Seminarium/nyheter april 2018

kutsu_r_jasenseminaariin_6_5_seinajoelle_svenska(2).docx

Bästa lion 
 

 


Våren framskrider och snart kan man föra över den här verksamhetsperioden till minnenas värld. Ändå kan vi inte ännu sluta; vår period sträcker sig fram till slutet av juni. 
 
Under den här verksamhetsperioden har vi ur olika synvinklar dryftat vår medlemssituation. För detta finns det inte några hokus pokus lösningar utan alla får vi ta itu med att arbeta med saken. 
 
I Seinäjoki ordnas söndag 6.5. kl. 11-16 ett seminarium där man dryftar, med stöd av aktuella anföranden, vad man uträttat inom medlemssektorn och vad man kommer att göra inom den nära framtiden. Seminariets program finns som bilaga till det här medlemsbrevet. 
 
Kom i stor skara för att hämta inspiration till er egen klubb – man ryms nog in i salen. 
 
Välkommen! 
 


 


Erkki Honkala 


Ordförande 
 

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot