Bästa lionsvänner överallt i landet


Våren är på kommande också här i norr då det meterhöga snötäcket så småningom börjat smälta. Man får hoppas att den långa hösten i södra Finland, från oktober till mars, utan vinter inte upprepas. Vi har ett gemensamt världsomfattande miljöproblem som i varje land uppträder på lite olika sätt.  Klimatet har ju redan blivit varmare och trenden fortsätter. Miljötemat kräver fortsatt uppmärksamhet.

 

Samarbetet med Alfa TV har börjat bra. Både insamlandet av teman samt förverkligandet av de första sändningarna är samtidigt på gång. Ett intressant nytt sätt för oss alla att verka ser dagens ljus. 

 

Den närmaste tiden utvisar, kommer begränsningen av sammankomster att utvidgas även här i Finland p.g.a. Coronaviruset och eventuellt lägga hinder för vår lionsverksamhet. I det här skedet är rådet att följa myndighetsdirektiven.

 Corona information 

 

Medlemsutvecklingen under det här året håller sig på plussidan. Tack till alla klubbar som har tagit emot nya medlemmar samt till alla medlemmar via vilka de nya medlemmarna har kommit med i vår verksamhet. Lät oss i klubbarna fortsätta med gamla goda aktiviteter men vi borde speciellt vara öppna för nya aktiviteter. I synnerhet för sådana som de nya medlemmarna föreslår och gärna förverkligar.

 

Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger

 

Aarne Kivioja

ordförande

-----

 

Kansliet håller stängt


På grund av direktiven från myndigheterna begränsar vi under de närmaste veckorna närvaron på förbundets kansli och vi håller kansliet stängt.

 

Du får bäst tag på personalen med e-post och under betjäningstiderna med telefon.

Följ med meddelanden som berör kansliets öppethållningstider på våra www-sidor och på sociala media.


 

Vårliga melodier” konserter

 

Med hänvisning till dr rekommendationer och uppmaningar som Finlands regering har gett gällande coronavirussituationen, flyttas alla ”Vårliga melodier” konserter till inkommande höst.

Avsikten var att under mars-april ordna konserter i Kuopio, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Åbo.

Landets regering har bl.a. rekommenderat att man ställer in evenemang med över 500 deltagare. Därtill ska man avgöra om man skall ordna andra sammankomster samt begränsa fritidsverksamhet.

Datum för konserterna kommer att ligga kring lionsverksamhetens Det Godas Dag som ordnas i oktober.

 

Om du redan har köpt biljetter till kommande konserter, spara biljetten och följ med meddelanden som gäller datum för kommande konserter. Om du så önskar, returneras den summa som du lagt ut för biljetten.


Tilläggsuppgifter:

 

Samarbetsledare Veikko Teerioja,
och fadderkampanjledarna https://kummit.fi/lions.

 

 

Östersjöutmaningen söker frivilliga

 

Hjälp behövs för ordnandet av sommarläger för gymnasieelever i augusti 2020 på ön Stora Räntan i Helsingfors!

Östersjöutmaningen ordnar nästa sommar tillsammans med Stora Räntans naturcentrum ett Östersjöläger för gymnasieelever. På lägret bekantar sig eleverna praktiskt och upplevelsemässigt med Östersjön utgående från en kemisk, biologisk och samhällelig synvinkel. Tidpunkten för lägret är 3 -7.8.2020 just före skolstarten. Lägret är ett dagsläger och hålls på ön Stora Räntan, utanför Brunnsparken i Helsingfors.

 

Till lägret söker vi frivilliga vuxna för att hjälpa till i måltidsbestyren och i andra arrangemang. De frivilliga får bekanta sig med ön Stora Räntan och aktivera de unga på deras lärdomsstig. Båtresorna ut till ön är gratis för de frivilliga. Också ett litet deltagande hjälper då man ska ordna lägret och frivilligheten betyder att man inte är tvungen att delta varje dag. Då man beslutar om de viktigaste uppgifterna och när man kan delta, utgår man från de frivilligas egna möjligheter.

 

Lionsklubbarna är med om Östersjöutmaningen och är aktivt med i att skydda Östersjön och andra sjöar och vattendrag.  Att delta i lägerarrangemangen är ett konkret sätt att främja Östersjömedvetandet bland unga och att öka de framtida aktörernas miljökunnande.

 

Ta kontakt:

Asta Ekman, miljöfostrare, Stora Räntans naturcentrum 

+358 40 334 1646

Stora Räntans sidor:

Östersjöutmaningens sidor:

-----

 

Nyheter från Kampanj100

 

På bilden de belönade tillsammans med ID Heimo Potinkara. Framtill kampanjens arbetsmyra Jouko Lampinen och undertecknad.Finland har redan fått sin andra Modellklubb!

Fram till 10 mars hade från Finland samlats in sammanlagt 474 606,99 dollar = 22,73 USD per medlem. Farten är lite bättre än under förra perioden. Statistiken förskönas av katastrofdonationen till Moçambique senaste vår.  Det här årets donation till Australien på 20 000 dollar syns ännu inte i statistiken. Också klubbarnas donationer är förhoppningsvis till största delen ännu på väg.

 

Av distrikten har under den här perioden A, C, E, F, I, L, M och N överskridit 10 000 dollarsgränsen. Gratulationer speciellt till teamen i F, I och L-distrikten som har spurtat bäst sedan senaste år!

Speciellt gläder det mig att B-distriktets LC Kirkkonummi-Kyrkslätt har beslutat att bli modellklubb. Nu är LC Ylivieska inte mera den enda. Grattis till president Jussi Kuusola och koordinatorn Risto Miettinen!

 

Med sitt medlemsmedeltal på 658 dollar har LC Ylivieska redan överskridit gränsen för en modellklubb. Med en motsvarande summa på över 200 dollar har vi följande klubbar: LC Espoo/Keskus, Vantaa/Kaivoksela, Helsinki/Pakinkylä, Paltamo, Lempäälä, Helsinki/Töölö, Jyväskylä/Jyvässeutu och Helsinki/Kontula. Vilken av dessa är nästa modellklubb? Sju klubbar har hunnit med att överskrida en totalsumma på 5000 dollar. Som den bästa har vi LC Helsinki/Pakinkylä med 10 662,60 dollar. På medaljplats även LC Lempäälä och Järvenpää/Jean Sibelius med summor på över 7000 dollar.

 

Inte en enda klubb får ännu något DCG-bidrag för det här året därför att den summa som här gäller ska samlas in under en verksamhetsperiod. Därtill gäller det att endast en icke-riktad donation berättigar till återbäring. Orsaken ligger i stiftelsens revisionsbestämmelser: donationer till ett bestämt ändamål kan inte användas till något annat, må det sedan vara cyklon i Puerto Rico eller fast barncancer. Bäst är det att välja alternativet Fonden som stöder hjälpinsatser.

 

Medelinsamlingen underlättades betydligt då Polisstyrelsen äntligen godkände Lionsförbundets nya medelinsamlingstillstånd. De nya bössdekalerna är redan i tryck. Anvisningarna hittar man på förbundets www-plats. Det viktigaste, då det gäller att motivera klubbarna, är samarbetet mellan distriktsguvernören och den som i distriktet ansvarar för insamlingen. Som ett exempel I-distriktet där man vid kvällsfesten i anslutning till guvernörsrådets senaste möte delade ut 13 Melvin Jones plakat. Distriktet har också av alla distrikt mest utökat sitt kampanjsaldo. Gratulationer till DG Hannu och DC Jouko!

 

Var modig – Var Melvin

PCC Heikki Hemmilä pMJF

LCIF-kampanjchef

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot