September - Hissa större segel! 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hur skulle det vara med en miljö-klubb?

Perioden har kommit igång i alla distrikt och klubbar. Man har säkert fått bra fart på medlemsrekryteringskampanjen. Klubbarna tycks ha många publikevenemang på gång vilka även på ett utmärkt sätt tjänar medlemskampanjen. Det lönar sig att genast sätta igång bildandet av nya klubbar, som förslag t.ex. klubbar som har miljöarbete som tema. Hur skulle det vara med en familjeklubb som gör gott som gemensam fritidsverksamhet.?  Och förresten, på grunderna av en klubb som upphört, kan man inom ett år grunda en ny klubb redan med tio medlemmar.

 

Hissa större segel!

Medlemsarbetsgruppen har arbetat flitigt och gjort en verktygslåda för klubbarna som finns på ”För medlemmar”-sidorna. Nu är tiden inne för att hissa lite större segel och få mera fart. Finland är ett stort land och vindarna växlar - eller så finns det på vissa ställen ingen vind alls! Då gäller det att starta motorn så att man kan fortsätta färden. Man kan inte stanna på stället ifall man vill komma fram! På förbundets sidor ”Sökning på gång” hittar man sätt att komma igång och en reparationsserie ifall en sådan behövs.

 

Om kanslitjänsterna

Kanslipersonalens uppgifter sätts under lupp. Medlemsantalet har minskat betydligt. Som en följd av detta har även medlemsintäkterna minskat i sådan grad att man måste se över kanslitjänsterna på nytt. För den här uppgiften har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp som inleder sitt arbete genast efter att styrelsen utsett medlemmarna i gruppen.

 

Lionshälsningar i september

Pirkko Vihavainen

ordförande för Finlands Lionsförbund 2018 – 2019

 

Vi hjälper - med hjärtat! 


Livräddningstalkot börjar


En är svår i vår värld utan rent vatten. Liv. Och för att rädda livet är just du viktig. Kom alltså med och ge idéer om aktiviteter för rent vatten!


 

Finlands Lionsförbund har med miljöministeriets stöd påbörjat projektet Lion för rena vatten. Inom projektet ordnar man världens första aktivitetstävling och – accelerator där lionen kan söka lösningar på att förbättra vattnets kvalitet.

 

Aktivitetstävlingen sätter igång i oktober. Ytterligare information är på kommande! I tävlingen får vi alla lion en möjlighet att förverkliga aktiviteter som utan gränser gör vattnen renare: Östersjön, insjöarna och i samarbete även med andra än lion. Man kan delta i tävlingen antingen med en ny eller med en redan pågående aktivitet.

 

Nästan alla distrikt har redan tidigare i år beslutat gå in för projektet och anslutit sig till Östersjöutmaningen (länk ). Lionen för rena vatten-projektet erbjuder ett handgripligt sätt att var med om utmaningen.

 

Lionens insatser har ett starkt stöd. Miljöministeriet ser i lionsnätverket en stor potential för vattenskyddet. Projektet har utsetts till regeringens spetsprojekt och miljöministeriet finansierar det med 160 000 euro. 

 

Lionens internationella president Gudrun Yngvadottir, som vid sitt besök i Finland blev väldigt intresserad av saken, är projektets beskyddare.

 

Projektets initiativtagare och projektchefen kommer gärna för att presentera projektet vid distriktens tillställningar, var som hels i Finland. Ta bara modigt kontakt med oss!

 

Ytterligare information om projektet och projektledningens kontaktuppgifter 

 

Många bäckar små blir en stor å – läs mera om lyckade vattenskyddsinsatser 

 

 

Förtroendeuppdrag att sökning


Finlands Lionsförbund rf förklarar ledigt att sökas ordförandeskapet för medelanskaffningsbranschen för perioderna 2018-2021. 


Till ordförandens uppgifter hör bl.a. att

 

·     Övervakar att Lionsförbundets medelanskaffningsaktiviteter förverkligas enligt planerna.

·     Koordinera förbundets eventuella lotteri- och kortaktiviteter.

·     Utveckla nya medelanskaffningsaktiviteter och -sätt.

·     Utveckla tillsammans med generalsekreteraren samarbetet med externa samarbetspartner samt aktivt söka nya samarbetspartner. 

·     Ansvara för att samarbetet och kommunikationen med distriktens arbetsgrupp-/kommittéordföranden fungerar.

 

Andra uppgifter för medelanskaffningsledaren finns beskrivna i instruktioner för förbundets verksamhetsområden och arbetsgrupper.

 

Behörighetskraven är god erfarenhet av uppgifter inom medelanskaffningsbranschen/-arbetsgruppen på minst distriktsnivå samt språkkunskaper som befattningen förutsätter (finska, svenska och engelska).

 

De skriftliga ansökningarna som sänds som e-post() eller per post bör vara förbundets kansli tillhanda senast måndagen den 29.10.2018 kl. 15.45.

Kuvertet märks med ”Medelanskaffningsbranschens ordförande 2018-2021”. Tilläggsuppgifter om befattningen ger den nuvarande medelanskaffningsbranschens ordförande, PDG Torsti Ruokoski, tel. +358 405 362 600, .

 

Beslutet gällande valet av ordförande för medelanskaffningsbranschen fattas vid guvernörsrådets möte 1.12.2018 varefter den valda personens verksamhetsperiod inleds omedelbart. 

 

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

Pirkko Vihavainen              

ordförande                     


Maarit Kuikka

Generalsekreterare

 

 

LION 4/18 INNEHÖLL Lions-Info

LION-tidningens nummer 4/18 kom ut 6.9. Vid samma postning delar man ut LIONS-INFO 2018-2019 åt alla medlemmar. Under den här perioden ersätter det här bladet årsboken.


De uppgifter som av tradition funnits i årsboken hittar du nu på medlemssidorna .

 

Läs i numret 04/18 bl.a. om

 

* LCIF:s största medelanskaffningskampanj Kampanj 100

* aktuell internationell forskning kring Lions Quest

* besluten vid årsmötet i Uleåborg

 

samt om många flera intressanta ämnen. LION 04/18 utkommer under de närmaste dagarna som nättidning på adressen www.lions.fi/lionlehti. Tidningen i pdf-format hittar man på webbsidornas arkiv .

 

 

MyLion

Internationella organisationens mobilapplikation MyLion har 27.8.2018 lanserats inom EU-området och den kan laddas ner på Google Play eller Apple Store. 

IT-arbetsgruppen betonar att det är fråga om en s.k. some-applikation som inte ät GDPR-kompatibel. I applikationen förekommer översättningsfel och det finns inte användardirektiv på finska. Den har inte heller kontakt med MyLCI-databasen. 

Man kan ladda ner applikationen, men den är inte i förbundets officiella användning.

 

 

Sökning på gång! 

På förbundets webbsidor har man satt upp en egen verktygslåda för medlemskampanjen. 

 

Den innehåller bl.a. en guide för klubben, Klubbarna i skick. I guiden ger man tips för hur man utvecklar klubbverksamheten och medlemstillsynen. Ta en titt! Verktygslådans innehåll fylls på vartefter materialet blir färdigt.

 

I hyllningsgallerian på webbsidan har redan några klubbar tagit plats. Deras medlemsantal har ökat med mins två. Varma gratulationer till en lyckad medlemsrekrytering! Du ser väl till att namnet på din egen klubb i fortsättningen finns med i gallerian och att den är med om utlottningen av överraskningspris.

 

 

Road to Abu Dhabi

 Special Olympics-organisationen, som finns till för att främja idrottsutövning av personer med intellektuell funktionsnedsättning, grundades 1968 av president John F. Kennedys syster Eunice Kennedy Shriver. 


Organisationens verksamhet har spritt sig till över 180 länder i olika dela av världen. I verksamheten deltar över fyra miljoner idrottare med intellektuell funktionsnedsättning och tävlar i över 30 grenar.

 

På rekommendation av den internationella organisationen har Finlands Lionsförbund beslutat gå med på att stöda SO-idrottare i deras strävanden. SO-idrottarnas verksamhet leds i Finland av Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf under vilken SO-idrottarna verkar.

Finska lionsklubbar-främst från B- och N-distrikten- samlade till de föregående världsspelen i mars 2017 en relativt stor summa pengar för att stöda en enskild idrottare från Helsingfors. För detta ska klubbarna ha ett stort tack.  

 

De följande världsspelen hålls i mars 2019 i Abu Dhabi. Från Finland deltar 71 idrottare i 14 olika grenar. VAU:s styrelse har fattat beslut om att stödet under våren riktar sig till hela gruppen – inte således till enskilda idrottare. VAU:s mål är att samla in 200 000 euro från olika samarbetspartner såsom t.ex. från lionsklubbarna.  På de enskilda idrottarnas lott blir ändå att sköta om den egna självriskandelen.  

 

Undertecknad har utsetts till Lionsförbundets koordinator för SO-verksamheten och jag hoppas att alla klubbar skulle ta till sig ärendet i positiv anda. Om och när klubbarna har beslutat att komma med och stöda VAU:s SO-verksamhet, ber jag att man meddelar detta till undertecknad före utgången av november och helst även storleken på stödbidraget.  Varje donerad euro för SO-idrottarna närmare deras dröm. 

 

 

När jag fått klubbens beslut om att den deltar i stödverksamheten, meddelar jag klubbens kontaktuppgifter till VAU för fortsatta åtgärder.

Ytterligare uppgifter om parasport (handikappsidrott) och Special Olympics-verksamheten hittar man på VAU:s sidor

https://www.vammaisurheilu.fi/pa-svenska

Matti Tieksola

Finlands Lionsförbund, SO-koordinator

 

Stiftelsen Näsdagen bjuder in 
lionsklubbarna till Näsdagsinsamlingen

 

Näsdagen är ett roligt sätt att hjälpa världens barn och att få till stånd betydelsefulla saker. 

 

T.ex. 900 000 barn har fått utbildning och hjälp för sin skolgång med stöd av Näsdagen. Näsdagen är en känd, synlig och pålitlig aktör. Nästan alla finländare känner till Näsdagen och allt flera är redo att göra donationer för världens barn.

 

Varför lönar det sig för oss lion att ta del i Näsdagen? Förutom att det är roligt att ordna med en Näsdagsinsamling, ger deltagandet i Näsdagen en positiv synlighet för oss lion. I samband med Näsdagen är det även möjligt att be nya medlemmar med i lionsverksamheten. 

Lionsförbundet är i år inte en samarbetspartner för Näsdagen men distrikten och klubbarna kan delta utgående från sitt eget intresse och sina egna möjligheter.

 

 

Beställ fredsaffischtävlingens paket

 

Lionsklubbar som är intresserade av att sponsorera lionens internationella fredsaffischtävling kan beställa ett fredsaffischtävlingspaket. Beställningstiden går ut 1.10.2018. Lionsklubbarna ska beställa ett paket för varje sponsorerad tävling.

 

Bedömning av fredsaffischtävlingen

Varje affisch bedöms för sin originalitet, konstnärlighet och presentation av temat.

Affischerna bedöms av domare på flera nivåer: lokalt, distrikt, multipeldistrikt och internationellt. På den internationella nivån väljer en jury inom konst-, freds-, ungdoms-, utbildnings- och mediaområdena ut en vinnare av förstapriset och de 23 hederspristagarna.

 

Fredaffischtävlingens pris

De internationella vinnarna meddelas senast 1 februari.

·       En internationell förstapristagare får USD 5 000 och en resa till en särskild utmärkelseceremoni.

·       Alla de andra 23 som får ett hedersomnämnande får ett pris på USD 500 och ett diplom.

 

Paketet innehåller

* Officiell klubbtävlingshandbok samt regler

* Officiell handbok för skol- eller ungdomsgruppstävling samt regler

* Deltagarbroschyr som kan kopieras och delas ut till varje deltagande elev

* Klistermärke som placeras på baksidan av den vinnande affischen

* Diplom till tävlingens vinnare och skola eller ungdomsgrupp

 

Paketet kan beställas från Lionsförbundets nätbutik.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot