God Jul! 

På Finlands Lionsförbunds styrelses, 

guvernörsrådets och 
kanslipersonalens vägnar 

tillönskar jag er alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2019

Pirkko Vihavainen, 

ordförande 2018 – 2019


Maarit Kuikka, generalsekreterareFrån medlemsbranschen

 

”Sökning på gång”-kampanjen pågår för fullt och den har redan nu gett bra resultat. Under den här perioden har det redan registrerats över 400 nya medlemmar och över 40 klubbar har fått komma med i Hedersgalleriet. 


Det har kommit flera positiva nyheter som gäller grundandet av nya klubbar. Naturligtvis har medlemmar, av olika orsaker, även avgått. Jag tror att man i klubbarna även har diskuterat utvecklingen av administration och aktiviteter och till det har man ju gett bra verktyg som man bl.a. hittar i den verktygslåda som finns på förbundets webbplats. Bra guider hittar man även på LCI:s sidor Resurser för medlemmar.

 

Ni tar väl bra hand om såväl nya som gamla medlemmar och utvecklar er klubbverksamhet så att den utgör en motvikt till vardagen. En glad lionmedlem orkar hjälpa allt flera som är i behov av vår hjälp.

 

Ett stort tack till alla lion för att ni ställt er positiva till kampanjen. Kampanjen är en gemensam sak för oss alla och vi är ju alla medproducenter i en lyckad kampanj.

 

Jag önskar alla en God Jul och ett Aktivt Lionsår 2019!

 

Harri Hirvelä

Medlemsledare

 

 

Kampanj 100: 

LCIF Stärker Hjälpinsatser

 

LCIF:s största medelinsamlingskampanj har pågått i 1½ år. Målen är ambitiösa: utrotning av mässling, seger över svält, diabetes och barncancer samt förberedelse inför katastrofer, omedelbar hjälp till offer och deras långsiktiga eftervård.

 

Insamlingsresultat för den här perioden är nu 44 000 USD eller 2 USD per medlem och det ligger lång från periodens mål på 37.5 USD/medlem. Målet är att så många som möjligt skulle kunna delta bl.a. genom att ge sig själv Melvin Jones-värdighet eller några små diamanter till sin pins vars betydelse bara den invigde känner till. Att själv delta visar att man förbinder sig i allra högsta grad till vår ädla ideologi. Med insamlade medel kan klubben belöna antingen en av sina medlemmar eller dela på summan mellan medlemmarna som ett boägg för framtida belöningar.  Här ett förtydligande: MJF minkar inte på de medel som går till ändamålet, träplaketten och pinsen kostar inte mycket. Symboliken ligger i det att 1000 barn har skyddats mot en dödlig sjukdom.

 

Jag valde alltså den aktuella mässlingen som målet för den här perioden. I utvecklingsländerna dödar den var femte som insjuknar men i rikare länder dör bara 1 på 3000 smittade. Barnet i Larsmo klarar sig högst sannolikt. Men 100 000 döda om året är 100 000 sörjande mödrar för mycket. Då alla barn i världen vaccinerats är sagan all, mässlingen hotar inte heller mera oss.

 

Heikki Hemmilä, 

Finlands LCIF-koordinator

 

 

Aktivitetstävlingen har kommit igång:

 

Insjööring och företagsamarbete för att sätta fart på vattenskyddet

 

Meddelandet om vikten av rent vatten har fått aktivitetsidén att porla i Sumiainen, Mellersta Finland. Bakom idén står LC Äänekoski/Helmis president Johanna Arho-Forsblom. Hon har fått med sig sin hobbykrets och lokala företag i arbetet för renare vatten. Teeleidi från Jyväskylä har redan gått med som samarbetspartner och man söker nu efter ett kafferosteri som en andra samarbetspartner.

Tanken är att samarbetspartnerna gör produkter som är försedda med bild på insjööring och med information om vattenskydd. En del av produktens pris skulle gå till arbete för att bevara insjööringen.

 

Man tar med cirkulär ekonomi i projektet via flätade arbeten. Arho-Forsblom vill som aktiv lärare i flätning och hobbyutövare sporra lionen att ta tillvara kaffe- och tepaket med vattenmotiv som material för flätning.

- Budskapet om rena vatten på kaffe- och tepaket får en stor spridning i de finländska hemmen. Genom att göra flätningsarbeten får man igen nya bruks- och prydnadsföremål av material som många anser som skräp, säger Arho-Forsblom.

Läs mera om aktivitetsidén och lämna in ditt eget tävlingsbidrag!

 

Tävlingen som projektet Lions för rent vatten har initierat, går ut på hitta aktivitetsidéer som befunnits bra eller alldeles nya idéer för att förbättra vattenkvaliteten och för att förebygga nedsmutsning av vatten. Man kan sända in idéer senast 31.3.2019.

 

PS Lionens vatteninsatser har ett starkt stöd! Miljöminister Kimmo Tiilikainen önskade lionen välkomna med i vattenskyddsarbetet på De frivilligas dag 5.12. Läs meddelandet.

 

 

Bästa finländska lionsklubbar!

 

I nyhetsbrevet i september berättade jag om Special Olympics idrottarnas dröm om att kunna delta i världsspelen för personer med intellektuell funktionsnedsättning som hålls i mars 2019 i Abu Dhabi. Ett tiotal klubbar har tagit ett positivt beslut att understöda idrottarna. Tack för det!

 

Om man känner till ifall det finns idrottare från den egna orten, hjälper det säkert till att fatta ett positivt beslut. VAU har sänt en lista på alla idrottare med deras hemorter och uppgifterna hittar man på länken

https://www.vammaisurheilu.fi/special-olympics/abu-dhabi-2019

 

De klubbar som inte ännu har fattat beslut i ärendet kan göra det ännu under det här året. Då jag får besked från klubbarna, sammanställer jag klubbarnas kontaktuppgifter och sänder dem till Finlands Handikappidrott och -motion VAU, som i sin tur sänder betalningsdirektiv till klubbarna.

 

Ytterligare information om handikappidrott och Special Olympic hittar man på VAU:s sidor

 

Hälsningar Matti Tieksola,

Finlands Lionsförbund, SO-koordinator

 

 

Kalajoki sandstränder kallar!


Välkommen till Finlands Lionsförbund r.f.:s 66:e årsmöte den  7-9.6.2019 i Kalajoki!
Årsmötet hålls i Event Park Arena <http://event-park.fi/>.


Huvudkommittén och arrangerande klubbar hälsar alla Lions med familjer 
välkomna att njuta av Kalajokis storslagna natur och årsmötets 
mångsidiga program.

Kom även du med till alla tiders oförglömliga årsmöte vid havet!

Inkvartering kan man redan reservera på adressen www.kalajokikeskusvaraamo.fi

 
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot