Nyhetsbrev november 2020 - Enligt ett nyligen inkommet meddelande…

Coronavaccinet är på kommande! Vi kan så småningom lugna ner oss och från det ”nya normala” återvända till det normala. 

Det är lugnande att coronan inte har lyckats kuva lionsverksamheten. Tvärtom, LCIF har stött kampen mot corona speciellt i Europa. Man höll Europas virtuella forum. Där betonades speciellt samarbetet mellan LCI och Norden. I Beirut har man redan reparerat över 400 hem, målet är 3000. Här hos oss erbjuder man ”Lions Quest-Kunskap för livet”- utbildningar, man sköter om miljön, man säljer lotter och julkort och man spelar även bowling. Solen går upp och går ner oberoende av coronan. Låt oss fortsättningsvis förlita oss på lionsverksamheten och på varandra.

 

Kommunikationsledare

Raimo Sillanpää

Inbjudan till guvernörsrådets möte 3/20-21

På grund av det rådande koronaläget ordnas guvernörsrådsmötet, som enligt den ursprungliga planen skulle ha hållits på Tahkovuori, som ett virtuellt möte.

 

Vi bjuder in er till guvernörsrådsmöte, som ordnas virtuellt lördagen den 28.11.2020.  

Mötesdagens program är följande:

* Seminarium kl. 10.00 – 12.00

 

• K-distriktets medlemsenkät

• förnyelse av stadgarna

• förnyelse av distriktsindelningen 

• från mobbning till ett sunt beteende på nätet (Kitenet) – projektet

• Nordiska diabeteslägret för ungdomar

 

* Paus kl. 12.00 – 13.00

* Guvernörsrådets möte kl. 13.00 – 15.00

Information om deltagande och registrering publiceras på våra hemsidor:  – För medlemmar (kräver inloggning) – Möten. Du kan registrera dig från 13.11.2020 på adressen . 

På basen av registreringsuppgifterna skickas en länk till deltagarens e-postadress, med vilken hen kan delta i seminariet och/eller guvernörsrådsmötet på mötesdagen.

 

Enligt § 10 i vår policy har alla lions och leos som deltar i mötet rätt att närvara och yttra sig på guvernörsrådets ordinarie möte.

 

På grund av ändringar i sista stund publiceras inbjudan senare på svenska på förbundets hemsidor: www.lions.fi – För medlemmar (kräver inloggning) – Möten.

 

Välkommen!

 

Finlands Lionsförbund r.f.

 

Matti Reijonen Maarit Kuikka

ordförande     verksamhetsledare

Förbundets styrelse positiv till munskyddsaktivitet!

Klubbarna kommer nästa vecka, d.v.s. vecka 47, att få noggranna direktiv gällande deltagandet i aktiviteten. Deltagandet är frivilligt men säkerhetsfrämjande och hjälper cancersjuka barn.

Kom ihåg att noggrant bekanta dig med direktiven som är på kommande.

Beställ nu mun-och nässkydd åt dig själv, din familj och dina vänner

Europeiska Lionens Virtuella Symposium

De europeiska lionens virtuella symposium hölls den 3 oktober 2020 i stället för det inställda Europa Forumet i Grekland. Temat var "Lejonismens framtid i Europa – annorlunda och förenad genom service". Under hela dagen hade symposiet talare, naturligtvis våra internationella ledare och experter från olika aktuella ämnesområden såsom temaklubbar, GAT-verksamhet, hur man får yngre medlemmar, pilotklubbar för medlemsrekrytering, Leos, hur man marknadsför klubbar på sociala medier och hur man föryngrar sin egen klubb. Det fanns också en utställningsavdelning som deltagarna kunde besöka och bekanta sig med utbudet. 


Från början kontaktades vi genom ett marknadsföringsbrev adresserat till europeiska lionsledare där man bad klubbar och leomedlemmar att sända videor och bilder av sina miljöprojekt till en särskild Facebook-grupp. Sedan, ungefär en vecka innan symposiet började, då det bara fanns ett fåtal presentatörer på utställningsavdelningen, fick vi av PIP Gudrun Yngvadottir ett meddelande med en önskan om att de nordiska länderna skulle bilda en gemensam utställningsavdelning för att presentera det nordiska samarbetet. En snabb rundfråga gav som resultat att det, på grund av tidsbrist, inte fanns en vilja att planera en gemensam utställningsavdelning, även om den ansågs vara ett föredömligt exempel på ett samarbete mellan olika länder som pågått under många år. Uppmuntrad av ID Heimo Potinkara bestämde jag mig ändå för att försöka och fick fria händer och stöd från de andra nordiska länderna. Ämnet var Samarbete i Norden, det vill säga NSR-verksamheten och tidigare samarbetsprojekt mellan länderna. Jag fick de senaste samarbetsprojekten dokumenterade och ytterligare information som jag hade begärt och fick dem insatta på utställningsavdelningens sidor den sista natten. Först verkade uppgiften omöjlig, men när allt fungerade tidsmässigt, kändes allt helt bra. Vår nordiska utställningsavdelning fick välförtjänt uppmärksamhet och positiv uppmuntran för det samarbete vi valt. Slutligen en aforism, som man även kunde se under symposiet.

"Du kommer aldrig särskilt långt förrän du börjar göra något gott för andra"

Ordförande
Matti Reijonen

Kampanj100 

Som en följd av coronapandemin har lionsverksamheten i stort sett ”legat på slipen” och LCIF:s intäktsflöde har också avtagit. Men LCIF hjälpte även vid den här katastrofen, med 5.1 miljoner. Av världsdelarna var Europa den största mottagaren, även om donationerna härifrån endast täcker 29 % av kampanjens mål. LCIF stal lejondelen av det virtuella Europa Forumet. ID Roberto Fresia presenterade PIP Gudrun Yngvadottirs idé, en europeisk Lions dag. Datumet är LCIF:s födelsedag, 13 juni. Målet är att man då ordnar evenemang och insamlingar som för med sig publicitet och på en gång ökar vår världsdels resultat med 2,7 miljoner. Veckan innan kunde också vi utnyttja polisstyrelsen färska insamlingstillstånd. Resultatet kunde publiceras på årsmötet i Åbo. PID Robert Rettby berättade att Lions dag redan i flera år har ordnats i Schweiz. Mer än 90 % av klubbarna deltar och lionen får publicitet med upp till 470 tidningsartiklar; därtill även i radio och TV. Är en sådan medlemskampanj värd att lämnas outnyttjad?

Nobels fredspris gick nu till Världens livsmedelsprogram och det är alla redo att godkänna. Att segra över hungern finns också på LCIF:s program. Jag är glad att även de finländska lionsklubbarna omnämns, tillsammans med de norska, för att de hjälpt hungrande i samband med projektet NOVIS-Kenya. Programmets mål är ju att få ett slut på våldet som kommer från lärarhåll men under koronaavstängningen förbyttes det till att förhindra hungersnöd. Det har ju varit så att för många föräldralösa barn har lunchen som skolan erbjudit varit dagens enda måltid. Världens livsmedelsprogram, det från Italien ledda och FN underställda World Food Program, ligger på 26 plats i den undersökning som gjorts av Financial Times där vår egen stiftelse är på första plats...
För övrigt: Lionen i Beirut har nu reparerat över 400 hem av 3000. Arbetet – och insamlingen fortsätter!
Var modig – Var Melvin!

PCC Heikki Hemmilä pMJF
LCIF- och Kampanj100-koordinatori

Lionsarbete som stöd för skolorna  

Skolornas roll är att ge alla skolbarn en säker inlärningsmiljö. Vi lion har ett precisionsvapen för att stöda skolor, LIONS QUEST-KUNSKAP FÖR LIVET- utbildningen. Utan undantag har de som deltagit i utbildningen öst beröm över det pragmatiska tillvägagångssättet och det utmärkta undervisningsmaterialet.

Nu är det dags att börja rekrytera lärare och idrottsfostrare till vinterns och vårens utbildningar. Redan genom att utbilda en lärare påverkar lionen välbefinnande för flera tiotals elever och idrottsutövande ungdomar. 

Förebyggande av mobbning spelar en stor roll i Lions Quest-Kunskap för livet- utbildningarna. Sänd lärare och idrottsfostrare på Kunskap för livet-utbildning.

 

Utbildningskalender: 

Anvisningar för klubbarna: 

Se LQ-utbildaren Johanna Arho-Forsbloms: 

 

Kunskap för livet i centrum - varje dag

En miljon finländare för att städa upp knutarna tillsammans med lion och leomedlemmar?

Man har satt upp ett högt mål. Är det möjligt att uppnå det? Och i så fall hur? Dessutom, hurudana berättelser som kunde stärka lionsverksamheten kan gömma sig i strävandet att nå målet?

Kom och ta reda på saken torsdagen den 26 november 2020 kl. 18.00 i avsnittet Knutarna i skick – en miljon finländare för att städa tillsammans med lionen i webinarserien De tusende lionens land. Notera tiden i din kalender och anmäl dig.

För distrikten att observera! Nu erbjuds virtuella distriktsforum som är lätta att ordna 

Distriktsforumens teman är rena vatten, miljö och hållbar utveckling. 

Arbetsgruppen Lion för rent vatten utvecklar ett nytt servicesätt för distrikten där man erbjuder virtuella distriktsforum för alla distrikt. Man söker nu de första pilotdistrikten. Syftet med diskussionsforumen är att dela med sig av aktuell information och praktiska tips för att stöda lionens och leomedlemmarnas miljöverksamhet. Dessutom kan man vid forumen kläcka idéer för att ta fram praktiska aktiviteter och projekt.

Gällande arrangemangen gör man det så lätt som möjligt för distrikten. Distriktet slår fast tiden och marknadsför forumet till klubbarna. Arbetsgruppen bygger upp programmet i samarbete med distriktet och ordnar forumet med GoToWebinar-systemet. Distriktsforumets program kan lätt skräddarsys utgående från distriktens egna behov och intressen. Deltagande i dessa distriktsforum kan också öppnas för andra än lion och leomedlemmar om distriktet så önskar.  

Nu är det ett alldeles utmärkta tillfälle att tillsammans med oss testa och utveckla nya verksamhetssätt. Kontakta friskt arbetsgruppen i.

 

Sök uppdraget som kommunikationsansvarig i arbetsgruppen Lion för rent vatten!

Vill du överlämna vårt unika jordklot livskraftigt till kommande generationer? Vill du påverka sakernas gång så att av de kommande generationer blir medborgare som aktivt sköter miljö och natur? Intresserar dig möjligheten att hjälpa Finlands lion och leomedlemmar att verka för rena vatten och för miljön? Lever det i ditt inre en pirrande kommunikationsgnista och en vilja att förverkliga dig själv genom att göra den gnistan till en sprakande flamma i en häftig grupp?

Om du svarade jakande på alla frågor och om sociala medier för dig är som en glatt strömmande bekant bäck, fråga snabbt tilläggsuppgifter av arbetsgruppens ordförande  eller 050 433 5803.

 

Försäljningstiden för julkorten har förlängts fram till 5.12.!

Julkortens försäljningsintäkter uppgår i slutet av oktober till 20159 €. Vid samma tidpunkt föregående period var summan 18930 €. En bra början, tack till klubbarna men det gäller nu att spurta för att nå målet.

Försäljning enligt kortslag: postkort 24050 st., dubbla kort 8500 st. och personifierade kort 1700 st.

Nyheten d.v.s. kortsortimentet 890 st. á 10 kort.

Tilläggsuppgifter om korten: Hannele Tanner-Penttilä, tel.  0400 320753, e-post: 

 

Lägesrapport om Lionslotterna

Ca 1000 lotter har returnerats. Det gäller returförsändelser från 41 klubbar. Av dessa har 30 klubbar returnerat alla lotter. Jag önskar att klubbarna skulle ha ryggrad att klubbmötet skulle ta upp lottärendet och fråga medlemmarna om någon ändå skulle köpa de här lotterna.

Kom ändå i klubbarna ihåg att de lotter som man inte sålt bör returneras senast 3.2.2021. Efter det datumet tar man inte emot dem, utan klubbarna förbinder sig att betala för de osålda lotterna.

Tilläggsuppgifter om lotterna: Hilve Reijonen, tel. 0407656948, e-post: .

 

Problem med dataöverföring mellan medlemsregistren

Det har framkommit en hel del icke uppdaterade uppgifter i vårt inhemska medlemsregister. Klubbsekreterarna fyller i ändringsuppgifterna i det internationella medlemsregistret MyLCI och i Finland svarar ICT-arbetsgruppen för det manuella överförandet till det nationella medlemsregistret.

Både det inhemska och det internationella medlemsregistret fungerar korrekt enligt klubbarnas bokföring. Det nu aktuella problemet beror på bildandet och överförandet av datafilen från internationella registret.

I de datafiler som kommer från den internationella organisationen finns uppgifter från ändringar gjorda föregående dag och tilläggen till MyLCI. Under sensommaren har det uppstått långa avbrott i rapporteringen mellan LCI och MyLCI, och material från flera veckor kan eventuellt saknas. 

Dessa problem påverkar delvis också faktureringen till klubbarna. Det största felet beror ändå på att flera klubbar inte infört de nya tjänstemännen i tid i MyLCI, vilket gör att de då inte heller finns i det nationella registret.

Vi väntar på en snar lösning till de tekniska problemen från den internationella organisationen. Förrän de tekniska problemen är åtgärdade borde klubbmedlemmarna i första hand meddela om bristerna i överföringen till ICT-arbetsgruppens ordförande . I övriga problem angående medlemsregistret kan man kontakta distriktets Admin-ansvarare.

 

 

På grund av koronaläget begränsar vi närvaron i kansliet och rekommenderar distansarbete. Vi betjänar per telefon må-on kl. 13-15.45 och to-fr kl. 9-12 

Lion FM i bowling

LC Saarijärvi/Palvasalmi arrangerar Lion FM i bowling 20.11–20.12.2020.

Tävlingsform: 6 serier/am

Medeltalsrespit: 205-155/70 % (inte registrerade 35 p/serie)

Tävlingsavgift: 35 € (med tilläggsavgift på 12 € möjlighet att delta i den pågående specialtävlingen)

Tävlingsserier: Personligt Lion-mästerskap 6.s (utan handicap), Lion/Lady/Lion-veteraner 6.s,

Lag 2 x 6.s, Lion-veteraner 4 x 6.s

 

Pris: 3 bästa/serie

Anmälningar: Liikelataamo Saarijärvi tel. 050 3398747 

 

Tävlingstider: Enligt den pågående specialtävlingen tis. kl. 18.00, ons. kl. 12.00 och sön. kl. 12.00

Andra tider enligt överenskommelse per telefon med Liikelataamo.

 

Tävlingsplats: Liikelataamo Saarijärvi, Rentontie 7, 43100 Saarijärvi

 

Tilläggsinformation:

Som tävlingens kontaktpersoner fungerar:

Matti Ikkala 040-5382684

Pasi Korhonen 045-2324554, 

 

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot