Februari 20173.2.2017
Skriftliga ansökningar bör vara förbundskansliet tillhanda senast torsdag 16.2.2017 klockan 12.00.

Ordförande för servicebranschen (MDC) 2017 - 2020
obs. Fr.o.m. 1.7.2017 hör ungdomsaktiviteterna till den här branschen)

• Övervaka...
3.2.2017
Bästa lion och partner!
Nu kan man anmäla sig till årsmötet. På webbsidan www.lionsvuosikokous2017.fi finns det mycket information om evenemanget, såsom program, scheman, deltagarpass och logimöjligheter. Därför lönar det sig för festdeltagarna att göra logireserveringar och a...
3.2.2017
Som en inbesparingsåtgärd permitteras Lionskansliets personal under början av året.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot