Januari 2018 nyheter

Bästa lion

 

Vi har framför oss den senare delen av den pågående verksamhetsperioden 2017-2018. Den första delen var en tid av firande med 100-årsfester för att celebrera den Internationella Lionsrörelsens och vårt självständiga fosterlands 100-åriga tillvaro.

 

Nu är tiden inne för att igen kavla upp ärmarna och fortsätta med vårt eget arbete, servicearbetet. Vår organisation kommer bäst till sin rätt då man utför servicearbete till gagn för den egen hemort. Klubbarnas lokalkännedom är av största betydelse i vårt arbete.

 

Trots att tyngdpunkten i vår organisations hjälpinsatser har gällt ungdomar, får vi inte glömma våra krigsveteraner. Låt oss sköta om dem och deras änkor ända fram till slutet.

 

Speciellt de veteraner som bor hemma behöver vår hjälp. En utmärkt aktivitet för de lokala lionsklubbarnas är att vid sidan av hjälpinsatser värna om veterantraditionerna och överföringen av dem till yngre generationer.

 

Ett Verksamt Nytt År!

 

Erkki Honkala

Ordförande 2017-2018Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot