Oktober 201515.10.2015
Lionens Nordiska samarbetsråd (NSR) håller sitt möte i Rovaniemi 15–i Lionens Nordiska samarbetsråd (NSR) håller sitt möte i Rovaniemi 15–17.1.2016. NSR-evenemanget är öppet för alla lion, partner och leomedlemmar. Man kan redan nu anmäla sig till mötet
15.10.2015
SKEBA-Ungdomsbandstävlingen 2016 är Finlands största riksomfattande SKEBA-Ungdomsbandstävlingen 2016 är Finlands största riksomfattande musikbandstävling för unga och som är gratis för deltagarna. Nu söker man igen nya band.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot