Tack till alla lion

Tack till alla lion och leomedlemmar för, även generationsöverskridande, fina och betydelsefulla aktiviteter som ni under början på det här året redan har hunnit med! 

Vi ska komma ihåg att hjälpa leomedlemmarna att hitta en trevlig lionsklubb i det skede då leoåldern går mot sitt slut. Det är en av den här periodens mål.

Då man planerar för nästa period ska man komma ihåg Kampanj 100, lejon och rena vatten, anskaffningen av hjärtstartare, Lions Quest utbildningarna och många andra bra och angelägna projekt.

 

En bra vårperiod till alla 

– Vi hjälper - med Hjärtat!

 

CC Pirkko 

 

 

Årsmötet 2019

Välkommen till Finlands Lionsförbunds rf:s 66:e årsmöte i Kalajoki 7 - 9.6.2019!

Deltagarpassen och mötesprogrammet för Lionsförbundets årsmöte inkommande sommar har publicerats! Ta och se efter.

 


DELTAGARPASS

 

Det förstnämnda priset är för pass som är reserverade och betalade senast 30.4.2019.

Priset i parentes är för anmälningar i efterhand.

 

Pass 1: Kaljaasi 185 € (225 €)

Innehåller: fredagensseminarium, öppningsfesten och strandlejon kvällsfesten + middag lördagens årsmötets öppningstillfälle, årsmötet, lunch, kaffe och kvällsgalan inklusive middagen.

 

Pass 2: Sluuppi 155 € (195 €)

Innehåller: lördagens årsmötets öppningstillfälle, årsmötet, lunch, kaffe och kvällsgalan inklusive middagen.

 

Pass 3: Seilipaatti 135 € (175 €)

Innehåller: fredagens öppningsfest och strandlejonkvällsfesten + middagen

lördagens årsmötets öppningstillfälle, årsmötet, lunch och kaffe.

 

Pass 4: Jolla 55 € (95 €)

Innehåller: lördagens årsmötets öppningstillfälle, årsmötet, lunch o kaffe.

 

Pass 5: Öykki 30 € (30 €)

Innehåller: lördagens årsmöte och kaffe.

 

Pass 6: Ajopuu, fre. 60 € (90 €)

Innehåller: fredagens strandlejon kvällsfest + middag.

Ajopuu är ämnad för makar/partners som deltar i fredagens kvällsfest, men inte i något annat, samt till de talkoarbetare som arbetar dagtid och deltar i fredagens kvällsfest.


Årsmötets anmälningssida öppnas snart, du reserverar väl din inkvartering i tid.

Välkommen!LION 1/19 utkommer som nättidning

 

Det här årets första LION-tidning, som endast publicerats på nätet, utkom på Alla hjärtans dag 14.2.2019.

 

Läs i tidningen 1/19 bland annat om

 

* Lionen utmanas

Vaelluskala ry utmanar lionen att samla in information om bäckarnas tillstånd.

 

 * Tränaren är också fostrare

Lions Quest erbjuder utbildning även för tränare i idrottsföreningar.

 

* Tävling sporrar till fred

Till den internationella fredsaffischtävlingen gick från Finland verket

Om det ändå ingenstans skulle vara krig.

 

LION-tidningen hittar man på adressen .

 

Finlands LION-tidning har också fått sin egen mobilapplikation Magazine Suomi som man kan ladda ner i sin egen mobiltelefon från Google Play eller App Store. Läs världens mest storslagna berättelser var och när som helst.

Fyra tryckta tidningar

 

I år utkommer LION-tidningen fyra gånger som papperstidning. Numren 1/19 och 5/19 utkommer endast som nättidning på adressen .

 

Från början av 2018 har den internationella organisationen minskat sitt stöd till papperstidningarna från 6 USD till 4 USD. Det innebär i praktiken att tidningen kan utkomma som papperstidning endas fyra gånger i året. Nättidningen kan ändå ges ut 6 gånger i året. Bakgrunden till förändringen ligger i det strategiarbete som internationella organisationen arbetar på och med vilken LCI riktar in sig på det nya århundradet.

 

Anna-Kaisa Jansson

ChefredaktörServiceledarens 

”Att komma ihåg i mars”

 

Lionens verksamhetsperiod är i det skedet att klubbfunktionärerna för nästa period redan börjar göra upp planer för sin period och samtidigt har klubbarna många serviceaktiviteter som ska förverkligas ännu före perioden tar slut. Här nedan får klubbarna några ”vinkar” för de närmaste veckorna och månaderna.

 

1. Vid guvernörsrådets möte i början av mars fastställer man nästa periods verksamhetsplaner => till klubbarna viktig information för den egna planeringen genast efter GR-mötet. 

https://www.lions.fi/jasenille/kokouksia/kokouspoytakirjat/ 

 

2. Lionens kampanj för hjärtstartare går framåt i form av en ”inledningssession” som ordnas i Riksdagshuset 12.3.2019. => till klubbarna ytterligare information genast efter tillställningen! https://www.lions.fi/toiminta/lionstyota_sydanten_hyvaksi/ 

 

3. Våren är en tid med glädjefylld serviceverksamhet: Exempel på olika aktiviteter runt om i Finland!

/ I-distriktets friluftsdag som en gemensam aktivitet för klubbarna i Uleåborg 16.3.2019 /I N-distriktet ordnar LC Vantaankoski/Vandaforsen Knattetävlingar i Sjöskog och flera därtill.  (distriktets bokstav). Gå och ”surfa” på distriktens sidor; Där finns MYCKET av trevliga saker och händelser att ta del av. J

 

4. Över 1800 skolor och daghem var med om Mediakunskapsveckan under vecka 6! Lionsklubbarna bidrog  runt om i Finland med kampanjen ANSVARET ÄR VÅRT. www.mediataitokoulu.fihttp://www.vastuuonmeidan.fi/etusivu/

 

Jag vill så här i sportlovstider önska alla en trevlig samvaro och sysselsättning samt speciellt positiva bidrag som gäller lionsverksamheten. KOM MED OCH HJÄLPA!

 

Hälsningar, 

Jukka Isotalo, 

Serviceledare (GST) 2017-2010

 

 

Distriktsronden började i Joensuu – idéernas mångfald gladde

 

Världens första Lions Lab tände H-distriktet i flammor påräddningsverket i Joensuu varifrån projektteamet för Lejon för rent vatten 30.1.2019 inledde sin rundtur i distrikten.

 

Lions Lab är en planeringsverkstad som räcker några timmar där man först tillsammans blickar ut mot fjärden och framtiden och därefter dyker djupare in i dagsläget och ända in i oss själva – vad skulle just jag som människa och lion vara beredd att göra för att rent vatten skulle räcka till i vår värld?

 

Mångfalden bland de idéer som föddes i Joensuu varierade från vattenambassadörer till lionsverksamhet fritt från engångsbruk och ett kolneutralt årsmöte. Målet är att de bästa idéerna kommer med i den aktivitetstävling som pågår som bäst.


Läs mera: https://puhtaatvedet.lions.fi/artikkeli/piirikierros-alkoi-joensuusta-mika-uskomaton-voimaporukka/

 

PS Från fältet har det framförts önskemål att man skulle klargöra vissa termer: hur skiljer sig Lejon för rent vatten och Östersjönutmaningen från varandra och finns här överlappningar? Och vad är ett spetsprojekt? Östersjöutmaningens koordinator Lotta Ruokonen, Lejon för rent vatten projektets projektchef Karoliina Vilander och miljöministeriets projektchef Jenni Jääheimo svarar:  https://puhtaatvedet.lions.fi/artikkeli/puhtaat-vedet-itamerihaaste-ja-karkihanke-termit-ja-toimijat-selviksi/


ostersjoutmaningen_och_lions_22019.docx

 

distriktsomgangen_22019.docx Kampanj100: situationen i februari 2019

 

I sin världsomfattande mellanrapport konstaterade Dr Jitsuhiro Yamada och kampanjens viceordförande Frank Moore att kampanjen framskrider bra. Inom en del av områdena har man gjort bra arbete för att nå målen men inom vissa andra är man ännu i startgroparna.

 

Många klubbar runt om i världen visar exempel genom att förbinda sig till att bli modellklubbar. I huvudkontoret väntar man att få in hundratals modellklubbsblanketter som motsvarar upp till 3,6 miljoner dollar i insamlade medel. Många koordinatorer för multipeldistrikt har god kontakt med sina distrikt om än vissa har sämre och där konstaterade man att det finns behov av åtgärder.

 

Med tanke på fortsättningen konstaterade man att det finns följande behov:

Distriktsguvernörernas stöd för kampanjen är centralt. Man måste få dem att förbinda sig till kampanjens mål. Detta kommer man att speciellt uppmärksamma i den kommande elektutbildningen. Klubbkoordinatorernas fortsatta utbildning och engagemang säkerställer att kampanjen lyckas.

 

Speciellt sporrar man medlemmarna att donera hundra dollar i året genom att bli månadsdonatorer och/eller genom att inom klubbarna ordna egna eller gemensamma medelanskaffningstillfällen. Det här gör alltså ca 7,3 € i månaden. Skulle jämt en tia vara för mycket begärt?

 

I mitt eget distrikt finns redan en månadsdonator och en annan har gett löfte om samma sak. Därutöver ämnar en klubb bli modellklubb (totala målet 750 USD/medlem).

 

PCC Heikki Hemmilä pMJF

LCIF-MDC 2018-2021

 

Som bilaga insamlingsresultaten för alla nordiska länder fram till januari 2019 jämfört med den pågående periodens mål som är 15 % av det totala målet.


kampanja100_tulosliite(1).docx 

 

 

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot