Nyhetsbrev Juni 2018 årsmötesbesluten

Årsmötesmaterialet kan i sin helhet laddas ner på sidan Jäsenille och Kokousmateriaaleja --> Vuosikokous 2018


1) Personval

Vid mötet valdes VCC Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri, till ny ordförande för den följande perioden och till vice ordförande valdes IPDG Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä.

 

2) Försäljning av Lionshuset

name="_Hlk516566822">Vid omröstningen gällande försäljning av Lionshuset fick guvernörsrådet fullmakt att sälja huset och att godkänna köpebrevet. Årsmötet godkände framställningen i motförslaget enligt vilken försäljningsintäkterna bör placeras som förbundets varaktiga tillgång och varav man får använda endast den del som överstiger inflationen för att bekosta förbundets verksamhet.


3) Motioner

De ursprungliga motionerna hittas på .


Motioner som berör stadgarna

LC Vaasa/Meris motion om ändringar av Lionsdistriktets modellstadgar godkändes inte.

LC Espoo/Keskustas motion om att Finlands Lionsförbunds verksamhetsgranskning skulle stärkas godkändes inte. Årsmötet gav guvernörsrådet fullmakt att utreda ärendet och att göra ett beslutsförslag till en eventuell stadgeändring till årsmötet 2019.

 

Motioner som berör medlemskap

LC Helsinki/Vuosaaris motion om att som projektmedel uppbära 2 euro per medlem för att få medlemsantalet att stiga godkändes inte.

LC Lapuas motion om Låg tröskel för att närma sig lionen kampanjen godkändes inte.

 

Motioner som berör årsmötesavgifter

LC Kalajoki/Kallattarets, LC Himankas och LC Kalajokis motion om en höjning av årsmötesavgiften godkändes inte.

LC Kalajoki/Kallatterets, LC Himankas och LC Kalajokis motion om att det skulle uppbäras en avgift av dem som endast deltar i dagsprogrammet på årsmötet godkändes och träder omedelbart i kraft.

 

Motioner som berör aktiviteter

LC Littois motion om en gemensam anskaffning av defibrillatorer på nationell nivå godkändes inte. Samtidigt godkände man ändå en kläm som gick ut på att alla klubbar skulle kartlägga behovet av defibrillatorer inom sitt område.

LC Karinainen/Kyrös motion om medelanskaffning för ungdomsarbete och att avstå från Lionslotterna godkändes inte.

LC Lieksa/Korpi-Jaakkos, LC Lieksas ja LC Lieksa/Braheas motion om förnyandet och moderniserande av Ansvaret är vårt-kampanjen och dess material godkändes inte i detta skede men möjlighet till guidningsapplikation och/eller spel utreds under perioden 2018-2019.

LC Kuopio/Canths motion om att stöda och aktivera marginaliserade och marginaliseringshotade ungdomar via formgivning och hantverk godkändes inte.

LC Kuopio/Canths motion om att via ungdomen föra fram verksamhetens influens godkändes inte.

LC Lapuas motion om att man skulle ta med stamcellsregistret som ett nytt hjälpmål för att stärka verksamheten och att göra registret kändare godkändes.

LC Porvoo/Borgoensis motion om att det internationella ungdomsutbytet och Operation Friendship skulle slås ihop godkändes inte. Klubben uppmanades att vara i kontakt med distrikt 201Q1 för att föra fram initiativet på global nivå.

 

Motioner som berör kommunikation

LC Helsinki/Pakinkyläs motion om den enskilda medlemmens möjligheter att utveckla verksamheten och framföra kritik i LION-tidningen godkändes.

LC Lieksa/Korpi-Jaakkos motion om digital arkivering godkändes inte.

 

4) Medlemsavgiften

En höjning av medlemsavgiften föreslogs inte varför Lionsförbundets medlemsavgifter fr.o.m. 1.7.2018 är de samma som under perioden 2017-2018.

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot