Juni 20172.6.2017
Årsmötesdeltagarna som samlas på lördag kan för andra gången
använda sig av s.k. elektronsik röstning vid röstningstillfällena och av meddelandeväggen för att ställa frågor gällande de ärenden som ordförande skilt meddelar om.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot