November 201515.11.2015
Årsmötet beslöt att en medlemsenkät om boken genomförs. Informationskommittén genomför enkäten i slutet av november. Varje lions åsikt är viktig.
15.11.2015
Klubbinitiativ till årsmötet 2016 och ansökan om årsmötesplats för år 2019 och 2020 bör inlämnas senast 15.1.2016. Formuläret som en klubb kan använda för årsmötesinitiativ har förnyats.
16.11.2015
Kurspriserna för Lions Quest – Livskunskap sämktes för perioden 2015-2016 för att ge allt flera lärare och fostrare möjlighet att komma på kurs
16.11.2015
Finlands Lionsförbund rf söker för heldagstjänst en Utbildningssekreterare för Lions Quest –programmet. Ansökan senast 20.11.2015 kl 16.00.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot