Kesäkuu 2020 vuosikokouspäätökset

Vuosikokousaineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa Jäsenille alueen kohdasta Kokousmateriaaleja --> Vuosikokous 2020


1) Henkilövalintoja

Kokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle VCC Matti Reijonen, LC Vampula ja varapuheenjohtajaksi IPDG Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE.

 

2) Jäsenmaksu

Äänestyksen jälkeen päätettiin, että liiton liittymismaksut ja kannatusjäsenmaksut säilyvät entisellä tasolla, mutta liiton jäsenmaksua korotetaan 2 euroa per jäsen, jolloin jäsenet saavat neljä printtilehteä, vaikka lehden kansainvälinen tuki puolittuu ensi kauden alusta lähtien. Lisäksi talousarvioesitys on korotuksen jälkeen lievästi ylijäämäinen 2 749 euroa.


3) Lions-talon myynti

Lions-talon ja vuokraoikeuden myyntiä jatketaan ja kauppaa tavoitellaan entisen tavoitehinnan pohjalta. Kuvernöörineuvosto valtuutettiin hyväksymään kauppahinta ja -kirja sekä kauppakirjassa mainitut muut ehdot.


4) Aloitteet

Alkuperäiset aloitteet löytyvät .


Klubin mallisääntöjä koskevat aloitteet

LC Vaasa/Meri esitys kunniajäsenyysmahdollisuuden myöntämisestä myös klubin jäsenille, eikä vain ulkopuolisille sekä LC Kuopio/Canthin esitys uuden jäsenryhmän, ystäväjäsenen lisäämisestä sääntöihin hylättiin, koska vuosikokouksella ei ole valtuuksia päättää aloitteissa esitetyistä toimenpiteistä.

Vuosikokous päätti kuitenkin, että aloitteiden 1. ja 2. esitykset viedään eteenpäin kansainväliselle järjestölle.

 

Toimintaa koskevat aloitteet

LC Savonlinna/Eerikin esitys nuorista jäsenistä koottavasta suunnitteluryhmästä Nuoret Leijonat hyväksyttiin lisäyksellä, että liiton kokoama suunnitteluryhmä raportoi työstään ja tekee päätösesitykset kauden 2020 – 2021 aikana kokoontuvalle kuvernöörineuvostolle sen hyväksyttäväksi.

 

LC Hiekkaharju-Sandkullan esitykseen sankarihaudoille kynttilöiden sytyttämisestä itsenäisyyspäivänä niin, että Suomen Lions-liitto ottaa asian hoitaakseen ja lähettää ”vahvan suosituksen” jokaiselle Suomen lionsklubille todettiin, että käytäntö on voimassa jo monessa klubissa ja vuosikokous suosittaa käytännön laajentamista.

 

LC Jyväskylä/Kuokkalan esitys perustaa Leijonapäivä ja siihen liittyvä valtakunnallinen leijonaparaati hylättiin.


Hallintoon liittyvät aloitteet

LC Turku/Lucian aloite Lions-liitolle toiminnan johtamiseen, hallintoon, talouteen ja viestintään liittyen hyväksyttiin.


Vuoden 2023 vuosikokouksen järjestäminen

Vuosikokous 2023 järjestetään Espoossa. Yksi klubialoite määräaikaan mennessä saapui vuosikokouksen järjestämisestä vuonna 2023 Espoossa. Järjestämisestä vastaa LC Tapiola ja mukana ovat seuraavat klubit: LC Espoo/Aurorat, LC Espoo/City, LC Espoo/Keskus, LC Espoo/Laakson Liljat, LC Helsinki/Lauttasaari, LC Helsinki/Töölö, LC Helsinki/Pajamäki ja LC Helsinki/Stamina.

 

Koska hakemuksia vuosikokouspaikkakunnaksi 2024 ei tullut, päätös sen järjestämisestä siirtyi päätettäväksi vuosikokouksessa Turussa 2021.



Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot