December 201515.12.2015
Utvecklingen av lionsverksamheten går i rätt riktning men det finns ännu att utveckla då det gäller utbildning och medlemmarnas trivsel. Man vill att distrikten och förbundet skulle stå närmare medlemmarna och man vill minska på byråkratin. 
15.12.2015
Såsom även tidigare behöver förbundet frivilliga som kan ta sig an vissa översättningsarbeten. Om man kunde bilda en större grupp av dessa frivilliga, skulle arbetsbördan hållas på rimlig nivå. Ytterligare information ges av VCC Heikki Hemmilä.
15.12.2015
Den nuvarande tf. kommunikationsledarens (MD-PRC) mandatperiod går ut 30.6.2016. Den kommande kommunikationsledarens mandatperiod är 1.7.2016 – 30.6.2019. Efterträdaren väljs på förslag av styrelsen på guvernörsrådets möte i mars. Introduceringen i arbetet börjar efter valet. Ansökningen senast den...
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot