Ett varmt tack!

Väldigt många medmänniskor har igen fått glädje och hjälp av Er lion, leomedlemmar och partner! Ett varmt tack!

 

Lions Quest-kurserna har under hela perioden fått en mycket god respons. Även föreningstränarna har fått möjlighet att bekanta sig med vårt program. Johanna och Sirpa har som utbildare verkligen gjort ett värdefullt arbete.

 

Kunde Du och din familj tänka sig att fungera som värdfamilj för en ungdom som kommer för att delta i ett internationellt ungdomsläger? Eller kunde du få din granne intresserad av att delta i den här aktiviteten: Ta kontakt med den som är ansvarig för ungdomsutbytet i ditt distrikt. Hen väntar på ditt meddelande.

 

Anskaffningen av hjärtstartare har kommit igång bra. 68 hjärtstartare är redan beställda och leveransen börjar inom kort. I samband med årsmötet i Kalajoki har man möjlighet att bekanta sig närmare med apparaterna och deras användning.

 

Här bara några urval ur vår mångsidiga verksamhet.

 

Förberedelserna inför årsmötet är på slutrakan. En viss finslipning återstår.

Låt oss i stor skara fara till mötet för att fatta viktiga beslut, njuta av arrangörernas gästvänlighet under mötesveckoslutet samt träffa lionsvänner och knyta nya bekantskaper.

 

valtakirja2019_taytettava_lomake(5).pdfÄnnu på nytt fullmakten till årsmötet som bilaga.

 

 

Pirkko Vihavainen, 

ordförande 2018-2019

 

 

 

 

Kansliets nya betjäningstider

Betjäningstiderna för Lionsförbundets kansli har ändrats fr.o.m. början av maj. 

Kansliet är öppet tis. – tors. kl. 9.00 – 15.45. 

Telefontid mån. – fre. kl. 13.00 – 15.45.

 

 

Användningen av MyLion applikationen är förenad med datasäkerhetsrisker

 

Inloggningen på MyLion kontot uppfyller inte dataskyddsförordningens krav och överlämningen av uppgifter följer inte GDPR kraven.

I applikationens datasekretessbeskrivning nämns bl.a. att applikationen samlar in uppgifter från användarens apparat. Uppgifterna kan kopplas till användarens LCI-konto varvid uppgifterna i apparaten blir en del av personuppgifterna.

 

LCI behandlar även uppgifter på ett sätt som inte är förenligt med EU:s ikraftvarande dataskyddslagstiftning (GDPR). I de diskussioner som Lionsförbundets representanter har fört med dataskyddsombudsman Reijo Aarnio tog man fram riskerna med delning av anonymiserade uppgifter. LCI delar ut anonymiserade uppgifter till tredje part och begränsar inte användningen av anonymiserade uppgifter för tredje part därför att de inte mera är personuppgifter. – Detta står i strid med EU:s dataskyddsförordning.

 

Den största risken ligger ändå i det att ”LCI lämnar ut uppgifter till sina tredje parts tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. event-registrering, webbhotell eller datalagring.  Dessa tredje parter kan använda dina kontaktuppgifter för kommunikations- och marknadsföringsändamål” (citat ur https://lionsclubs.org/sv/footer/privacy-policy).

Därtill ”Om du är en besökare från EU eller andra regioner med lagar som styr insamling och användning av data ber vi dig notera att du godkänner till transfer av dina Personuppgifter genom LCI från din region till länder i vilka sekretesslagarna kanske inte ger samma skyddsnivå. Genom att tillhandahålla dina Personuppgifter godkänner du all transferering och behandling i enlighet med denna Policy.”

 

LCI kan även eventuellt överlämna personuppgifter till sådan tredje part som själv bestämmer hur de använder dina personuppgifter och till vilka ändamål (s.k. ”personuppgiftsansvariga”). De nämnda utomstående tredje parts personuppgiftsansvariga kan behandla personuppgifter enligt sina egna förfaringssätt och användaren borde bekanta sig med dessa företags eller organisationers egen dataskyddspraxis för att kunna klargöra användningen av personuppgifter.

LCI grundar sin dataskyddspraxis på lagstiftningen i delstaten Illinois.

De europeiska Lionsländerna har redan under flera år resultatlöst förhandlat med LCI om saker som berör dataskyddsfrågor. För närvarande diskuterar man grundandet av ett europeiskt medlemsregister som dock tar tid att slutföra. Lionsförbundets styrelse har gett sin egen arbetsgrupp för informations- och kommunikationsteknik i uppdrag att börja utreda en återgång till det inhemska medlemsregistret varifrån man överför endast de mest nödvändiga uppgifterna till den internationella organisationens register.

 

 

Årsmötet i Kalajoki närmar sig

 

Ännu hinner man anmäla sig, den sista anmälningsdagen till årsmötet i Kalajoki är 24.5.!!

 

Kom med till det viktiga mötet och den havsnära atmosfären.

Mötets tema Rent hav – rent land förs fram även på fredagens publikevenemang på köpcentret Raitti kl . 13-16, på plats bl.a. Pidä Lappi Siistinä ry, Håll Skärgården Ren rf, diabetesinformation, mätning av blodsocker, Näkötiimi utför ögontrycksmätningar, Lions för rent vatten samt Östersjö-projektet. Skolelever som deltagit i städningsdagen som ordnats av lion belönas i samband med evenemanget.

 

Mötesprogrammet under lördagen på Event Park Arena har nu publicerats och kan ses på

https://www.lions.fi/data/liitteet/lions_vuosikokous191.pdf

Under veckoslutet öppnar man även sommarsäsongen i Kalajoki och på Hiekkasärkkä-området ordnas ungdomarnas Skeba-bandevenemang i samarbete med lionen.

Kom med för att trivas i sann Lionsanda i Kalajoki!

 

 

Ocean Confessional  – bekännelse till havet

Föreställ dig ett hav som glittrar i solen och de unika sanddynerna. Ta en lugnande promenad på en bildskön strand i Finska viken. På stranden väntar dig en penna, bionedbrytbart papper samt en tunna för bekännelser i vilken du kan sätta dina tankar om havet. Andas in naturen och ta tag i din natur, njut och låt den tala.

Eldsjälarna i Lions för rent vatten utmanar varje lion, leomedlem och partner att i Kalajokis sommar ge vår gemensamma framtid en funderare.

Som inspiratör finns det internationella konstprojektet Ocean Confessional. Där landstiger konstnärsduon Sam Shamsher och Peter Fung på finländsk mark och ber oss stilla oss för en stund och ge den egna hemliga och oöverlämnade bekännelsen till havet.

Med våra nedtecknade tankar som vi lämnat i tunnan, deltar vi i september, under  Helsinki Design Week, i Aalto universitetets Critical Tide –utställning som hålls på Design Museet och som fördjupar sig i formgivning, hav och förändringsmöjligheter  med forskning och aktiverande gemenskap som medel. Utställningen kulminerar i en imponerande föreställning där bekännelserna som lionen och andra har lämnat in ros ut på Östersjön som en lång rev av ställningstaganden.

Helsinki Design Week som ordnas i september,  är den största designfestivalen i Norden med ca 170 000 årliga besökare. Helsinki Design Week främjar formgivning internationellt i samarbete med olika aktörer och öppnar för människor nya synvinklar och kanaler för samhällelig utveckling och diskussioner om detta.

Ett av syftet med samarbetet Critical Tide - Helsinki Design Week  är att visa nya människor vad vi, lion och leomedlemmar, gör i överraskande sammanhang.

Men låt oss i Kalajoki först ge vår bekännelse till havet!

 

 

I hedersgalleriet redan 117 klubbar

Sedd ur medlemsutvecklingens synvinkel ser början på året 2019 bra ut. Enligt statistiken i slutet av april har medlemsantalet vuxit med 29 medlemmar jämfört med slutet av december och 117 klubbar har fått komma med in i hedersgalleriet.

 

Jag framför här ett bästa tack och gratulationer till alla som har medverkat till detta! Låt oss ta bra hand om såväl nya som gamla medlemmar så att ”bakbrädet” inte läcker!

 

Ännu som en påminnelse att ansökningstiden för servicebidragsinitiativet har förlängts fram till slutat av perioden. Det betyder att klubbarna har möjlighet att få bidrag för sådana nya medlemmar som har registrerats under tiden 1 april – 30 juni. Bidragets storlek är 35 USD för varje medlem. Huvudkontoret sänder ansökningsblanketten med e-post till de klubbar som uppfyller kraven.

 

Harri Hirvelä

MedlemsledareKampanj100 framgår

Världsomfattande har vi samlat in redan över 100 miljoner dollar. Knappast två kommer från Europa, medan största delen doneras från Fjärran östern.


Finlands resultat är nu drygt 150 000, redan 20 000 mera än i fjol. Och vi har ju nästan två månader kvar av perioden. Medlemsgenomsnittet gick just över 7 dollar. Men bara en tredjedel av klubbarna har deltagit, och det finns stora skillnader mellan distriktena. M-distriktets traditionell årsavgift har gjort detta till en banbrytare:  guvernören och LCIF-koordinatoren skall igen  få ett 100% donerarpris. Även D-distrikt är nära detta med 84%. Den magiska gränsen av 10 000 dollar har redan åtta distrikt uppnått: A, B, C. D, E, H, M, N och O. De kan ansöka 15% av sina resultat tillbaka som ett hemortens utvecklingsanslag. Tänk bara lämpliga mål! Egentliga anslag under denna period har erhållit åtminstone distrikt-B till ett diabetesläger, distrikt E till instrumenter för barnavdelning och distrikt I till en elaggregat.

Utav klubbarna skall LC Espoo/Keskus få en returnering på 15% efter att ha donerad 5000 dollar. Nära är också Helsinki/Pakinkylä (4050), Paltamo (4000), Ylivieska (3897), Kirkkonummi/Kyrkslätt (3800) och Rovaniemi/Napapiiri (3115).Alla dessa må ha fått ett gratulerings- och utmaningsbrev från Högkvarteret. Tre av dessa var ju modellklubbar i Kampanj SightFirst-II. Förpliktelsen till modellklubb i Kampanj100 är undertecknad av först en klubb - i själva verket den första i hela Skandinavien. Giss vilken!

 

Totalt 64 klubbar har donerad på minst en Melvin Jones, och 17 klubbar på två. Ett hundra och en nya Melviner har fått sina plakater. Men ännu 600 klubbar sover stilla. Mitt mål är att redan under denna period alla klubbar deltar i insamlingen, fastän med en smula summa. Den kan även en enskild medlem donera. En månadsdonerare förbättrar saldot av både sin klubb och distrikt likaväl. Och dom har dykad upp här och där - rätt glädjande! Vi är ju medlemmar i en organisation, som uppskattats den trovärdigaste i världen – låt oss själva lita på den!

 

Lionsförbundets styrelse beslöt att donera 18 000 dollar till flodkatastrofen i . På samma gång startades en katastrofinsamling till landet, som drabbades av oförutsedda två successiva sykloner. Som känt, samma pengar åstadkommer mycket mera i ett U-land än hos oss i Finland. Med att hjälpa i Afrika, minskar vi också flyktningspressen här i Finland. Råd finns på Lionsförbundets hemsida.

 

WHO och LCIF hade som sina syften att helt utrota mässling innan nästa år. Dödsfall p.g.a. mässling minskade mellan 2003 och 2017 från 300 000 till 43 382. Men sjukdomen slog tillbaka – tack på försvagad vaccineringsomfattning, särskilt på krigsområdena såsom Syrien och Ukraina, men även i Västvärlden, som varit mål för falskt info, till och med i Sverige. I mitten av April har man konstaterad 112 000 insjuknade i mässling, fyra gånger mera än på samma tidspunkt i fjol. I Larsmo ökade vaccineringomfattningen från 75.5 till 82.5 % efter publiciteten av ett mässlingsfall och med hälsovårdens stora insats. Men det ändå inte räcker till att förebygga en epidemi.  Så vi har ännu jobb att göra.

 

Vi skall ta Kampanj100 i allvar! Alla klubbar med, redan under denna period!  Och ta kampanjen med till nästa årets verksamhetsplan!

 

PCC Heikki Hemmilä pMJF

LCIF-kampanjeledare 

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot