December 201621.12.2016
SVM Anna-Kaisa Jansson (41) har valts till förbundets nya kommunikationschef. Kommunikationschefen är samtidigt Lion-tidningens chefredaktör. Anna-Kaisas arbetstid är 60 % av helhetsarbetstiden.
18.12.2016
Behörighetsvillkoren till alla uppdrag är god kännedom om ifrågavarande bransch eller arbetsgrupp på minst distriktsnivå samt språkkunskaper som uppdraget förutsätter. Skriftliga ansökningar bör vara förbundskansliet tillhanda senast tisdag 10.1.2017
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot