Bästa lion runt om i Finland,

Virallinen Hyvän Päivän tilaisuus pidettiin Helsingin Pikkuparlamentissa, jossa Jukka Jalonen palkittiin Vuoden valtakunnallisena Hyvän tekijänä.Kuva TL

Det var en fantastisk prestation av er nu under den senaste veckan. Diabetespromenader runt om i landet på över tjugo orter. En sådan stor framgång kunde jag inte förvänta mig då vi tillsammans med distriktsguvernörerna under våren skissade upp den här aktiviteten på Det Godas Dag. Mycket frisk luft och en mängd nya vänner stod till buds, på varje ort på ett eget personliga sätt.

 

Ungdomen har varit och kommer att vara den viktigaste delen då vi funderar på vår understödsverksamhet. Detta trots att medelåldern på vår medlemskår långsamt stiger. En central del av den ungdomsverksamhet som riktar sig mot internationalism är ungdomsutbytet. Låt oss sköta bra om den. Nyligen har man sammanställt direktiv för ungdomsutbyte och med vars hjälp vi försöker försäkra oss om en kvalitativt högtstående värdfamiljverksamhet i Finland. Detta som ett tack för att våra ungdomar får resa utomlands för att uppleva lionlägrens och familjevistelsernas tjusning.

 

LCIForward-projekten står i främsta ledet då vi funderar på hur verksamheten ska utvecklas samtidigt som de lokala aktiviteterna förtjänar vårt fulla stöd. I planerna för nästa år, då vi firar den finländska Lionsverksamhetens 70-årsjubiléum, hägrar ett omfattande samarbete kring barncancer.

 

Miljötemat är starkt aktuellt kring Ett Rent Östersjön projektet. Ett mera omfattande internationellt samarbete kring miljöfrågor är heller inte uteslutet. Då jag ännu, som skidråd, avslöjar att det under vintern är meningen att i hela landet lära barn att skida, kan man nöjt konstatera att det är trevligt att ge sin tid åt att tjäna. Ge även ni.

 

Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger

Aarne Kivioja

ordförande

 

 

Förtroendeuppdrag lediga – sökning pågår

 

Verksamhetsperioden upphör 30.6.2020 för förbundets nuvarande kommunikationsledare, serviceledare, utbildningsledare, leoarbetsgruppens ordförande, ungdomsläger och -utbytesledare och för ansvarsperson för Orkester Norden. Finlands Lionsförbund söker efterträdare till dessa förtroendeuppdrag för perioden 1.7.2020 – 30.6.2023.

 

Behörighetskraven för alla befattningar är god erfarenhet av uppgifterna inom ifrågavarande bransch eller arbetsgrupp på minst distriktsnivå samt språkkunskaper som förutsätts av uppdraget (svenska och engelska)

 

I direktiven för förbundets branscher och arbetsgrupper finns därtill angett de uppgifter som gäller för ordförandena för alla branscher och arbetsgrupper (t.ex. uppgörande av verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse, rapportering, information etc.) Direktiven kan laddas ner på – För medlemmar.

 

De skriftliga ansökningarna bör finnas på förbundets kansli antingen som e-post () eller post senast 31.10.2019 kl. 15.45. Kuvertet märkt med den befattning som ansökan gäller. Valet sker vid guvernörsrådets möte i Åbo 30.11.2019.

 

Ytterligare information ger den nuvarande, branschs/arbetsgrupps ordförande samt verksamhetsledare Maarit Kuikka ().

 

 FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

 

Aarne Kivioja                             Maarit Kuikka
ordförande                                 verksamhetsledare

 


Förbundets kansli

 

Kansliet är öppet vardagar från tisdag till torsdag kl. 9-15.45.

Obs. Personalmöte tisdagar kl. 10-11.

Vi betjänar på telefon vardagar kl. 13-15.45.

Rådgivningstjänsten för klubbar och lion på lionskansliet har upphört.

Personer utsedda av distrikten svarar på klubbarnas och lionens frågor.

Du hittar närmare uppgifter på det egna distriktets webbplats.

 

 

Lotterna och julkorten är till salu

 

Ungdomslotterna är paketerade och sänts till klubbarna. De kommer fram senast 16.10 till klubbarnas presidenter eller alternativt till vissa kassörer. Försäljningstiden sträcker sig till sista dagen i januari 2020. Faktureringen sker först efter 15.2.2020. Med de medel som kommer in med lotterna stöder man bl.a. det internationella ungdomsutbytet och ungdomslägren, Leo ungdomsarbetet och Lions Quest samt Orkester Nordens verksamhet.

 

Lottvinsterna är skattefria, lotterna kostar 10 €/st., huvudvinsten en bil eller båt, vinster sammanlagt 1500 st.

Bästa klubbpresidenter, bjud ut lotter till medlemmar, släktingar, bekanta o.s.v. Varje år har vi fått i retur helt oöppnade lottkuvert. Det är inte en ansvarsfull lionsverksamhet.

Besväret att sälja lotter är litet varför jag önskar ansvarstagande i den här saken.

 

Nu är det en bra tid att beställa det här årets Lions-julkort. Beställningarna bör göras senast 15.11. så att du säkert hinner få sina julkort i tid.

Med Lions-julkorten stöder man arbete till förmån för barn och unga. Klubben får behålla hälften av intäkterna för att stöda det lokala ungdomsarbetet. Den andra delen av intäkterna används bl.a. för ungdomsutbytet, distriktens ungdomsläger, leoverksamheten, Orkester Norden och annan NSR verksamhet.

 

Klubbarnas julkortsansvariga, om ni inte ännu har fått julkortsbroschyren och modellkorten till klubben så ska ni vända er till er distriktsguvernör eller zonordförande och fråga dem. Broschyren och korten kan ännu finnas hos dem och väntar på ett klubbesök hos er.

 

Klubbarnas kortansvariga gör en sambeställning på Finlands Lionsförbunds nätbutik . Man loggar in på nätbutiken med KLUBBENS e-postadress och fyrsiffriga lösenord som bildas av klubbens inhemska medlemsnummer.

Läs mera om beställningen och se på modellkorten på förbundets webbsida

 

MDC Veikko Teerioja

 

Leomedlemmarna utmanar alla lion att delta i deras ämbarutmaning

 

Finlands Leomedlemmar utmanar alla Finlands lion att delta i presidentens ämbarutmaning.

Målet är att samla in ett fullt ämbar med skräp från naturen och dela ett foto på ”fångsten” i sociala media med hastaggen #ämpärihaaste. Man kan sätta igång ensam eller i grupp – allt är hemåt.

 

Om hela klubben ändå deltar i talkot, kommer den rena naturen att på ett ögonblick belöna ögonparen. Ju mera vi tillsammans får samlat in skräp, desto bättre för alla. Insamlandet av skräp har även en inverkan på våra vatten.

Låt oss tillsammans göra gott omkring oss!

 

Kati Jaatinen 

FLS - president

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot