Nu är det igen aktuellt med julkort

Lionsförbundet genomför även det här året den traditionella kampanjen med Lionsjulkort. Målet är att stöda barns och ungas uppväxt och de ungas kulturarbete samt att förebygga marginalisering.

 

Målet med julkortsförsäljningen är att tillsammans med försäljningen av Lionslotterna samla in nödvändigt kapital för vårt eget Lions-ungdomsarbete. Om vi inte lyckas, kan vi tyvärr inte förverkliga många serviceaktiviteter som vi gemensamt har kommit överens om och beslutat om.

 

Hälften av priset på julkorten blir hos klubben för egen användning varför man med Lionsjulkorten kan göra gott på många sätt.

 

Information och broschyrer om julkorten har under hösten sänts till alla klubbar och man hittar dem även i augustinumret av LION-tidningen samt i Lionsårsboken 2017-2018 samt så klart i Lions-nätbutiken. Kortmotiven är fortsättningsvis sex till antalet och alla modeller kan man beställa som post-, dubbla och företagskort. De dubbla korten levereras med kuvert.

 

Julhälsningarna på Lionsjulkorten är på finska och svenska. Tyvärr kan vi inte ha ett utöka vårt utbud desto mera. Ifall ni behöver julkort på andra språk eller med egen logo eller bild, lyckas det lätt med personifierade kort.

 

Jag tror att det i varje lionsklubb i Finland finns medlemmar som varje år sänder äkta julkort. Varför skulle vi inte då använda våra egna kort? Pris-kvalitetsförhållandet står sig säkert i jämförelse med de kort som säljs kommersiellt. Endast på våra egna julkort hittar man också LIONS-100 logon.  Med korten firar vi samtidigt vår organisations hundraåriga verksamhet. Beställning av Lions-julkort kräver inte ett beslut av klubben. Om det i klubben inte skilt har utsetts en julkortsansvarig, hoppas jag att just du, i din egen klubb, kunde samla in till en gemensam beställning och sedan göra er beställning i nätbutiken. Anvisningar för att logga in med din klubbs lösenord finns i julkortsbroschyren samt på nätbutikens ingångssida.

 

Vi hjälper beställaren i alla ärenden och i undantagsfall kan man göra beställningen genom att sända blanketten till oss per e-post eller t.o.m. med brev enligt anvisningarna i kortbroschyren.

 

Låt oss med ett gott julhumör stöda de unga!

 

Matti Mälkiä

ordförande för kortarbetsgruppen

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot