Nyhetsbrev september 2020 –entusiasm och motivation

Håller lionen semester? Där har vi tusendollarsfrågan, därför att efter två månader av verksamhet så är många klubbar i den situation som de borde ha varit i 1.7.

Men mycket hinner vi nog göra, så se hit: Lions Quest-utbildningarna börjar, likaså GAT-teamets webinarer, New Voices fortsätter och man förbereder sig också för julen.  Webinarserien ”De tusende lejonens land” inleddes 3.9. och de här halvtimmes webinarerna, där man använder sig av GoToWebinar-systemet, ordnas varannan torsdag kl. 18. Ifall du inte hinner just då, kan man även senare se dem på .  

För Barnens Lionslopp (Lasten Leijonahiihto) finns det material på  och jubileumsårets  finns att få. Klubbarnas modellstadgar har uppdaterats och de hittar man också på .

Nyhetsbrevet har även en internationell dimension. Beirutska smällen har redan väckt en vilja att hjälpa de som bor i Beirut. M-distriktet utmanar alla klubbar i Finland att donera 5 euro per medlem för återuppbyggandet av Beirut. Här får du också goda praktiska råd för att ge en donation till LCIF.

Jag uppmuntrar alla lion att bekanta sig med de nämnda sidorna och vad de har att ge. Och speciellt medlemssidorna. Mycket av bra och användbar information. 

Det här kompakta nyhetsbrevet har sänts till alla lion och innehåller bra diskussionsteman för klubbaftnarna.

Ha en bra september!

Ulla Karppinen
Medlem i Finlands Lionsförbunds kommunikationsarbetsgrupp
I distriktets kommunikationsledare

Varning för bluffmeddelanden

Till klubbar och distrikt har det kunnat komma till e-posten, till WhatsApp-grupper eller t.o.m. som textmeddelande, bluffmeddelanden som felaktigt har sänts i distriktsguvernörens, klubbpresidentens eller i någon annan lionsfunktionärs namn. I meddelandet begär man antingen pengar eller uppgifter. På ett möjligt bluffmeddelande får man inte reagera innan det är noggrant kontrollerat.

Se möjligheter i svårigheter

Då den här perioden tog sin början, uppdagades oförutsedda saker. Hundra klubbar hade inte skrivit in sina nya funktionärer och klubbar som upphört hade inte meddelats. Två månader har man arbetat och så småningom kommit till den situationen där man borde ha varit i början av perioden.  Det finns många orsaker, osäkerhet kring vad man borde göra, mötesförbud p.g.a. viruset, kommunikationen mellan klubbarna och distrikten, borttagningen av MyLCI-rättigheterna vid periodbytet o.s.v. Till detta har ännu kommit problem med informationsöverföringen mellan MyLCI:s och förbundets register. På grund av detta har den här periodens medlemsbortfall till stor del gällt den föregående perioden.

Vid guvernörsrådsmötet i Björneborg presenterade för distriktsguvernörerna det material som sammanställts under våren och sommaren vars arbetsnamn var ”Förtydligande av Lionsverksamheten”. I dokumentet berättar man kort vad lionsverksamheten går ut på, allt från den internationella organisationen till klubbarnas verksamhet, vilka är principerna, hur allt fungerar, vilka är ansvaren och skyldigheterna. Det här materialet grundar sig på gällande stadgar och direktiv, varför man hittar allt det nämnda i officiella papper. Det här materialet är sant. I arbetsgruppen ingick nuvarande och tidigare finländska internationella direktorer under ledning av PID Harri Ala-Kulju. Till alla involverade vill jag här sända ett stort tack för det här digra arbetet. Materialet hittar man på förbundets medlemssidor under” Koulutus ja valmennus” → ”Lions-toiminta ja toimintakulttuuri”. 

I senaste månadens nyhetsbrev rapporterade PCC Heikki Hemmilä om katastrofen i Beirut och de bidrag som hör ihop med det. Finlands Lionsförbund beslöt att via LCIF bidra med 12000 € från sin katastroffond och M-distriktet 8000 €. M-distriktet utmanade därtill alla andra distrikt med 5 € /medlem. Bidrag som sänts via LCIF ökar även på klubbarnas innestående Melvin Jones Fellowship medel.

Ännu vet vi inte hur virusepidemin går vidare och vad allt som i det sammanhanget är på kommande. Det som vi kan göra är att motivera varandra att utföra vårt värdefulla lionsarbete och stöda dem på vars liv viruset har inverkat mera än vad det gjort för oss. Vi ska inte tänka och tycka att viruset tog död på lionsverksamheten. Vi har möjlighet att ändra på vår verksamhet enligt rådande förhållanden och tillsammans klara oss. Nu är det inte tid att ge upp, vi behövs nu och för alltid. 

Matti Reijonen 
Ordförande

Kunskap för livet, Lions Quest-utbildningarna inleds tryggt

Kunskap för livet, Lions Quest-utbildningarna kommer igång efter ett par veckor. Utbildningarna har gjorts säkra utgående från de direktiv som THL och andra myndigheter har utfärdat. Deltagarantalet till utbildningarna har begränsats till 15. Gör en lionsgärning och ge lärare och idrottsfostrare en möjlighet att utveckla sig som kunniga i interaktion och samspel. För barnens de ungas bästa.

Kurskalender och tilläggsinformation hittar man på adressen . 
Jorma Hokkanen
LQCD
LC Ylöjärvi/Keijärvi

Information om det Globala arbetsteamets (GAT) i höstens webinarer

 Välkommen att torsdagar nu under hösten bekanta dig med Globala arbetsteamet. Första delen hålls 17.9.2020 kl. 18.00 och till vilken alla som är intresserade av saken är varmt välkomna. Det här är ett synnerligen bra infopaket för klubbarnas och distriktens GAT-personer. I den här delen presenterar vi multipeldistriktets GAT-kontaktpersoner och berättar hur det Globala arbetsteamet fungerar i praktiken och vilken nytta det har för oss alla lion.
Tanken med teamet är att förena tre viktiga delområden för lionen; medlemskap, service och ledarskapsutbildning samt att vara en stödresurs för klubbarna och distrikten. Ytterligare information  

Med vänliga hälsningar,

IPDG Jenni Luomala
LC Helsinki Finlandia
GAT Area Leader 4a/Scandinavia & Baltics
Tel. 0500 980 714

Klubbarna och Kampanj100 börjar vakna upp från coronadvalan

Fram till slutet av augusti hade man till LCIF redovisat endast 8 500 dollar. Det är helt förståeligt då man var tvungen att inhibera sommarens alla stora insamlingsevenemang. Donatorerna är också i huvudsak enskilda lion. Tack för det!  

Vid guvernörsrådets möte i Björneborguppmärksammades vice ordförande Sanna Mustonenmed make med Lions Share-pinsen med tre stjärnor.LCIF är världens mest tillförlitliga hjälporganisation. Under sommaren säkerställdes därtill placeringsverksamhetens etiskhet. Man söker inte nu vinst med tobaks- och vapenfabrikernas aktier. Tidigare hade man inte fäst uppmärksamhet vid detta men nu är även det inskrivits i Stiftelsens officiella direktiv. Tack vice ordförande Sanna Mustonen som ställt frågan till LCIF:s ordförande Gudrun Yngvadottir.

Den Beirutska smällen har redan väckt vår altruism.  M-distriktet utmanar alla klubbar i Finland att donera 5 euro per medlem för återuppbyggandet av Beirut. Enligt PID Nesim Levin krävs det åtminstone en miljon dollar för att förverkliga de lokala klubbarnas planer på att före vintern reparera bostäder för 3000 familjer. Förbundets styrelse beslöt donera 12 000 euro till lionen i Libanon. Medlen förmedlas via LCIF så att man försäkrar sig om att användningen av medlen sker under strikt kontroll.  Redan har åtminstone ett par klubbar betalat bidrag till Lionsförbundets medelinsamlingskonto. Tyvärr har den andra som betalat 500 euro i meddelandefältet bara som namn satt Lions Club V, och inte heller referensnumret överensstämmer med någon klubb. Ta kontakt ifall du känner till fallet… 

Alltså som påminnelse än en gång: det lättaste, billigaste och snabbaste sätt att betala till LCIF är att göra det med kreditkort på webbplatsen  . Klicka donera, välj Fond som stöder hjälpinsatser eller Fond för katastrofhjälp och gå vidare enligt direktiven.  Vid behov kan du fråga råd av distriktets LCIF-koordinator eller av mig. Så klart kan du betala via bankgiro direkt till Chicago och LCIF:s bankkonto men ge inte det uppdraget till banken! Fyll själv i uppgifterna så att medlen säkert går till rätt konto och inte till ”namnlösa donationer från världen”.

Om det är fråga om medel som insamlats med Lionsförbundets insamlingstillstånd från Polisstyrelsen, bör dessa medel betalas in på Förbundets medelinsamlingskonto och i meddelandefältet skriva in klubbens namn, ändamål och ”Medelinsamlingstillstånd”.  Dekaler som fästs på insamlingsbössor och flaskkvittolådor får du av ditt distrikts LCIF-koordinator eller serviceledare.

Var modig - Var Melvin
Heikki Hemmilä
Lionsförbundets LCIF- och Kampana100-koordinator
tel. 0405035598

New Voices – Nya röster-programmet hänger ännu med på resan

New Voices-programmet, som den föregående internationella presidenten Gudrun Yngvadottir under sin period 2018-2019 startade, fortsätter ännu. Med Nya röster-programmet för man fram lionsverksamheten i allmänhet, utvecklar och stärker verksamheten samt skapar nya verksamhetssätt i en föränderlig värld. Programmet stöder bibehållandet och främjandet av servicestyrkan. Programmets mål är att främja jämställdhet mellan generationerna samt mångfald i organisationen, göra organisationsverksamheten allt mer innovativ samt erbjuda möjlighet till delaktighet, medverkan och verksamhet för varje lion och leo. Alla har möjlighet att få sin röst hörd och utvecklingsidé framförd. Därför är varje röst viktig!

Innovationer, kreativitet och olikhet syns bäst i klubbens lokala verksamhet. I varje distrikt skulle det vara bra att som hjälp för distriktsguvernören och kommittéordförandena finns ett lion elle en leo som kunde föra vidare Nya röster-budskapet till klubbarna.  Vid distriktets evenemang och i distriktets kommunikation är det bra att även presentera Nya röster-programmet. I sociala medier kommer man under perioden även att föra fram programmet, likaså i LION-nyhetsbreven samt direkt till distriktsguvernörerna. Ytterligare information om programmet hittar man på Nya röster webbplatsen .

Vi hör av oss! 

Sirkka-Liisa Varjus
New Voices- koordinator

Julkorten och Lionslotterna 2020

Arbetsgrupperna för julkorten och lionslotterna var 1.9.2020 samlade till en talkodag i Vampula. Med var Hilve Reijonen, Matti Reijonen, Hannele Tanner-Penttilä, Johan Finne, Veikko Teerioja och som gästande stjärna Pertti Tofferi. Sammanlagt 806 kuvert försedda med presidenternas kontaktuppgifter gjordes leveransklara. Följande dag 2.9. avhämtade posten som avtalat försändelsen. Under v. 37 eller den vecka som börjar 7.9. kan presidenterna förvänta sig post. Då det gäller lotterna, kan konstateras att bil eller båt som huvudvinst har slopats som vinst och i stället har man 3 st. 4000 euros resegåvokort vars giltighetstid är två år. .

Beträffande julkorten har man nu en nyhet som är ett urvalspaket på 10 kort och som man under flera år har efterlyst.
Till beställningsblanketten kommer du .
I det kuvert som nu har sänts finns broschyrer om bägge produkter.

MDC Veikko Teerioja, Samarbetsledare


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot