Januari nyhetsbrev

Vuosikokouksen päätoimikunnan puheenjohtaja Henri Honkala ja liiton puheenjohtaja Aarne Kivioja.

Vi har gått in i ett nytt kalenderår och vår Lionsperiod har nått halvvägs. LCIF:s treåriga insamling Kampanj 100 har tidsmässigt gått in i sin andra halva.

 

Som medlemmar längtar vi hela tiden efter något mera. Vad nytt har vi att erbjuda? I det föregående nyhetsbrevet nämnde jag redan samarbetet med Barnklinikernas faddrar samt Barnens Lionslopp. En del av de nya verksamhetsidéerna härrör från de motioner som ni gjort till årsmötet.

 

Förutom om medlemsantalet talar man ständigt om kommunikationen. Vi har TV-programmets inledningsavsnitt bakom oss och vi planerar tillsammans med Alfa-TV TV-synlighet under hela året. Antalet utgivningsgånger för Lion-tidningens pappersversion och som hör till våra medlemsförmåner bör med sikte på framtiden planeras. Även andra kommunikationskanaler, våra webbsidor medräknade, går man även igenom. Det skulle också vara bra att få med den nya kommunikationsledaren (som ännu söks) med i planeringen av framtiden. Jag konstaterar med glädje att den förfrågan som jag sänt ut gällande kommunikationen har gett en väldigt stor mängd svar. Ämnet intresserar alltså verkligen.

 

Skapandet av ramarna för det kommande årsmötet i Seinäjoki har nått långt. Vi bygger upp ett fungerande årsmöte och ett fungerande årsmötesveckoslut. Efter den 15:e denna månad har vi mycket mera kunskap om framtiden då man tagit emot motionerna till årsmötet och likaså ansökningarna till distriktens och förbundets ledande befattningar. Ett stort tack till alla dem som har sökt sig till dessa ansvarsfulla uppgifter och som vill lägga sin tid till att fungera för en god sak. Tillsammans åstadkommer vi mera.

 

Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger

 

Aarne Kivioja

ordförande

 

De tusende lionens land

 

År 2020 fyller lionsverksamheten i Finland 70 år! Under året lyfter vi fram lion och leomedlemmar. Vill du vara med på jubileumslogon?

 

Den första versionen av jubileumsårets logo börjar vara färdig men då logon kan användas över stora ytor, behövs flera medlemmars namn och 

anslutningsår på logobottnen. Om man så vill kan man också rita sin egen lejonbild, se noga på direktiven som gäller teckningen.

Nya namn + anslutningsår + bilder tar man emot ännu under februari. Kom med och fira jubileumsåret!

 

Öppna bilagan och läs direktiven noggrant, kryssa för användningstillstånden och skanna eller ta en bild av blanketten och sänd den till adressen


lions70-kuvitusohjeet_uusi_.pdf

 
Det lönar sig förbereda sig för sommarens Årstmöte nu!

När du packar ner juldekorationerna kan du samtidigt från lagret gräva fram en lätt sommardräkt för Seinäjoki årsmötets lättsamma träff på fredagskvällen, börja drömma om galamiddagens godbitar och planera din nätverksstrategi för att möta hundratals nya lion.

 

Vid sidan om festprogrammet och de viktiga besluten på årsmötet kan du vila dina fötter och ditt huvud i Hotel Almas nyöppnade och spektakulära nya torn, i rummen i den allombekanta Sokos-kedjan, i den mysiga Fooninki eller Hotel Sorsanpesä vid älvstranden i det historiska Törnävä-området. Hotellinkvarteringskvoterna för årsmötet i Seinäjoki 5 - 7.6.2020 är öppna för bokning, mer information om bokningskoder och logialternativ på .

 

Årsmötespass kan man boka på samma adress i februari 2020. Är du redan bekant med det världsberömda Aalto-centret, fascineras du av Kalevan Navetta med dess konstutställningar som öppnas i Seinäjoki i vår? Vet du hur de kinesiska pandorna och de finländska björnarna bor i Ähtäri djurpark? Dessa och många andra fascinerande ställen väntar i juni på lion med sina familjer på väg till Södra Österbotten.

 

Gilla LionsSeinäjoki2020 på Facebook så får du under våren höra om mera tips riktade till turistande lion och familjer.

 

Välkommen till Finlands Lionsförbunds årsmöte i Seinäjoki 5 - 7. 6. 2020!

 

Maria Loukola,

LC årsmöte 2020 ordf. för kommunikations- och marknadsföringskommittén

 

Foto Laura Koljonen 

Samarbete med Barnklinikernas faddrar


Barnklinikernas faddrar och Finlands Lionsförbund har avtalat om samarbete som nu inleds från årets början. Målet är att samla in 100 000 euro till barn som insjuknat i cancer.

 

Jubileumsårets mål är att samla in sammanlagt 70 000 euro som Finlands Lionsförbund riktar till forskning i barns cancersjukdomar, utveckling av vårdmetoder och till att stöda barnpatienter på sjukhusen. Insamlingen fortsätter 2021 då är avsikten att samla in ytterligare 30 000 euro.

Ett av LCI Forwards viktigaste stödobjekt är barns cancersjukdomar. Andra stödobjekt – miljö, hungersnöd, synvård och diabetes – har varit insamlingsobjekt under tidigare år.

Varje klubb och distrikt beslutar själv om insamlingsätten för att man ska nå målet 70 000 euro.

Under jubileumsåret arrangeras, huvudsakligen under våren, konserter på fem olika orter. Planen är att Finland delas in i fem distrikt utgående från universitetens barnsjukhus och -kliniker. Distrikten närmast respektive klinikstad ger sitt stöd just till den kliniken.

Samarbetet betyder inte bara arrangerande av konserter, bössinsamlingar eller insamling av medel. Det är meningen att tillsammans med Faddrarna även ordna andra typer av evenemang.

 

 

Användningen av Röda Fjädern-bidragen

 

Röda Fjädern-bidragens användning som självfinansieringsandel för projektet Lions för rent vatten 19.12.2019.


Det tvååriga projektet Lions för rent vatten innehåller för Lionsförbundet en självfinansieringsandel på 40 000 €. Gällande självfinansieringen beslöt guvernörsrådet vid sitt möte 30.11.2019 följande:

”Guvernörsrådet hörde de tilläggsutredningar som verksamhetsledaren fått av polismyndigheterna samt utdrag ur Östersjöprojektets (nu Lions för rent vatten) avtalstext. Därtill hade man tillgång till Quest-arbetsgruppens utlåtande.

 

Med stöd av dessa beslöt guvernörsrådet att täcka hela Östersjöprojektets självfinansieringsandel 40 000 € med medel från Röda Fjäderns Lions Quest-andel. Till detta fogade guvernörsrådet, på initiativ av DG Heikki Mäki, klämmen: Om de så önskar kan distrikten donera medel som en del av självfinansieringsandelen.

Beslutet som fattats bör meddelas medlemskåren och arbetsgruppen för Rent vatten bör göra upp en plan för Quest-samarbetet med skolorna och rikta användningen av medlen till ungdomsarbete.”

 

Mera om ärendet i bilagan.

 

 

Såg du programmet i Alfa-tv?

 

Lionen syntes under nyårsdagen på Alfa-tv där man intervjuade ordföranden och verksamhetsledaren. Klubbarna kan använda sig av intervjuerna i sin egen medlemsrekrytering.

Om du inte sett programmet, eller vill se den längre oklippta versionen, hittar man dem på de här länkarna.  

 

Länk till den korta versionen:

https://www.kansalaismedia.com/post/hyv%C3%A4n-tekij%C3%A4-2020-lionsit-tehneet-70-vuotta-hyvi%C3%A4-tekoja

 

och där hittar man länken till det längre programmet eller så kan man gå direkt till Kansalaismedia där man hittar Lions genom att skrolla nedåt:

https://www.kansalaismedia.com/hyvaesivi

 

Länken till hela det två timmar långa programmet är:

https://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=38972110

 

 

Landet där jag föddes står i brand!

Bildpar från Kangaroo Island före och efter…Bushfires, som australiensarna säger, har redan förstört 10,7 MILJONER hektar skog och åkrar. Det är nästan en tredjedel av hela Finlands yta med sin skog och sina sjöar. Tillsvidare har 29 människor dött, som tur är inte mina och Raijas närstående och inte heller andra finländare. 

 

Över 2000 familjer har förlorat sina hem och ännu flera har förlorat sin utkomst då lamm och nötkreatur blivit offer för elden. Man har uppskattat att en miljard av vilda djur, däggdjur, fåglar och kräldjur har dött. Man misstänker t.o.m. att vissa arter helt dött ut. Och bränderna bara fortsätter.

 

Den exceptionella torkan och hettan, som förorsakats av klimatförändringen, men även lokala åtgärder av befolkningen är faktorer som ligger bakom katastrofen. Naturen i Australien har i sig anpassat sig till busk- och skogsbränder som förekommer med några års mellanrum. Känguruna skuttar iväg, vombaterna kryper in i sina grottor och koalorna klättrar högt upp i träden. Men nu är bränderna så häftiga, eldpelarna är t.o.m. flera hundra meter höga och så utbredda, att det inte finns platser till vilka man kunde fly.

 

LCIF har nu redan sänt 343000 dollar till lokala lionsklubbar för brandbekämpning och för förstahjälp till brandoffer samt för återuppbyggnad. Lionsförbundets Alertgrupp föreslår för styrelsen bidrag ges från katastroffonden och sporrar klubbar och lion att donera, antingen till Lionsförbundets katastrofkonto eller direkt till LCIF:s katastroffond. NU VARJE KLUBB MED! Även en liten summa har betydelse.

Förbundets insamlingskonto: FI54 8000 1970 8298 84, DABAFIHH.

 

Till LCIF betalar du snabbast och förmånligast med kreditkort på webbsidan https://www.lionsclubs.org/sv/donate

Alla betalningar läggs till klubbens och donatorns Kampanj 100 konto och berättigar också till Melvin Jones Fellowships.

 

Heikki ja Raija

 

 

Lions-volleyboll FM 2020

De följande finska mästerskapstävlingarna i Lions-volleyboll arrangeras 25 – 26.4.2020 i Virmo (Mynämäki).

 

Som turnéplats fungerar en modern bollhall, HaNi-hallen. I hallen spelar man på tre planer. Om mängden deltagare växer, kan turnén även spelas på närliggande planer.

 

Låt oss, efter år av ”buklandning” igen sätta fart på LC-VOLLEYBOLL. En avslappnad lejonstämning och samvaro är en väsentlig del av tävlingsevenemanget. Ni är mycket välkomna att delta även som ett sammanslaget lag som består av deltagare från flera klubbar. Den sista anmälningsdagen är 16.3.2020.

 

Förfrågningar och anmälningar med e-post till

Markus Kiveinen 040 069 0054

 

Information om turnén med betalningsanvisningar och logierbjudanden delas ut till de lag som anmält sig.Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot