Bästa lion, partner och leomedlemmar,

Igen har vi gjort mycket gott för våra medmänniskor. Vi fortsätter med det och vi ska komma ihåg att vi även är varandras medmänniskor. Vi ska var och en på sitt håll se till att andan i klubben är bra och att vi strävar efter förnyelse. Vi ska modigt kalla in nya medlemmar för att göra gott och för att föra in nya idéer i vår verksamhet.

 

När grannklubben bjuder in till någon tillställning ska man tacka ja! Ett bra exempel på detta är välgörenhetsdansen som ordnas av LC Helsinki/Malmittaret. Där deltar alltid även lion med partner från grannklubbarna.

 

Nu väntar man på att det kommer deltagare till de internationella ungdomslägren som ordnas i sommar. Nu är det hög tid att se över hur man får värdfamiljer för de ungdomar som kommer. Det är en bra möjlighet även för gymnasieelevernas familjer.

 

Kampanjen för hjärtstartare, som initierats av LC Littoinen, väntar nu på att klubbarna ska aktivera sig, att kampanjen tas med i planerna, att man söker lämpliga placeringsställen och att man tar beslut om anskaffning.

 

Guvernörsrådets protokoll och protokollen från styrelsemöten fram till 7.3. kan man läsa på förbundets sidor ”För medlemmar”.

 

Kom ihåg att gå in på förbundets och distriktets sidor för att ta del av aktuella saker. Det är Anna-Kaisa som uppdaterar dem.

 

Engagemang och glädje i vår gemensamma klubbverksamhet

Önskar Pirkko

 

Vi hjälper – med Hjärtat

 


IhaNaiset –veckoslut

 

Kom med till Helsingfors och fira en glad IhaNaiset veckoslut 4-5.5.2019  med temat Hav och kultur. Under veckoslutet får du bekanta dig med vår vackra huvudstad, träffa lion från andra delar av Finland samt delta i Diabetes-promenaden som ordnas av B- och N-distriktet.

Evenemanget är öppet för alla lion och partner.

 

Lör. 4.5

kl. 12.00 - 14.00 Öppningstillfälle, Finlandia Park Hotel

Helsingfors stads hälsning, biträdande borgmästare Nasima Razmyar.

Musikhälsning Pakilan musiikkiopisto, kaffeservering och batong

Läsandets och musikens betydelse för hjärnverksamheten, Minna Huotilainen, hjärnforskare och professor.

kl. 15.00 - 16.30   Guidad rundtur i centrumbiblioteket Ode.

kl. 17.30 - 20.30   Kvällskryssning Royal Cat. Program och lotteri: Intäkterna till Rent vatten-projektet.

Sön. 5.5 

kl. 07.00 - 10.00   Frukost och utcheckning för de som bor på hotell.

kl. 10.00 - 12.00    Guidad bussrundtur i Helsingfors (slutar vid Järnvägsstationen)

kl. 13.00 - 14.30     Diabetespromenad, Narinken, Kampen och Tölöviken.

kl. 14.30                  Evenemanget slutar

Tidtabellen är preliminär och det kan komma små ändringar, eventuella ändringar meddelas i god tid före evenemanget.

 

Evenemangets deltagaravgift och anmälningarna senast 6.4: dor. Deltagaravgift 95 €, Lions N-distrikt, FI39 1347 3500 0669 50, referens 5555.

 

Deltagaravgiften innehåller programmet i sin helhet, transporterna Park Hotel – centrum – öppningstillfället och besöket på Ode. Kvällskryssningen samt middagen. Ett eventuellt överskott doneras till lionens projekt Rena vatten.

 

Inkvartering och öppningstillfället på Finlandia Hotel Park, söndagens rundtur startar från Park Hotel. Hotellet har i tiden blivit bekant bl.a. från televisionen som bastuplats för Hyvien herrojen kauppaneuvos Paukku.

 

Var och en kan sköta om sin hotellreservering till rabatterat pris med Finlandia Park Hotel. Prisen 95€ / 1 persons rum/natt, 105€ / 2 personers rum/natt. Det finns även rum för 3 och 4 personer. I priset ingår frukost, trådlös wifi, tillgång till motionssal och morgonsimning.

Det rabatterade priset gäller endast rum som man reserverat direkt från hotellet. Reserveringarna görs direkt till receptionen eller 09 799 755.

Man kan förhöra sig om tillgången med koden LIONS och tidpunkt.

 

Varmt välkommen, IhaNaiset kommittén

 

Förfrågningar , 0500 980 714

 

 

 

Har du redan anmält dig till årsmötet?

 

Vi träffas i Kalajoki, nu lönar det sig att fort anmäla sig för de som är ute i god tid är prisen förmånligare. Likaså finns det nu bättre med inkvarteringsalternativ än närmare mötet. Se närmare om anmälning och inkvartering på länkarna på Årsmötets webbplats.

 

Årsmötet hålls 7 – 9.6. och de förmånligare prisen är i kraft fram till 30.4.

 

Kalajoki Hiekkasärkäts Event Park Arena ligger vid riksväg 8.

Om man kommer med tåg ligger de närmaste järnvägsstationerna i Karleby och Ylivieska.

Busstransport ordnas från tågstationerna till mötesplatsen.

 

Transport 1. Ankomst till Karleby:

Busstransport Karleby järnvägsstation – Kalajoki Hiekkasärkät, fredag 10 €

A: Tåg InterCity 23, Helsingfors 9.24 Karleby 13.03

B: Tåg InterCity 25, Helsingfors12.24 Karleby 16.15

 

Transport 2: Avgång från Karleby:

Busstransport Kalajoki Hiekkasärkät - Karleby järnvägsstation, söndag 10 €

Tåg InterCity 24, Karleby 13.53 Helsingfors 17.35

 

Transport 3: Ankomst till Ylivieska:

Busstransport Ylivieska järnvägsstation – Kalajoki Hiekkasärkät, fredag 10 €

Tåg InterCity 24, Rovaniemi 9.20 Ylivieska 13.05

 

Transport 4: Avgång från Ylivieska:

Busstransport Kalajoki Hiekkasärkät – Ylivieska järnvägsstation, söndag 10€

Tåg InterCity 23, Ylivieska 13.50 Rovaniemi 17.17

Bussarnas avgångstid och –plats för returresorna meddelas på mötesplatsen och på vår webbplats.

 

3. Reguljärflyg: De närmaste flygfälten till vilka det finns flygturer är Karleby-Jakobstad (avstånd ca 80 km) och Uleåborg (avstånd ca 135 km). På dessa flygfält kan man om tillgången på hyrbil.

4. Flyga själv: Mötesplatsen ligger i den omedelbara närheten av Kalajoki flygfält för småflygplan (EFKO).

5. Hiekksärkäts interna transporter: Från Hiekkasärkät-området har man ordnat busstransport till mötesplatsen. På kommande är karta och tidtabeller.

 


Till kännedom för distriktens informatörer:

 

I samband med årsmötet ordnar man på lördag en sammankomst för distriktens informationsansvariga i anslutning till lunchen.

Om du kommer med på träffen, anmäl om detta skilt till

så att vi kan reservera ett tillräckligt stort utrymme och tillräckligt med lunchportioner.

 

 

 

’Det, som är viktigt för oss, ser våra barn efter årtionden’

 

I början av november startade projektet Lions för rent vatten en aktivitetstävling. Sök idéer som har befunnits bra eller alldeles nya och med vars hjälp man får vattenskyddet till en del av lionens vardag. Berätta om dina idéer och var med i vattenskyddets snöbollsfenomen. Aktivitetstävlingen pågår till 30.4.

 

Ytterligare information och tävlingsdirektiv samt material till stöd för idékläckningen: www.puhtaatvedet.lions.fi/aktiviteettikilpailu

De tre timmar långa Lions Water Lab-verkstäderna i distrikten fortsätter med sin verksamhet. Verkstädernas uppgift är att hjälpa lionen att komma igång med idéskapandet kring vattenaktiviteten.

I G-distriktets Lab i Jyväskylä utvecklade sex klubbar tillsammans under ledning av Lion Johanna Arho-Forsblom vattenklubbstänkesättet som grundar sig på vattendroppens inverkan.

 

”Då en vattendroppe faller ner i vattnet bildar den ringar runt sig. Vår vattendroppe avläser vår klubbs värden och vår verksamhets fokus: rent vatten. I den innersta ringen påverkar vi oss själva. Vi ämnar förbinda oss i våra egna valsituationer att förverkliga värden gällande en hållbar utveckling och val.  I den följande ringen finns människor i vår närmiljö på vilka våra val och tankar inverkar. I den tredje ringen påverkar vi vår egen kommun och användarna av kringliggande vatten. Till slut vidgar sig ringarna att täcka hela landet och världen som ringar av ett ansvarstagande vattenmedborgarskap. Lionnätverket har effekt!

 

Det här tillfället lönar det sig inte att låta gå förbi: börja alltså modigt skapa aktivitetsidéer tillsammans i den egna klubben, med grannklubben eller t.ex. med läroinrättningar eller vattenskyddsföreningen på den egna orten!

 

 

Från medlemsbranschen

 

Det nya året 2019 har beträffande medlemsrekryteringen börjat med positiva förtecken. Januari och februari uppvisar ett plus och även mars ser helt bra ut. I hedersgalleriet har vi redan 85 klubbar, ett stort tack till alla aktiva medlemsrekryterare!

 

Kvinnornas andel har under perioden ökat något och är nu 20,8 %.  De distriktvisa procentandelarna varierar ganska mycket och ligger mellan 13,8 – 27,6 procent. I klubbarna borde man säkert diskutera möjligheterna att ta in kvinnor i klubbar där det nu finns bara män som medlemmar. På det sättet skulle man få mera kraft och idéer till serviceprojekten då klubbarna ju finns till för att idka serviceverksamhet.

 

Målet för kampanjen ”Sökning på gång” är även att sporra till samarbete och partnerskap med andra organisationer, sammanslutningar, företag och läroinrättningar. T.ex. när snön smält bort och skräpet kommer fram är det nu under våren en utmärkt tidpunkt att tillsammans med kumpaner städa upp våra bostadsområden. Samtidigt får vi själva synlighet och kan berätta om lionsverksamheten för våra samarbetspartner. Med städaktiviteten kan vi föra vidare information till skolelever och daghemsbarn om vikten av en ren miljö och rent vatten.

 

I klubbarna håller man nu på med att skissa upp verksamhetsplanen för nästa verksamhetsperiod. Nu är det ett bra tillfälle att repetera vad som står i ”Klubben i rekryteringsskick”-guiden som finns i kampanjens verktygslåda och fråga medlemskåren och ta hjälp av de råd som guiden ger. Utgående från förbättringsförslagen bygger man upp en klubb där man trivs och till vilken man täcks ta med nya medlemmar i verksamheten.

 

En aktiv fortsättning på verksamhetsperioden!

Harri Hirvelä

Medlemsledare

 

 

Kampanj100:

LCIF Stärker hjälpinsatser

               

Det är dags, som det brukade stå i tidningen Pellervo, när man skulle så tomatfrö på fönsterbordet. Nu är det dags att välja klubbtjänstemän för nästa period och göra upp verksamhetsplaner.

 

Kampanj100: Stärka hjälpinsatser har startat litet långsamt på det norra halvklotet, bara 1,5 miljoner dollar har samlats in från hela Europa, medan 34 miljoner från hela världen. Finlands saldo igår var 112 000 dollar, knappt 5 dollar per medlem, medan målet för denna period är 37,5 dollar. Tre distrikt, C, M och O har samlat in över 10 000 dollar, av vilket distriktet kan ansöka om 15 % i retur för utveckling av hemorten. Dock har vi ännu tid för en slutspurt, och betala Melvin Jones Fellowship för arbetsamma medlemmar som skall hyllas vid distriktsmötet eller klubbens vårmöte. Förresten önskar jag flera Melvins som får sin pins vid årsmötet i Kalajoki.

 

Melvin Jones Fellow, Melvin Jones vän -benämningen är Lions Internationella Stiftelsens tack för en donation, och som likaväl kan komma en själv till godo . Den nödvändiga summan kan man utöka med små månatliga portioner till distriktets LCIF-konto. LCIF har ju konstaterats vara världens bästa samarbetspartner i välgörenhetsbranschen.

 

Många av oss, såsom också jag, är månadsdonerare till UNICEF, FRK, WWF och Kyrkans utlandshjälp. Varför inte till vår egen stiftelse, vars arbete vi känner bäst, och vars arbete vi kan påverka. Och av vilket vi kan få ett fint minne.

 

Vem av oss skulle inte vilja bli en Melvin Jones’ vän? En tia per månad uppfyller målet för Kampanj100.  Och med 25 euro per månad blir det 1000 dollar under tre år. Och vad som är bäst, man är med om att utrota mässling från hela världen, eller i att hjälpa katastrofoffer, eller att förebygga marginalisering av unga, det sistnämnda som minister Annika Saarikko bekymrad tog fram i sitt festtal vid A-distriktets MJF- och ARS-fest senaste veckoslut.

 

Vårt internationella motto är: “Act locally, think globally”, fritt översatt: “ Hjälp lokalt, donera internationellt”. Tillsammans kan vi ändra världen till en bättre plats att leva på, för oss såväl som för våra barn. Let’s do it! Låt’s agera!

 

 PCC Heikki Hemmilä, pMJF

LCIF-Landskoordinator

MD 107 Finland

 

 

Hjärtstartar-kampanjen inleddes

 

På Riksdagens medborgarinfo presenterades öppningstillfället för Finlands Lionsförbunds hjärtstartarkampanj. Kampanjens mål är att Finland ska få ca 1000 nya hjärtstartare.

 

Kampanjen är en av de största humanitära kampanjer som lionen ordnat i Finland och som hela det finländska samhället drar nytta av.

 

Till Finlands Lionsförbund har LC Littoinen lämnat in en motion om kampanjen vars mål är att antalet hjärtstartare dvs. defibrillatorer ska öka i Finland. I Finland finns endast dryga 2 000 hjärtstartare, då motsvarande antal i Sverige och Norge är ca 20 000. Riksdagsman. minister Ilkka Kanerva har lovat fungera som kampanjens beskyddare. Hjärtkommittén, i vilken ingår bl.a. den ena av initiativtagarna, PDG Rauno Mikkola, har förberett kampanjen, sökt apparatleverantör och t.o.m. konkurrensutsatt prisen färdigt.

Klubbarnas uppgift är att på sina hemorter utreda lämpliga platser för hjärtstartare.

  

Vem som helst kan använda en hjärtstartare då apparaten ger anvisningar åt användaren. Med ett tryck på knappen kan du rädda livet på en annan människa.

Det skulle också vara viktigt att klubben i fortsättningen förbinder sig att ansvara för att apparaten är i användbart skick eller utser en fadder som ansvarar att apparatens batteri och elektrodkasett uppdateras med fyra års mellanrum.

 

För att man, då det finns behov av hjälp, ska hitta Finlands alla hjärtstartare införs apparaten i defiregistret www.defi.fi.

 

Läs mera om kampanjen på Lionsförbundets sida

 

 

 

LC Lapuas stamcellsmotion godkändes i Uleåborg

 

Många sätt att hjälpa (motto för Blodtjänst 

– Många sätt att göra gott (motto för Lions)

 

Bli en länk i den hjälpande kedjan och sporra människor att ansluta sig till Stamcellsregistret. Man skapar möjligheter att som ett sista hopp rädda liv efter det att alla andra vårdmetoder har prövats.

 

I den här aktiviteten samlar vi inte in något av allmänheten, vi använder just inte alls pengar, utan vi utnyttjar vår organisations medlemskår för dem som behöver hjälp. I samband med aktiviteten får vi synlighet. Med detta kan vi även få nya medlemmar som intresserar sig för lionsarbetet. Speciellt de som är i Leo-åldern är potentiella donatorer p.g.a. sin ålder varför vi kan och ska samarbeta med dem.

 

Användningen av stamceller som vårdmetod är ett av de forskningsområden som växer och utvecklas snabbast inom det medicinska området. Stancellsregistret som upprätthålls av FRK:s Blodtjänst utgör en del av ett världsomspännande register. Till stamcellsregistret kan man anmäla sig om man är 18 – 40 år gammal (snart är den övre åldern 35 år) och normalt frisk. Unga män är de bästa donatorerna. I registret finns ca 50 000 finländare. Transplantationen är viktig t.ex. i skötseln av leukemi och det görs 150 – 170 transplantationer i året och ¼ får transplantatet av en nära släkting. Om det inte finns en sådan, söker man efter en donator i det internationella registret. På årsnivå donerar 20 – 40 personer stamceller för behövande någonstans i världen.

 

Se Efter de första testen får den som befunnits lämplig att donera under fem dagar injektioner som för ut stamcellerna i blodomloppet. Stamcellerna tas tillvara direkt ut blodomloppet. Processen sker vid HUS. Donatorn får ingen ersättning men resorna och hotellvistelsen betalas. Man får sjukledigt under en vecka.

 

Du kan även donera blod. Många patienter i behov av stamcellstransplantation behöver också mycket blodprodukter för att tillfriskna. En påse donerat blod kan hjälpa upp till tre patienter då det givna blodet delas upp i komponenter; röda blodkroppar, trombocyter (”blodplättar”) och plasma. Eller bli en Stammis. En Stammis främjar medlemsvärvningen till stamcellsregistret genom att sprida information via affischer, flyers och videon i sociala media. I länken hittar man ytterligare information

 

 

Ni kan även ordna rekryteringskampanjer. Stamcellsregistret hjälper till, levererar material för kampanjen och hjälper med informationen och deltar även i kampanjer vars målgrupp är unga fullvuxna. Mera information via , där man även hittar en bildbank som kan laddas ner.

 

Kom med för ett gott ändamål!

DG Annukka Laurila

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot