Nyhetsbrev 

Nog har man klarat sig i värre situationer- Nyhetsbrev

En sökning på "nog har man klarat sig i värre situationer" ger intressanta resultat. För fem år sedan använde riksdagens vice talman det för att tala om den svaga ekonomiska situationen vid den tiden och hänvisade till veterangenerationen. I vår har chefdirektören för Finlands bank använt orden när han dryftade de ekonomiska svårigheterna under Coronakrisen. I sin kolumn listar Arvi Lind äldre svåra tider, såsom 1700-talets Stora ofreden och Lilla ofreden, 1800-talets finska kriget och åren med hungersnöd. Och för hundra år sedan, omedelbart efter första världskriget, omkom tiotals miljoner människor i världen av spanska sjukan.

 

På 1950-talet förde polioepidemin med sig andningssvårigheter och vid den tiden var det för första gången möjligt att rädda liv med hjälp av en respirator. Vad är polio med andra ord? Barnförlamning. Denna virussjukdom härjade då särskilt bland barn och orsakade men för resten av livet. Nu har vi ett virus som drabbar främst äldre människor. Med en stor andel av oss Lions i pensionsåldern är det förståeligt att det frivilliga arbetet vi gör går mot stagnation. Nog har man klarat sig i värre situationer. Tillsammans kommer vi snart att kunna betjäna igen och, naturligtvis, delvis på nya sätt.

 

Även om vi inte kan träffas fysiskt, organiserar vi vårt Lions årsmöte, i detta fall online, på ett helt nytt sätt. Jag välkomnar alla klubbrepresentanter för att fatta bra beslut på ett nytt sätt.

 

Vad sker efter Corona? En bra fråga när vi ännu inte vet på vilket sätt och när det är över. Vad händer under Coronatiden? I några månader har vi varit indelade i två grupper beroende på 70 års åldersgräns. Således finns medlemmar i varje klubb med mer begränsade möjligheter att betjäna. Låt oss ta hand om dem som nu måste vara mer isolerade än andra. I framtiden kommer det att finnas tillräckligt med arbete åt oss alla att återställa saker som har rubbat balansen i samhället och å andra sidan agera på nya sätt som vi har lärt oss och lär oss.

 

I Coronans eftervård måste vi som Lions betjäna ännu mer. 

 Inte sant? Nog har man klarat sig i värre situationer.

 

Aarne Kivioja

ordförande

 

Årsmöte 2020

Anmälan till Finlands Lionsförbunds 67:e årsmöte, som kommer att hållas på distans, har  öppnats. Årsmötet på distans kommer att hållas lördagen den 13 juni 2020 med början kl. 10.00 med GoToWebinar-system. På grund av mötets art kommer det att hållas med ett ovanligt schema.  

 

Mötet hålls på lördagen 13 juni kl. 10-12, 13-15, 16-18, dvs. med en timmes paus och, om nödvändigt, samma på söndagen 14.6.   Avsikten är naturligtvis att hålla mötet under de två första tvåtimmars passen, men bland annat kommunikationssvårigheter kan kräva att mötet fortsätter enligt ovan.

 

Huvudkommittén driver för närvarande en försäljningskampanj för Seinäjoki årsmötespins.   Vill du beställa en sådan samlarraritet till minne av våren till dig själv och din klubb?   

 

Priset är överkomligt;  5 € per pins och du får 3 för tio!  

 

Beställningar på adressen 

 

Lionens miljöpris

Lionens miljöpris 2020 är under detta exceptionella år ett penningpris. Av den orsaken har man förlängt ansökningstiden från den ursprungliga fram till 31.5.2020. Priset tillkännages på världsmiljödagen 5.6.2020.

 

Finlands Lionsförbund och Lions för rent vatten utlyser ett miljöpris att sökas för att därmed fira lionsverksamhetens 70-årsjubileum. Man kan föreslå vilken gärning som helst som har främjat vår miljö och som har stärkt förhållandet mellan människa och natur. Förslaget kan också vara en idé till vad man borde göra. 


Ansökningar som gäller priset bör sändas senast 31.5.2020 på adressen: .

 

De två bästa i tävlingen prisbelönas. Man delar ut sammanlagt 1000 euro. Genom att göra priset till ett penningpris vill Finlands Leon och LC Tapiola betona betydelsen av miljögärningar i världen och allas vårt ansvar för vår miljö. Finlands Leon vill stöda tävlingen under en exceptionell tid för att i Leo4Greens anda hedra periodens miljötema genom att donera medel som man får som multipeldistriktspengar.

 

Priset kan sökas av Finlands Lionsförbunds klubbar.

 

Beviljningsgrunderna för miljöprisets är följande:

1. Miljögärningens inverkan på det egna områdets ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska tillstånd

2. Miljögärningens inverkan på aktivering av människor i deras vardagsliga sysslor

3. Kontinuiteten i den miljöaktivitet som klubben utför på den egna orten

4. Den förverkligade modellens möjligheter att användas i andra klubbars verksamhet

Den vinnande klubben får ett diplom och klubbens representant ett vandringspris. Priset överräcks 5.6.2020. Prisjuryn består av Marjukka Porvari/ John Nurminen stiftelsen, Arto Iwendorff Norra Österbottens NTM- central, Finlands Leopresident Kati Jaatinen, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski samt representanterna för arbetsgruppen Lions för rent vatten,Mika Pirttivaara LC Tapiola och Tiitus Tuohikorpi LC Helsinki/Cosmopolitan.

 

Kontakt gällande miljögärningen, sänd e-post på adressen .

 

Glädjen att göra med stort hjärta!

 

Karoliina Vilander, KoM

Projektchef för projektet Lions för rent vatten

 

Kampanj100 och Covid19-pandemin

 

Det tredje året för LCIF:s storinsamling går mot sitt slut och under den här perioden har man från hela världen fått insamlat 40 miljoner dollar. Av den här summan utgör Europas andel knappa 3 miljoner och Finlands 210 000. 37 % av våra klubbar har under den här perioden deltagit.  Siffran för hela kampanjperioden är 56 %, vilket betyder att av de klubbar som ännu är vid liv har 403 inte stött vår stiftelse med de ända cent. Hela vårt saldo är nu över en halv miljon, 25,5 dollar per lion.

 

LCIF har, under ledning av Gudrun Yngvadottir, reagerat snabbt på den nu pågående pandemin: Covid19-viruset har redan motarbetats med över 3,5 miljoner dollar.  Europas andel är klart den största, 1,274 miljoner fördelat på 34 olika bidrag. Skulle även vi ha användning av de här bidragen som till sitt största belopp går på 10 000 dollar?

 

Den pågående perioden har tillsvidare varit den mest inkomstbringande. Redan 93 enskilda lion har gått med i kampanjen. En del har på en gång donerat en summa motsvarande en Melvin, en del donerar 10-50 dollar i månaden. Många distriktsguvernörer har på allvar tagit till sig huvudkontorets direktiv och av distriktskoordinatorerna har 11 förbundit sig att delta i kampanjen.

 

Under den här perioden har tio distrikt nått över den magiska gränsen 10 000 dollar. Den största donatorn bland klubbarna är Helsinki/Pakinkylä med sammanlagt 11 662,60 dollar. Följande är Kirkkonummi-Kyrkslätt som förbundit sig att vara modellklubb och donerat 9800 dollar och som tredje Järvenpää/Jean Sibelius med jämt 8000 dollar. Som fjärde kommer min egen klubb LC Ylivieska vars saldo 7961,55 räcker till för att fylla kriterierna för Modellklubb. Över 5000 dollar har därtill donerat LC Lempäälä, LC Helsinki/Kontula, Espoo/Keskus och LC Helsinki/Töölö. På nivån på mellan två och fem tusen hittar man 62 klubbar och minst motsvarande en Melvin har vi 118 klubbar.  Vi har fått 153 nya Melvin Jones Fellows och från grundnivån till en diamant har 10 stigit.

 

Dekalerna som gäller för förbundets nya penninginsamlingslov är på väg till distriktskoordinatorerna. De är bara en per klubb varför en bössinsamling förutsätter samarbete. De pengar som man samlat in och som hänför sig till tillståndet bör betalas in på förbundets penninginsamlingskonto. Samma gäller för flaskpantskvittona om klubben inte anhåller om ett eget insamlingstillstånd – á 300 €. Om man vill använda de insamlade medlen för sitt eget eller klubbens Melvin-saldo, bör man av alla donatorer få ett skilt medgivande.

 

Efter Covid19-pandemin är världen inte densamma men behovet av lionsarbete minskar inte. Vi ska ge oss med också i världsomfattande projekt därför att vi inte är här ensamma.

 

Var modig – var Melvin

PCC Heikki Hemmilä, pMJF

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot