Brother Christmas Årets nationella Välgörare 

Finlands Lionsförbund har till årets nationella Välgörare 2017 utsett Brother Christmas. Bland gruppen lionsaktiva utsågs lion Esa Piippo till Lionens Årets Välgörare.

 

Motiveringen till utmärkelsen som gavs Brother Christmas är att han gör ett osjälviskt välgörenhetsarbete och har med sin verksamhet visat att vem som helst kan hjälpa och göra något gott för andra.

‒ Jag är mycket tagen av den här äran och ett stort tack går till alla enskilda personer, företag och stiftelser som har varit med och gett hjälp via Brother Christmas ry. Jag känner till Lionsorganisationens storartade verksamhet och jag har besökt lionsklubbars möten där jag berättat om min egen verksamhet.

Brother Christmas vill inte ge ut sitt riktiga namn därför att han inte vill ta äran åt sig själv för hjälpverksamheten då hjälpen ofta sker via det stöd som ges av många frivilliga människor.

 

Lionens Årets Välgörare är Esa Piippo LC Mouhijärvi.

På initiativ av Esa Piippo har man i Mouhijärvi i Sastamala förverkligat MouhiFG-frisbeegolfbaneprojektet. Piippos personliga insats med talkon på många hundra timmar har varit avgörande för att starta projektet och för att lyckas med det. Han har fått hela trakten att ivrigt delta i byggandet av banan och som har inneburit ett nytt sätt att göra något tillsammans och att få igång en ny motionskultur i trakten.

Under ledning av Piippo ordnade man bl.a. ”världens största talko” där alla skolbarn i Mouhijärvi deltog i byggandet av motionsområdet. Projektet innebar tusentals talkotimmar.

Projektet har gjort lionsverksamheten känd och gett den synlighet och en ny iver för att delta i den lokala lionsverksamheten.

 

 Valet av välgörare offentliggjordes 8.10. vid Det Godas Dag-festen i Sibeliushuset i Lahtis. Syftet med Det Godas Dag är att fästa uppmärksamhet vid lionens frivilliga serviceverksamhet och möjligheterna att öka den gemensamma välfärden.Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot