Bästä lionsvänner runt om i Finland 

Den nya perioden har börjat. Låt oss hoppas att den blir fridsam och resultatrik.

Årsmötets protokoll granskas ännu varför vi officiellt inte ännu kan förverkliga besluten som fattades. Ordförande upplever så klart detta väntande som harmfullt.

 

MyLion funktionerar ännu i dag inte på det sätt som den borde funktionera. Då man skriver in sig i systemet måste varenda en av oss acceptera sådana saker, som inte överensstämmer med EU:s datasekretessförordning. Vi fortsätter att arbeta med dessa problem.

 

Minskning av personalen i vår lionsbyrå förorsakar säkert svårigheter när man samtidigt har ordnat en del av ärenden på ett nytt sätt. T.ex. rådgivningen hör nu till distrikten och vi kommer, i en bilaga till Lions-tidningen, att publicera vem som har lovat att ta hand om rådgivningen i respektive distrikt.

Man säger; samarbete ger styrka. Under den här perioden koncentrerar vi oss på att bygga upp kontakter till de människor och förbund som arbetar nära oss. Och det gör vi med vår nya partnerskapsledare.

 

Grundarbetet, orsaken till varför vi har gått med i Lionsorganisationen, görs i klubbarna. Jag hoppas, att var och en av oss ser till, att i den egna klubben finns meningsfulla aktiviteter att sysselsätta sig med. Det leder säkert till att man får nya medlemmar till klubben.

Man måste göra sig förtrogen med sakförhållanden för då behöver man inte tro på rykten. Låt oss förhålla oss positiva till sådana ärenden som blir aktuella. Låt oss aktivt delta i sådana göromål som för vår verksamhet framåt.

 

Tack för tiden du ger

 

Aarne Kivioja

ordförande för Finlands Lionsförbund 2019 – 2020

 

 

Sökning på gång fortsätter…

Den händelserika sommaren ligger snart bakom oss och det har varit en glädje att notera klubbarnas fördomsfria och aktiva deltagande med sina informationsmontrar vid olika sommarevenemang. Bl.a. av festivalfolket har det kommit positiv respons, där ska vi vara även framledes! 

Tack till all aktivaaktörer och lions – kunskapens budbärare!


Sökning på gång-kampanjen fortsätter såsom tidigare och vi strävar efter att vi alla tillsammans ska öka på vårt medlemsantal som nu är 21 100. Klubbarnas antal uppgår till 876. Förutom på organisationens mångsidiga webbsidor, hittar man verktyg för att utveckla klubbverksamheten och

medlemsrekryteringen i Sökning på gång – verktygsbacken som finns på förbundets medlemssidor.

Den nya medlemsrekryteringsbroschyren, en s.k. ”dragspelsbroschyr”, finns i begränsad mängd att få från förbundets kansli eller av medlemsledaren. Det absolut bästa medlemsrekryteringssättet är den personliga kontakten till en tänkbar medlem. Det enklaste sättet är att fråga: Har någon bett dig

bli lionmedlem?

 

Även under den här perioden kommer det att på förbundets webbsidor att finnas ”Hall of Fame” därman sätter in de klubbar vars medlemsantal har ökat med minst två. Vid årsmötet i juni 2020 i Seinäjoki kommer man åt de klubbar som finns i hedersgalleriet att överräcka ett diplom och bland

klubbarna lottar man ut ett överraskningspris. Perioden för hedersgalleriet är 1.6.2019–31.5.2020.

 

Nog deltar väl er klubb i lotteriet!

 

En aktiv och framgångsrik medlemsrekryteringsperiod!

MD-GMT Harri Hirvelä

 

 

Gott humör med Lions-julkort

En av det här årets viktigaste gemensamma medelanskaffningsaktiviteter riktar sig till unga i hemlandet. Genom att komma ihåg dina närmaste med Lions-julkort och genom att sälja korten vidare, gör du en egen värdefull insats för de unga.


Genom att samarbeta med skolor och företag kan man stöda ungdomsarbetet ännu mera än tidigare!

Av julkortsförsäljningen får klubben hälften (50 %) av intäkterna för att användas för barn och ungdomar på den egna hemorten.

Det här året får distriktsguvernörerna Lions-julkortens broschyr/anvisningar i kuvert i samband med guvernörsrådsmötet i Vanda 24.8.2019 för att sändas till vidare till det egna distriktets klubbar.

Beställningsblanketten sänds till klubbarnas e-postadress.

Gläd dina vänner med äkta julkort – hjälp barn och unga – du får själv ett gott julhumör!

 

 ------


Justeringen av protokollet från förbundets årsmöte har dröjt och  
årsmötesprotokollet kommer man att hitta på förbundets webb-sida under  
Jäsenille: Kokouksia, kokouspöytäkirjat genast då protokollet är  
godkänt.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot