Nästan tre miljoner för de unga 

Finländarna donerade 2,9 miljoner euro till lionsklubbarnas sjunde Röda Fjädern-insamling. I insamlingen deltog sammanlagt 831 lionsklubbar och uppskattningsvis 20 000 lion.

 

Lionsklubbarnas sjunde Röda Fjädern-insamling avslutades 30.6.2017.  Målet för medelinsamlingen som inleddes i mars 2016 var att stöda de unga i Finland då det självständiga Finland fyller 100 år. 2017 är även den internationella Lionsorganisationens 100-årsjubileumsår.

Intäkterna används för att stärka de ungas livskontroll, för att förhindra marginalisering, för att skapa ett drogfritt liv och för att stöda mentalvårdsarbete bland unga.

 

Intäkterna från insamlingen överlämnades till organisationer som stöder ungdomsarbete. Detta skedde 8.10.2017 vid Finlands Lionsförbunds Det Godas Dag-fest i Sibeliushuset i Lahtis.  Festen var samtidigt Röda Fjädern 2017-kampanjens avslutningsfest.

 

Av intäkterna överlämnades åt insamlingens kompanjoner följande summor för att användas till arbete som utförs till förmån för unga: Tukikummit-stiftelsen 401 500 €, Stormvind-projektet, 107 000 €, EHYT rf 107 000 €, Scouterna 107 000 €, Stationens Barn rf 80 000 €, Synskadades förbund 53 500 €, Yeesi rf 27 000 € och Lions Quest-samprojektet 187 500 €.

För att stöda Finlands Lionsförbunds ungdomsarbete överlämnades 401 500 €.

25 % av bruttointäkterna styrs via de 831 klubbar som deltagit i insamlingen till att användas lokalt överallt i Finland för de ändamål som man uppställt för insamlingen.

Vid festen i Lahtis belönades även klubbar och lion som nått goda insamlingsresultat.Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot