Juni 2017 - årsmötets beslut

Årsmöteshandlingarna kan i sin helhet laddas (på finska) ned under finska sidor Jäsenille >> Kokousmateriaaleja >> Vuosikokous 2017.

13.6.2017
Guvernörsrådets förslag till årsmötet att höja medlemsavgiften till Lionsförbundet med 2 euro förkastades.
14.6.2017
De ursprungliga motionerna hittar man på www.lions.fi/Jäsenille/Kokousmateriaaleja/Vuosikokous 2017.
13.6.2017
Vi påminner om att anmälningar till guvernörsrådsmötet 2/17-18 tas redan emot. Mötet hålls i Seinäjoki 1-3.9.2017. Tilläggsinformation och anmälningar senast 1.8.2017 under fliken www.lions.fi > Jäsenille > Kokouksia.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot