Nyhetsbrev november

Bäste lion runt om i Finland. Vi siktar mot framtiden och ser framför oss den kommande jultiden med sina många aktiviteter i klubbarna.


Det råder igen fred inom Lions styrelsen. Vi fortsätter med att sälja Lionshuset och medlemsavgången håller sig på den bättre sidan.

Det Godas dag var en succé med tiotals Diabetespromenader överallt i landet. Vi fick publicitet, frisk luft, nya vänner, bättre kondition och framför allt hindrade vi för vår del utvecklingen av diabetes.

Som hela landets ordförande har jag besökt de flesta distrikten. Så har jag fått se och höra vad ni sysslar med.

Nästa år börjar vi med nya partnerskap och vi firar också två födelsedagar, nämligen lionsverksamheten i Finland 70 år och Lionsförbundet 60 år.

 

Aarne Kivioja

ordförande


Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger

 

Seinäjoki kallar på lionen

 

Välkommen till Finlands Lionsförbunds 67:e årsmöte i Seinäjoki,  5 – 7.6.2020.

 

I samband med årsmötet i Seinäjoki, firar man än en gång, förutom lionens goda arbete, även den finländska lionsverksamhetens speciella märkesdagar.

Finlands första lionsklubb, LC Helsinki-Helsingfors, grundades för 70 år sedan, 14.8.1950. Finlands Lionsförbund grundades 24.10.1960 för att ta hand on det nationella samarbetet och för att stöda klubbarnas verksamhet – samma år fick Seinäjoki, som står värd för årsmötet, sina stadsrättigheter.

 

Uppgifter om årsmötets program och de praktiska arrangemangen publiceras en sak i sänder på adressen . Hotellkvoterna öppnas för reservering under slutåret 2019 och anmälningarna till årsmötet öppnas i början av våren 2010.

 

Lägg tidpunkten redan nu på minnet och sätt in det i kalendern!

 

 

LION 5/19 utkommit som digitidning

 

Det här årets andra LION-tidning som endast  publiceras om digitidning har utkommit. Läs i nummer 5/19 bl.a. om

 

* Ämbarutmaning till lionen

()

Leomedlemmarna utmanar lionen att samla in ett ämbar med skräp från sin omgivning

 

* Programmet New Voices på gång ()

Programmet ger alla en möjlighet att påverka och att bli hörda

 

* Med öppna sinnen med om ungdomsutbyte

()

Ett tryggt sätt att bekanta sig med en ny kultur och med främmande människor

 

LION-tidningen hittar man på adressen .

 

Finlands LION-tidning har också fått sin egen mobilapplikation LION Magazine Suomi som man kan ladda ner t.ex. på sin egen mobiltelefon från Google Play eller App Store. Läs världens bästa berättelser var och när som helst.

 

LION tidningen utkommer det här året fyra gånger som tryckt tidning. Numrorna 1/19 och 5/19 utkommer endast som digitidningar på adressen .

 

Medlemsärende

 

Bästa lion, via har under den här perioden fått med i vårt gäng ca 350 nya medlemmar men det har också av olika orsaker skett en minskning av medlemsantalet.  Vi nu är ca 230 medlemmar på minus.

 

”Sökning på gång”-kampanjen fortsätter och verktyg för medlemsrekrytering och utveckling av klubbverksamheten hittar man på förbundets webbplats. För över två nettomedlemmar har fram till slutet av oktober redan 35 klubbar kommit med i hedersgalleriet. Nog hittar man väl snart även namnet på din klubb i galleriet!

 

Bra medlemsrekrytering har en god inverkan på klubbens ekonomi, medlemsbranschen har reserverat 5000 € för att delas ut som ett penningpris åt de klubbar som lyckats bäst med medlemsrekryteringen. Det lönar sig att vara med om att dela på summan i slutet av perioden.

 

Det är klart att endast med trivsamma klubbträffar som av medlemmarna upplevs som viktiga och med aktiviteter som på ett bra sätt har kommunicerats till allmänheten, skapar vi en sådan grund för klubbverksamheten på vilken det är bra att bygga en bestående medlemstillväxt.

 

MD-GMT Harri Hirvelä

 

(Bild Sökning på gång-logo)

 

 

Lionen i Finlands natur 70 år – kampanjen inleds

 

Meddela oss ditt käraste serviceprojekt med miljötema!

Finlands lion och leomedlemmar är toppexperter då det gäller serviceprojekt.

Under 70-årsjubielumsåret för lionsverksamheten i Finland vill vi lyfta fram 70 miljöprojekt som utförs av lion och leomedlemmar. Genom att dela med sig, ökar man på kunnandet och verksamhetens effektivitet ökar.

 

Att ha servicekunskap är inte endast för lionssamfundet ett typiskt sätt att fungera, utan det är även något som världen och vår planet behöver och som även vi finländare kan. Vi är ju ett ledande land även då det gäller miljötematisk utbildning.

Berätta om ditt projekt och var en del av det gemensamma, ansvarsfulla och inspirerande Lionens 70-årsjubileum.

 

Lion för rent vatten -projektet

Meddelanden:

 

 

 

Öppen inbjudan till alla lion och leomedlemmar i Finland


Bästa lion och leo,


Kom med och gör något för miljön och sök tillsammans med oss lämpliga lösningar för dig och din klubb med vilka vi kan förbättra vattenkvaliteten och på förhand hindra nedsmutsning av vattnen.


Projektet LION FÖR RENT VATTEN, som är ett tvåårigt projekt som finansieras av Miljöministeriet, förverkligar för sin del ett åtgärdsprogram som riktar in sig på vattenvård och havsvård där man söker åtgärder för att nå ett gott vattentillstånd.

Den utsedda projektgruppen ordnar måndagen den 25.11.2019 kl. 17.30 – i Askotalo, Askonkatu 9, Lahtis -  i samarbete med vårt distrikt ett informationstillfälle/verkstad som räcker ca 2,5 timmar. Vid detta Lions Water Lab kan alla lion, leomedlemmar och samarbetspartner som är intresserade av vattenskyddstemat redogöra för redan lyckade insatser och komma på idéer för nya. En representant för Vesijärvi-stiftelsen deltar också.

Kaffeservering 10 €.

Anmälningar via C-distriktets sidor senast 18.11.2019.

Varmt välkommen till vår gemensamma framtid.

We serve for clean waters!

C-distriktets distriktsguvernör Hannu Hertti

och distriktets miljöansvarige Timo Ståhl

 

 

Läget för Kampanj 100

 

Av kampanjtiden har snart hälften runnit iväg och av det världsomfattande målet på 330 miljoner USD har man nått upp till 250 miljoner. I Europa har man donerat dryga 10 miljoner varav Nordens andel är en femtedel, ca 2,2, miljoner. I statistiken per medlem håller Finland ännu den nordiska jumboplatsen med 18,2,USD/medlem. Ser man till det totala resultatet på 382 305,79 USD är vi ändå på tredje plats. Vår medlemskår utgör häften av hela Skandinavien totala medlemsantal.

 

Tillsvidare har bara hälften av våra klubbar deltagit i kampanjen, av medlemmarna har bara var 200:e öppnat sin plånbok. Titeln Melvin Jones Fellow har i Finland en alltför hög status då man bara vill ge den för endast överlägsna förtjänster. Man kan ju själv skaffa sig den och som jag ser det som en hedersammare väg då man för ”priset” av en MJF t.ex. kan skydda 1000 barn från att få mässling eller kan ge synen tillbaka för 20 starrpatienter. Jag är stolt över 8000 vaccinerade barn av de 110 miljoner som LCIF har skött om.

 

I själva verket diskuterade man ännu under IP Sten Åkestams tid om huruvida man kan betala en Melvin med medel som man samlat in av allmänheten! Jag har också hört att man tror att då man beställer ett MJF plakat, att de skulle röra sig om pengar som är bort från välgörenheten eller att den måste betalas från klubbens administrativa konto. Plakaten som är gjorda i Filippinerna och den lilla pinsen kostar knappast mer än deras frakt till Finland. Dessa och andra administrativa kostnader betalas ur LCIF:s placeringsintäkter. Och välgörenhet är en aktivitet, såväl för LCIF som för AR-stiftelsen.

 

Förutom med Melvin-plakat och donationspins lockar man klubbarna med Modellklubbsstatus. För det behövs en förbindelse att donera 500 dollar per medlem sammanlagt under fem perioder. I Finland finns det bara en sådan, LC Ylivieska (nu 494 USD/medlem). För närvarande har redan 24 klubbar donerat över 100 USD/medlem och över 200 dollar, förutom min egen klubb, följande  Espoo/Keskus (269), Paltamo (210) och Vantaa/Kaivoksela (243).

Häng med!

 

Det är klart att klubbens storlek inverkar en hel del på medlemsmedeltalet. Jag vill även ta fram de i dollar största donatorerna: vår ordförandes klubb Helsinki/Pakinkylä leder med 7662 dollar. I serien över 4000 följer Järvenpää/Jean Sibelius (7000), Espoo/Keskus (6470), Helsinki/Kontula (5039), Ylivieska (4947), Lempäälä (4809), Kirkkonummi/Kyrkslätt (4800) och Paltamo (4000). Över nivån 3000 hittar man Helsinki/Töölö, (3761), Vantaa/Kaivoksela (3655), Vantaa/Vernissa (3125), Rovaniemi/Napapiiri (3115), Posio (3000), Kvarnbo (3000) och Helsinki/Revonsalmi (3000). Sammanlagt 106 klubbar har donerat minst en Melvin. Tack för det!

 

Nu är målsättningen att öka på farten. Man kan samla in pengar på samma sätt som i Röda Fjädern-kampanjen, genom bössinsamlingar, konserter, lotterier och basarer, samt så klart – genom att själv donera. Varje klubb med! Periodens mål är 50 dollar per medlem. Men även en mindre summa hjälper till att förbättra världen då allt till 100 % kommer fram, levererat av världens mest betrodda organisation.

 

Ole rohkea – Ole Melvin  Var modig – Var Melvin!”

Heikki Hemmilä

LCIF- och Kampanj100-koordinator MD 107 FinlandSuomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot