyLion-systemet är Lionskontots användarnamn den e-postadress eller telefonnummer som du använt vid registreringen. Om du inte har gjort det bör du först registrera dig.

 

På Finlands Lionsförbunds medlemssidor hittar du ett uppdaterat MyLCI dokument i vilket man beskriver det nya sättet att logga in och att registrera sig ifall du inte redan har skapat ett Lionskonto.

 

Det uppdaterade användardokumentet hittar du på de lösenordsskyddade medlemsidorna (dokumentet Direktiv för MyLCI - Skapandet av användarnamn och inloggning på sidans nedre del).

 

I dokumentet beskrivs även hur du kan kontrollera ditt användarnamn.

 

Skapandet av Lion-identifikation eller användandet av MyLion-systemet på dator förutsätter inte installerande av MyLion-applikationen. I vissa fall blir det kvar vissa standardinställningar i arbetsstationens cacheminne. Gällande dessa finns det noterat i dokumentet Att observera.

 

I det uppdaterade dokumentet beskrivs inte annat än MyLCI (inte MyLion, nätbutiken eller Insight).

 

Ytterligare information får du av kontaktpersonen i ditt eget distrikt.

 

 

Från medlemsbranschen

 

Ni kommer väl ihåg att medlemskampanjen Sökning på gång fortsätter ännu under de två följande perioderna. Sommar-Finland är, förutom av lionsevenemang, fullt av de mest olika andra evenemang.

 

Det är nu bra att fundera på i vilka klubben kan delta i med ett eget presentationsbord. Vi ska finnas där, där även medlemskandidaterna rör sig.

 

I Hedersgalleriet fanns det i slutet av mars inskrivna 99 klubbar som har ökat sitt medlemsantal med minst två. Grattis! Bland de klubbar som finns i hedersgalleriet lottas ut pris vid årsmötet i Kalajoki enligt situationen 31.5.2019. En ny ”galleriperiod” som räcker ett år börjar 1.6. varför det är skäl att hålla sökning på gång även under sommaren.

 

Under verksamhetsperioden fram till mitten av april har man fått i medeltal en ny medlem per klubb. Bortfallet har varit något större. Det finns så klart naturliga orsaker till bortfallet såsom dödsfall, sjukdom, flyttning etc. men för en del har verksamheten sannolikt inte gett medlemmen det som hen förväntat sig. Sedd ur klubbverksamhetens synvinkel är det bra att få synpunkter av medlemmar som avgått och för det har man i verktygsbacken satt en enkätblankett ämnad för tidigare medlemmar.

 

Till vår glädje har även några företag kommit med i vår rekryteringskampanj med medlemsförmåner. Viking Line erbjuder resor till avtalspris och Hotel Aateli i Vuokatti ger 10 % rabatt på normalprissatt logi. Närmare uppgifter om dessa erbjudanden finns på förbundets medlemssidor. Därtill ger IKH:s egna butiker 15 % kontantrabatt. Man får rabatten genom att uppge koden LionIKH19.

 

En aktiv fortsättning på verksamhetsperioden!

Harri Hirvelä

Medlemsledare

 


Kampanj 100 går trögt framåt 

I mitten av april var Finlands resultat 145 000 US dollar, ca. 6,3 $/medlem.


 O-distrikt leder medlemsmässig resultat med 12 dollar och distriktena B, C, E, H, M, N och O har donerad över 10 000 dollar, vilket berättigar till en anslag för distriktets aktiviteter på 15% av under perioden donerade varor. Denna summan kan t.o.m. dubblas, då den kan utnyttjas som ett egetansvar till en motsvarande summans anslag. Några monadsdonerare har redan uppkommit, jämte en modellklubb, antagligen den första i hela Skandinavien. Tre ansenliga LCIF-anslag har också erhållits till distriktena B, E och I.

 

Du kan ännu anmäla dig till Kalajoki riksmötet och skaffa nya Melvin Jones Fellows för att pinsas under MJF-evenemanget på lördagkväll. Ytterligare kan man vid LCIF:s stand delta i en lotteri, som har en Melvin Jones Felowship som huvudvinst.

 

Klubbarna skall nu ta vår gemensamma Storinsamling i allvar och till en del av nästa periodens verksamhetsplan.

 

PCC Heikki Hemmilä, pMJF

 

Suomen Lions-liiton LCIF-koordinaattori

 

Fredsaffischpaketen kan beställas

Under tiden 15 januari – 1 oktober kan lionsklubbarna beställa tävlingspaketet för fredsaffischtävlingen från Finlands Lionsförbunds nätbutik. Paketet får man på lionens alla tolv officiella språk. Man måste köpa ett tävlingspaket för varje tävling som sponsoreras.


Paketets innehåll:

Officiell guide och regler för klubben

Officiell guide och regler för skola eller ungdomsgrupp

Broschyren till deltagarna får man kopiera och ge till deltagarna att ta med sig hem.

Dekalen fästs på baksidan av den vinnande affischen.

Diplom till tävlingens vinnare och till skolan eller ungdomsgruppen.

 

Tävlingen är öppen för ungdomar som har fyllt 11, 12 eller 13 år den 15 november. Endast de arbeten som sänts in inom utsatt tid kan delta i tävlingen.

 

15 november: Sista dag, poststämpelns datum, för klubbarna att sända en vinnande affisch (per sponsorerad tävling) till distriktsguvernören.

1 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en distriktsguvernör att sända en vinnande fredsaffisch till multipeldistriktets guvernörsrådsordförande.

1 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en distriktsguvernör som inte hör till ett multipeldistrikt att sända in ett vinnande bidrag till PR-avdelningen vid det internationella huvudkontoret.

15 december: Sista dag, poststämpelns datum, för multipeldistrikts guvernörsrådsordförande att sända ett vinnande bidrag till PR-avdelningen vid det internationella huvudkontoret. 

1 februari: Den internationella segraren meddelas om vinsten.

 

Det kallas till städtalkon runt längs Finlands kust; Fakta om havsskräp!

 

Den största källan till havsskräpet på Finlands stränder är rekreationsanvändningen men i storstäderna skräpas de ner även av byggplatser.

 

 Detta framgår av den information som samlats in inom projektet som koordineras av Finlands miljöcentral. Projektet Bort med skräpet! stöder åtgärdsprogrammet för skötseln av havsmiljön och som går ut på att utreda medskräpningskällorna, göra en situationsbedömning och på att minska nedskräpningen.

 

Vid seminariet 12.4. med temat havsskräp berättade man bl.a. om resultaten från strandskräpsmaterialet som insamlats åren 2012-2018 beträffande det makroskopiska, d.v.s. det skräp son man kan observera med ögonen. Enligt resultaten var ca 90 % av strandskräpet olika plast- och skumplastprodukter. Man uppskattade att den största skräpkällan var reaktionsverksamheten. Dess andel av strandskräpet var i medeltal ca 40-60 % på alla typer av stränder. En viktig skräpkälla då det gällde stränder i naturtillstånd visade sig vara sjötrafiken som producerade i medeltal 30 % av det skräp som låg på dessa stränder. Den viktigaste skräpkällan gällande stadsstränder var stadens avrinningsvatten (ca 17 % av skräpet) och sjöfarten (14 %) men även byggnadsverksamheten var ställvis en betydande skräpkälla. T.ex. då det gällde strandskräpet på Rönnskär uppskattades att ca 28 % härrör från närområdets byggnads- och havsutfyllnadsarbetsplatser.

 

Seminariet som behandlade nedskräpningen av Finlands havsmiljö kan ses som videoupptagning via den här länken. Vid seminariet presenterar man även en uppskattning på den nedskräpning som förorsakas av sjöfarten, fiskeriet och fiskodlingen samt vissa verksamheter som producerar mikroplast, såsom den nedskräpning som orsakas av vägtrafiken.

 

Ta kontakt med Snygg Beach – projektet (siistibiitsi.fi) och sök efter ett lämpligt städningstillfälle för din klubb att delat i!

 

SLUTSPURT! Rapportera idéer som gäller havs- eller insjömiljöer, idéer som har befunnits bra eller alldeles nya och med vars hjälp man får vattenskyddet till en del av lionens vardag.

Låt oss tillsammans ge synlighet åt lionens vattenskyddsarbete! Aktivitetstävlingen pågår fram till 30.4.

Ytterligare information och tävlingsdirektiv samt material som stöd för att kläcka idéer:

Det inre ansvarstagandet knackar allt högre på dörren till varje människas och konsuments samvete. Den fortsatta höjningen av produktiviteten och effektiviteten har fört en gäst till vår dörr som inte lämnar oss i första taget.

 

”Då en vattendroppe faller ner i vattnet bildar den ringar runt sig. Vår vattendroppe avläser vår klubbs värden och vår verksamhets fokus: rent vatten. I den innersta ringen påverkar vi oss själva. Vi ämnar förbinda oss i våra egna valsituationer att förverkliga värden gällande en hållbar utveckling och val.  I den följande ringen finns människor i vår närmiljö på vilka våra val och tankar inverkar. I den tredje ringen påverkar vi vår egen kommun och användarna av kringliggande vatten. Till slut vidgar sig ringarna att täcka hela landet och världen som ringar av ett ansvarstagande vattenmedborgarskap. Lionnätverket har effekt!

 

Det lönar sig inte att låta det här tillfället rinna ut i sanden: börja alltså modigt svarva ihop en aktivitetsidé tillsammans med din egen klubb, grannklubben eller t.ex. med en läroinrättning eller vattenskyddsförening på din ort!Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot