Bästa lionsjulen närmar sig. Den har beskrivits som årets mest brådskande tid men man får hoppas att alla till slut kan njuta av julfreden. Låt oss även komma ihåg ensamma människor som finns omkring oss. För dem kan till och med en liten gåva eller hjälp vara en stor sak.

 

I lionsverksamheten går vi mot jubileumsåret 2020. De första avtalen som bygger på vår partnerskapsstrategi har nyligen godkänts. Nästa vinter för vi ut barnen i skidspåren i samarbete med de lokala skidföreningarna och Finlands Skidförbund. Projektets namn är ”Barnens Lejonlopp 2020”. Vi ordnar evenemang där insamlade medel styrs via Barnklinikernas faddrar till forskning kring och vård av barncancersjukdomar och till att stöda de små cancerpatienterna. Projektets namn är ”Samarbetsavtal 2020-2021”. Du kan läsa mera om bägge i kommande Lionsmeddelanden.

 

Ett flertal av oss har säkert av tradition varit månadsdonatorer för organisationer som vi ansett vara bara och tillförlitliga t.ex. FRK eller UNICEF. Nog vet du väl att även LCIF gödkänner månadsdonatorer och med nutida bankfunktioner är det ganska så lätt att göra donationer till vår egen stiftelse. Det här donationssättet kunde du ge som julgåva åt dig själv eller göra det till ett nyårslöfte. Ganska många har redan också börjat som månadsdonerare.

 

Med hjälp av våra veteraner har vi igen fått fira en Självständighetsdag i en tid av fred. Det kan knappast finnas särdeles många saker i världen som skulle vara mera värdefulla.

 

Då julhelgen närmar sig vill jag önska alla en

 

Fridfull Jul

 

Aarne Kivioja

OrdförandeJulklappsfunderingar?


Boka inkvartering i Seinäjoki!

Årsmötet 5-7 juni 2020, hotellkvoterna öppnas för reservering vecka 51/2019 på webbadressen    > Inkvartering och transport. Evenemanget ordnas i Seinäjoki Areena. Busstransport arrangeras från hotellen.LION 6/19 har utkommit

 

Årets sista LION-tidning 6/19 har droppat in i medlemmarnas postlåda eller gör det under de närmaste dagarna.

 

Läs i numret 6/19 bl.a. om

 

Europa Forum var den största lionsevenemang

som någonsin ordnats i Estland

 

Ansökningen till Orkester Norden pågår

För nästa sommar väljs ca 70

skickliga, unga musiker

 

Med medel från Röda Fjädern-insamlingen förverkligades

Skogsutflyktsprojektet för familjer

 

Samt om många andra intressanta ämnen. LION 06/19 har även utkommit som digitidning på adressen www.lions.fi/lionlehti. Tidningen hittas i pdf-format i webbsidornas v.

 

 

Hae viestintäjohtajaksi kausille 2020-2023

 

Liiton nykyisen viestintäjohtajan toimikausi päättyy 30.6.2020. Suomen Lions-liitto hakee luottamustehtävään jatkajaa toimikaudelle 1.7.2020 – 30.6.2023.

Haettavan luottamustoimen tehtäviä ovat muun muassa:

Viestintätoimialan puheenjohtaja (MD-PRC) 2020 – 2023

• Vastaa Suomen Lions-liiton viestinnästä ja viestintästrategian toteutumisesta yhdessä toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan kanssa.

• Raportoi viestinnästä kansainväliselle järjestölle, toiminnanjohtajalle, hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle.

• Osallistuu tarvittaessa Suomen Lions-liiton hallituksen ja kuvernöörineuvoston kokouksiin.

• Osallistuu LION-lehden toimitusneuvoston kokouksiin.

• Toteuttaa viestinnän koulutusta organisaatiossa yhteistyössä koulutusjohtajan kanssa.

• Tukee piirejä PR-rahan hakemiseksi päämajasta ja vastata liiton PR-rahan hakemisesta.

• Tukee Suomen Lions-liiton projektien tiedottamista ja toimialojen ja työryhmien verkkoviestinnän kehittämistä.

• Tukee Suomen Lions-liiton, piirien ja klubien verkkoviestinnän kehittämistä.

• Toimii yhteistyössä viestintä- ja markkinointipäällikön sekä tarvittaessa liiton kumppanuusjohtajan kanssa.

• Vetää viestintätyöryhmää.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on hyvä kokemus ko. toimialan tai työryhmän tehtävissä vähintään piiritasolla sekä toimien edellyttämä kielitaito (ruotsi ja englanti).

 

Lisäksi liiton toimialoja ja työryhmiä koskevassa ohjeistuksessa on määritelty kaikkia toimialojen ja työryhmien puheenjohtajia koskevat tehtävät (esim. toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen teko, raportointi, tiedottaminen jne.). Ohje on ladattavissa   – jäsenille.

 

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa joko sähköpostitse ( ) tai postitse viimeistään 3.2.2019 klo 15.45 mennessä ja Kuoreen merkintä haettava tehtävä. Valinnat tapahtuvat kuvernöörineuvoston kokouksessa Oulussa 29.2.2020.

 

Lisätietoja tehtävistä antavat nykyinen toimialan puheenjohtaja Teija Loponen ( ) sekä toiminnanjohtaja Maarit Kuikka ( ).

 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 

Aarne Kivioja                       Maarit Kuikka

puheenjohtaja                        toiminnanjohtaja

 

Kampanj 100

 

Kampanj 100 är snart halvvägs och Finlands helhetssaldo närmar sig 400 000 USD. Under denna period har tillsvidare 102 klubbar deltagit i kampanjen.

 

 

Privata donationer räknade jag att ha kommit ifrån 50 klubbar, antingen som små regelbundna poster eller som större för att skaffa en Melvin eller progressiv Melvin. Visserligen har flera klubbar betalat till distriktets LCIF-konto och dessa donationer väntar bara på att överföras till USA i en större sats. Tack för dessa!

 

Det lättaste och snabbaste - och samtidigt billigaste – sättet är att betala via nätsidan . Med en nätdonation kan man även gratulera en jubilerande klubb eller en lionsvän. Då måste man nämna MOTTAGAREN i punkt 3 – ”Vem är donatorn?”. T.ex. med en ARS-adress kan man sedan avslöja för klubben eller vännen, som undrar över Gudruns tackbrev, vem som gjort donationen ;-)

 

Min maka, som fyllde jämna år, bad att man i stället för blommor och praliner skulle göra en donation till LCIF. Det lyckades med Facebook. Och nu har hon en hygglig summa utöver sina egna månadsdonationer för att få den första diamanten på sin Melvin-pins. Och vad är viktigare för en fyrfaldig mormor att veta att barn i en by nu är skyddade mot den dödliga mässlingen. 

Med hjälp av Kampanj 100 förändrar vi världen, en by åt gången.

 

Julstämning!

Heikki och RaijaFinns FN:s Agenda 2030 på din agenda?

Traditionella serviceorganisationer, såsom lionen, skapar med fart ny verksamhet kring frivilligt vattenskydd och kunskap om cirkulär ekonomi.

 

 

Miljöskyddsarbete utgående från hållbar utveckling och som för sammanför olika generationer utgör en stor möjlighet i organisationer där medlemskårens stigande ålder och sjunkande medlemsantal ropar på förnyelse. Organisationer med en äldre ålderstruktur bör i detta arbete ses som en eftersträvande tillgång. En äldre människas sakkunskap som grundar sig på livserfarenhet är nödvändig då man söker lösningar på problem som har en mängd orsaker och uppkommit under en lång tid.

Den hållbara utvecklingens teman och gärningar har blivit allt viktigare då man rekryterar unga medlemmar.

 

Organisationerna tävlar om de ungas fritid bl.a. med den allt mera krävande fritidsverksamheten samt med de olika virtuella underhållningsmöjligheterna. Betydelsen, det meningsfulla och ansvaret betonas i de ungas frivilligarbete. Servicegärningar för miljön hjälper även de unga att i stor utsträckning motarbeta den miljöångest de känner.

Arbete, inlärning och andra delar av livet kommer i framtiden att mångsidigare än nu vara en del av livscykeln.

 

Att i praktiken förverkliga livslångt, fortsatt lärande är en central strategisk fråga för Finland – säger Undervisningsministeriets generaldirektör Olli-Pekka Heinonen i Finlands Scouters nyligen utkomna publikation Osaamisen kiertotalous -Harrastamalla huippuosaajaksi.

Det kommande året för Lions för rent vatten-projektet koncentrerar sig på livslångt lärande och kunnande inom miljöfostran sedd ur den cirkulära ekonomins synvinkel. I centrum för det kommande arbetet ligger inlärning via och med tillhjälp av serviceprojekt. Arbetet görs i samarbete med Lions Quest – Kunskap för livet.

 

# Lionen i Finlands Natur 70 år


Man kan söka ARS-bidrag för anskaffning av hjärtstartare

 

LC Littoinen gjorde för drygt ett år sedan en aktivitetsmotion riktad till Finlands Lionsförbund. Motionens mål var att öka mängden hjärtstartare eller defibrillatorer i Finland.

 

Årsmötet godkände en kläm i ärendet och nu kan varje klubb till ett förmånligt gemensamt inköpspris skaffa en hjärtstartare till sitt eget verksamhetsområde och till en plats som man anser som lämplig. Man har redan nu skaffat över hundra hjärtstartare. Kampanjens mål är att i Finland få ca tusen nya hjärtstartare.

Arne Ritari-stiftelsen har beviljat bidrag även för anskaffning av hjärtstartare.

 

− Vid anskaffningar material/apparater bör man ändå observera att det beviljade bidraget är högst 40 procent och det minsta beviljade bidraget 500 euro. Beroende på de nämnda bestämmelserna bör anskaffningens värde vara minst 1250 euro varför klubben nu till det erbjudna priset bör skaffa minst 2 stycken, berättar Arne Ritari-stiftelsens ombudsman Timo Haasto.

 

Haasto påminner om att aktiviteten även kan vara en gemensam anskaffning för flera klubbar. Man bör ansöka om bidraget före man beställer apparaterna.

 

Allmänna principer gällande ARS-bidrag

Arne Ritari-stiftelsen får medel till de beviljade bidragen via de adress- och Lionsriddardonationer som klubbarna betalat. Stiftelsen använder dessa donationer till att bevilja klubben eller klubbarna bidrag för icke inkomstbringande serviceaktiviteter.

 

Vanligen beviljas bidrag då klubben administrera en aktivitet, skaffar tillbehör och donerar den färdiga aktiviteten till mottagaren. Bidraget bör sökas före man påbörjar aktiviteten.

Stiftelsen har två bidragsklasser. Storleken på det beviljade bidraget bestäms utgående från det servicearbete klubbmedlemmarna utför.

 

* I projekt där klubben skaffar och betalar tillbehör samt utför servicearbete i samband med utförandet av aktiviteten kan bidraget vara 50 procent av projektets budget men dock högst 10 000 euro.

* I projekt där klubben skaffar tillbehör, betalar dem och överlämnar dem, kan bidraget vara 40 procent men som störst 6000 euro.

 

I bägge bidragsklasser är det minsta beviljade bidraget 500 euro.

Mindre bidrag beviljas inte.

 

Bidragen ger även möjlighet till att man använder sig av främmande arbetskraft för specialarbeten såsom el. och rörarbeten, för grävmaskiner, transporter o.s.v. Sådant assisterande specialarbete kan utgöra högst 40 procent av summan på det beviljade bidraget.

Ytterligare uppgifter om bidragen samt bidragsansökan hittar man på stiftelsens webbsida https://www.lions.fi/verksamhet/arne_ritari_-stiftelsen/. Du kan även be om tilläggsinformation av ordförande för ditt distrikts AR-kommitté eller av Arne Ritari-stiftelsens ombudsman Timo Haasto, , 0500 606 321.

 

Lion FM Bowling 2020

lions_fm-ta776vlingsinbjudan_2020.docx Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot