Låt oss trimma seglen tillsammans!

Lionens nya århundradets resa har börjat.

 

I enlighet med den internationella presidenten Gudrun Yngvadottirs tema har seglen hissats och trimmandet börjar. Här i Finland betyder det ett välfungerande och hållbart samarbete mellan alla finländska lion.

 

Låt oss koncentrera våra krafter på en betydelsefull verksamhet, på

medlemmarnas välbefinnande samt på rekrytering av nya medlemmar.

Miljötemat med rena vatten stöder kampanjen Sökning på gång. Vi ska vara synliga vid publikevenemang. Ta leomedlemmarna med i

aktiviteterna. Vi ska hjälpa människor i vardagen. Jag önskar också lycka till med Campaign 100-projektet.

Nu är en lämplig tidpunkt för att ta itu med de internationella

ungdomslägren nästa sommar. En stor utmaning har det här året varit att få värdfamiljer. Kanske även Du nästa sommar skulle ta emot en eller ett par ungdomar!

 

Låt oss gå vidare och sikta bortom horisonten mot framtiden och hjälpa med hjärtat!

 

Pirkko Vihavainen

ordförande för Finlands Lionsförbund


International president besöker Finland

 

Lions Clubs Internationals president Gudrun Yngvadottir besöker Finland 26-29.8.


Isländska Gudrun Yngvadottir är den första kvinna som president i vår 101-åriga internationella organisation.

Hon tror att kvinnor som medlemmar i lions gör klubbarnas verksamhet mångsidigare och hoppas att kvinnornas medlemsandel skall öka till 50 %.

- Sådana klubbar vet man lyckas bäst, där både män och kvinnor finns, konstaterar hon.

 

Måndagen den 27.8 besöker internationella presidenten världens äldsta lion, Aimo Viitala samt öppningen av motionsplatsen som planerats för synskadade på Väinämöinen planen.  Motionsplatsen är en av Lions 100 års traditionsprojekt.

Dessutom bekantar sig Yngvadottir med Helsingfors Universitet samt Finlands Lionsbörbunds kontor i Malm, där Östersjöprojektet presenteras för henne.

På kvällen håller internationella presidenten ett anförande vid I-, B- och N-distriktens säsongöppning i Pohjois-Haagan yhteiskoulu.

 

På tisdag deltar Gudrun Yngvadottis i D-, H- och K-distriktens säsongöppning i Mikael-salen, där taltur även reserverats för henne.

 

 

 

Sökning på gång!

 

Den långa heta sommaren ligger bakom oss och det har varit glädjande att bl.a. följa med uppdateringar på Facebook gällande klubbarnas fina aktiviteter och deltagande i olika evenemang under sommaren. Sökning har varit på gång också under sommaren och här ett stort tack till aktiva rekryterare.

 

Det är bra nu i början av perioden att uppdatera medlemsrekryteringsplanerna och klargöra klubbens utgångsläge samt att vid behov ändra på våra tillvägagångssätt så att vi kan säga: det är en fröjd att vara lion!

 

På förbundets webbsida sätter man snart upp en egen ”verktygslåda” för kampanjen.

Lådan innehåller bl.a. tips på hur man utvecklar klubbverksamheten och medlemsrekryteringen, kampanjmaterial som man kan printa ut och beställningsdirektiv för färdiga produkter. Till lådan förväntar man sig att få in framgångshistorier som berättar om hur man förverkligat kampanjen.

 

På sidan kommer också att finna ”Hall of Fame” där man sätter fram de klubbar vars medlemsantal har vuxit med minst två. Mellan de klubbar som i slutet av perioden finns i detta hedersgalleri lottar man ut överraskningspris. Nog är väl din klubb med i utlottningen!

 

 

 

Blanketterna för medlemsuppgifter

 

Internationella Lionshuvudkontoret (Oak Brook) kan komma att sända klubbarna e-postmeddelande som berör sparande/ändrande av personuppgifter i Lions huvudkontor i Chicago.

 

Denna begäran ska man INTE efterfölja därför att Finlands Lionsförbund redan under våren sände ut en motsvarande begäran som hade att göra med den nya dataskyddsförordningen och där man önskade att man skulle fylla i och underteckna blanketten för medlemsuppgifter.

 

Blanketten hittas på länken

https://www.lions.fi/for_medlemmar_/medlemsregistret/dataskydds_formular_och_instruktioner/index.pl

Blanketten är uppgjort enligt kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Ifall medlemmarna i er klubb inte ännu har fyllt i och undertecknat blanketten, hoppas vi att sekreteraren så fort som möjligt ser till att det blir gjort.

 GAT – globala arbetsteamet

 

Det globala arbetsteamets (GAT) andra period har inletts och i klubbarna förbereder man sina serviceaktiviteter och att på många olika sätt förverkliga lionsverksamheten.

 

 

På länken nedan hittar man en mängd information och tips på svenska om vad allt det globala arbetsteamet aktiviteter erbjuder klubbarna och hur man på lokalnivå med aktiviteter kan svara på våra fem (5) serviceutmaningar.

 

Ytterligare information om det globala arbetsteamets verksamhet och förverkligandet i er egen klubb får man via de nämnda sidorna och av distriktets GAT-kontaktpersoner: Serviceaktiviteter (GST), medlemsärenden (GMT) och Utbildning (GLT).

 

Länk:

 

 

 

 

Möjlighet att sökä förbundets Rödä Fjädern-bidrag för perioden 2018-2019


 

Enligt guvernörsrådets beslut (3/2017 – 2018 26.9.2017 § 36) uppgick Röda Fjädern-insamlingens bidrag till Lionsförbundets ungdomsarbete till 401 000 euro.

 I beslutet nämns ”Det bidrag som ämnats för Lionsförbundets ungdomsarbete fonderas och klubbarna ges möjlighet att ur fonden söka stöd för det egna ungdomsarbetet”.

 

Vid guvernörsrådets möte i mars 2018 gjordes det även möjligt för distrikten att söka bidrag.  I praktiken innebär detta att hela bidragssumman inte fördelas på en gång utan det som understöds bestäms enligt rådande situation så länge som bidrag räcker till att fördelas för ändamål inom förbundet, distrikten och klubbarna.

 

För klubbarna och distrikten har man för perioden 2018-2019 reserverat sammanlagt 70 000 euro.

 

Direktiven är följande:

Tidsfristen för ansökningarna utgår 31.12.2018.

Ansökningarna får formuleras fritt men de bör innehålla noggranna uppgifter om den som ansöker (inkl. kontakt- och bankuppgifter) och användningsändamålet (inkl. tid, plats och budget för evenemang eller motsvarande) i form av en budgetplan. Servicebranschen ansvarar i samarbete med generalsekreteraren för behandlingen av ansökningarna och gör framställning om beviljande.

Bidragen godkänns av guvernörsrådet (november) på förslag av styrelsen.

Klubbarna kan ansöka om stöd för sina ungdomsprojekt max. 2000 €. Distrikten max. 5000 €.

 

Bidragen bör motiveras så att det riktar sig, enligt Röda Fjädern-insamlingen, till fyra av följande områden inom ungdomsarbetet:

Ungas livskontroll

Förebyggande av marginalisering

Ungas mentala hälsa

Drogfri livsföring

 Rapport ska inlämnas över bidragets användning.

 

Ytterligare information ger serviceledare Jukka Isotalo () och generalsekreterare Maarit Kuikka ().

 

 

Till projektchef för Ett rent Östersjön-projektet

har valts  konstmagister Karoliina Vilander.
Vilander inledde sin tjänstgöring 13.8.2018.
Projektchefen kommer att arbeta såväl på Lionskansliet som i John 
Nurminen Stiftelsens utrymmen.

 

Tillsammans – Gott humör för andra för en själv!

 

Även det här året riktar sig en av de viktigaste

medelanskaffningsaktiviteterna till våra inhemska ungdomar. Genom att komma ihåg de egna närmaste med Lion-julkorten och genom att sälja kort gör du ditt eget bidrag till aktiviteterna.

 

Genom julkortsförsäljningen klirrar desto större summa i klubbens kassa ju flera kort du sänder ut i världen (50 % av försäljningen).

Med lottförsäljningen ökar vi även på vår hjälp till ungdomen och hjälper dem tillsammans mot en bättre framtid.

 

Lionslotten är också en utmärkt gåva som t.o.m. ger möjlighet att vinna en bil eller ett båtpaket. Det lönar sig också alltid att ta med lottförsäljningen som en del av din klubbs andra

aktiviteter.

Presidenten i din klubb har fått/får broschyrerna för Lions-julkorten och -lotterna och direktiven hur man ska gå tillväga.

Bekanta er med dem tillsammans – vi hjälper tillsammans! Ungdomen tackar!

 

 

SERVICEAKTIVITET SOM RIKTAR SIG TILL UNGDOMAR

 

Trygg på nätet – ansvaret är vårt

 

Även den här terminen erbjuder man åt grundskolans tredjeklassister och deras föräldrar den 28-sidiga Tryggt på nätet - Ansvaret är vårt-guiden. I den ger man familjen tips och direktiv som gäller säker användning av internet och sociala media. Barnen behöver ju föräldrarnas stöd i att hantera medialäsfärdigheten då man går ut på äventyr i den digitala världen.

Kampanjen körs nu i hela landet redan för nionde gången som lionsklubbarnas lokala aktivitet och för guidehäftenas kostnader (2 €/st.) kan man söka finansiering t.ex. av Röda Fjäderns insamlingsmedel som till en del har fonderats för att säkra aktiviteter riktade till ungdomar.

 

Beställningsblanketten för tilläggsmaterial och guider hittar man lätt på nätet via kampanjsidan .

Målgruppen för kampanjen är varje år ca 60 000 9-10-åriga tredjeklassister och deras föräldrar. Med kampanjen deltar vi också i den nationella MEDIAKUNSKAPSVECKAN, som hålls i februari 2019.

 

Länk:

vastuu_on_meidai768n_oppaan_tilauslomake_2018-2019_svenska.docx 

 


Föreslå en God gärning för belöning

 

Varje år 8.10. firas lionsverksamhetens Det Godas Dag som berör alla de över 23 000 lion i 920 lionsklubbar som i olika delar av land förbundigt sig till att utföra frivilligarbete.

 

Lion och lionsklubbarna har nu möjlighet att ge förslag. Man kan föreslå priset för klubbar eller enskilda lion.

Förslaget kan sändas till Lionsförbundets kansli eller med e-post på adressen viestintä@lions.fi senast 31.8.

 

Ur förslaget ska framgå namnet på den som man förslår att ska belönas och motivering, aktivitetens eller projektets namn, utförarna, målgruppen, en beskrivning av verksamheten samt dess inverkan. Sist i förslagsbrevet förslagsställarens namn eller namnet på den klubb som ger förslaget med kontaktpersonens kontaktuppgifter. Även den som föreslagit vinnaren får ett pris.

 

Meningen med Det Godas Dag är att fästa uppmärksamheten vid lionens frivilliga servicearbete och samtidigt göra den lokala lionsverksamheten känd och berätta om klubbarnas många sätt att göra gott.

 

Finlands Lionsförbund kungör årligen under Det Godas Dag den nationella Årets Välgörare samt ur sin egen krets lionens Årets välgörare eller Goda gärning.

 

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot