Nyhetsbrev -Viktig information

Bästa lion

 

Den här posten kommer fortsättningsvis till er med benämningen nyhetsbrev. Själv har jag inte hittat på ett bättre namn och ingen har heller föreslagit något nytt. Låt det alltså gå som det står.

 

Den här gången får det bli ett litet avvikande nyhetsbrev. I texten nedan finns det en smula speciell information så att säga för de som kanske är lite mera kunniga inom området.  Det har sammanställts av vår expert. Men för vi vanliga datoranvändare torde det räcka med den text som finns i slutet av brevet.

 

I det finländska medlemsregistret har vi gällande inloggning och underhåll – i enlighet med EU:s direktiv som träder i kraft 25.5.2018 – övergått till det säkra https-protokollet. HTTPS är annars samma tillämpningsprotokoll som http men det körs via tunnel genom det säkra SSL/TSL-tillämpningsprotokollet. Detta skyddar meddelandetrafiken och garanterar obruten dataöverföring i nätet som i sin tur minskar på möjligheterna till tjuvlyssning. HTTP-begäran och -svar fungerar ändå precis på samma sätt oberoende av om man använder SSL-webbläsning eller inte.

 

Övergången orsakar ändå ett litet besvär som inte alla lägger märke till, d.v.s. om man har lagrat användarnamn och lösenord i datorns minne så kommer datorn när man första gången använder den säkra förbindelsen att ge – med orsak – ett felmeddelande. Det finns ju den risken att förbindelsen är krypterad men nu kommer i användning bara de lösenord som finns i datorns minne… Det betyder alltså att då man nu loggar in bör man en gång på nytt skriva in samma lösenord som tidigare. Efter detta kommer datorn igen ihåg lösenorden ifall du har aktiverat en sådan inställning i din webbläsare.

 

En uppiggande väntan på självständighetsdagen!

 

Erkki Honkala

OrdförandeSuomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot