November 201616.11.2016
Framställningen och klubbmotionerna bör vara förbundskansliet tillhanda senast måndag 16.1.2017.
16.11.2016
Personalen på Lions kontor har fått nya arbetsbeskrivningar med målsättningen att medlemsservicen skall förbättras och att det ska bli lättare att sköta ärenden
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot