Lions-förbundet får en ny kommunikationschef 1.1.2017.

En valkommitté bestående av representanter för Lion-tidningen och förbundets kommunikationsverksamhet föreslår för styrelsen och guvernörsrådet att välja SVM Anna-Kaisa Jansson (41) till förbundets nya kommunikationschef.
Antalet sökande till posten var 59. Guvernörsrådet godkände förslaget på sitt möte 26.11.2016. – Välkommen, Anna-Kaisa!
Anna-Kaisa fungerar året till slut som informatör på löntagarorganisationen Pardia. Hon har en bred erfarenhet av journalistik på bland annat Kauppalehti, YLE, Kaleva och Aamulehtis webbredaktion. Lions-arbetet har blivit bekant för Anna- Kaisa genom hennes fars aktiva insatser för Lions.

Anna-Kaisas arbetstid är 60 % av helhetsarbetstiden. I årets början fattas beslut om hur arbetstiden fördelas över veckan. En förändring jämfört med tidigare är att kommunikationschefen samtidigt är Lion-tidningens chefredaktör.

Det är guvernörsrådet som officiellt utser kommunikationsdirektören som bland annat ska leda kommunikationsarbetsgruppens arbete samt bistå och utbilda distrikten och klubbarna i kommunikationsfrågor. Dessutom samarbetar kommunikationsdirektören tätt ihop med den valda kommunikationschefen.


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot