Fråga vice ordförande-kandidaterna Nyhetsbrev 5/2018

Bästa lion

 

Senaste söndag (6.5.), vid medlemsseminariet i Seinäjoki, grunnade vi över lionismens framtid. 

 

Pro gradu-avhandlingen som presenterades belyste förväntningarna på att gå med i frivilligverksamhet. Det var intressant att konstatera att en organisations verksamhet som upplevs som meningsfull, gick ut på att verka på den egna orten genom att ordna evenemang och aktiviteter. 

Som viktiga saker nämndes arbete inom ungdomsutbyte och internationalism. Gemenskap och att göra något tillsammans utgjorde även centrala förväntningar.

 

Frivilligarbetet följer i dag trenderna inom arbetslivet; nödvändigtvis förbinder man sig inte till att delta i verksamheten i flera år. En ny medlem kan lättare gå med i meningsfull projektaktig verksamhet än att direkt binda upp sig för en oöverskådlig framtid.

 

… efterlysning … !?

 

Erkki Honkala

OrdförandeSuomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot