Bästa lion,

Perioden har kommit igång med fart och jag har redan fått bekanta mig med verksamheten i rätt många distrikt.

 

Vår inverka på olika plan bygger på tre grundpelare: närmiljön, hela Finland, hela världen. Allt har sin början med att den egna klubben erbjuder meningsfulla utmaningar och ger dem som är serviceinriktade möjlighet att agera. På många sätt, som den här periodens tema säger.

 

På det nationella planet kan vi göra mycket tillsammans. Med detta får vi i fortsättningen hjälp av den nyssvalde kompanjonskapsledaren Veikko Teerioja och hans kommande adjutanter. Jag väntar med intresse på hur diabetespromenaderna, som vi kommit överens om med distriktsguvernörerna, kommer att förverkligas den 12 oktober. Tack vare den effektiva arbetsgruppen har Lions för rent vatten-tankegångarna spritt sig över hela vårt land. På utställningen i samband med Helsinki Design Week kan man notera hur starkt det internationella samarbetet förs fram.

 

Internationellt verkar vi genom att tillämpa presidenten Chois ”mångfald” tema för den här perioden. President Choi är ivrig anhängare av och förespråkare för temaklubbar och LCIF. Om en knapp månad inleds Europa Forum i Tallinn. Nog deltar väl också du?

 

Vår årsbok har av datasäkerhetsskäl krympts ner till ett Lions Info häfte. Jag ber att man speciellt noterar ”Neuvonta/Information” som nämns i samband med distriktsbeskrivningarna. Den här förflyttningen av informationsservicen till distrikten hänger ihop med nyordningen av kansliuppgifterna vid lionskansliet. En process som fortsätter och där man under hösten söker nya verksamhetsformer.

 

Den andra viktiga förändringen som har med omorganiseringen av kansliuppgifterna att göra har varit att försäljningen av klubbmaterial har utlokaliserats. I det här fallet betyder utlokaliseringen det att B- och N-distriktens frivilliga sköter beställningarna av klubbmaterial via nätbutiken. Närmare direktiv hittar du i Lions Info.

 

Guvernörsrådets beslut att fortsätta med användningen av MyLion var sist och slutligen enhälligt. Jag hoppas att ni alla kan ta den till er och att vi igen får servicerapporteringen tillbaka på den tidigare nivån och naturligtvis att den helst ännu ökar.

 

Låt oss sätta oss in i saker och ting, tänka positivt och godkänna majoritetsbeslut. Där är mina önskemål i ett nötskal.

 

Tack för tiden du ger

 

Aarne Kivioja

ordförande


LION 4/19 har utkommit

 

Ungsfärska LION-tidningen  4/19 har utkommit.

Läs i nummer 04/19 bl.a. om 

 

Solen kokar i Kenya

Solkokarprojektet fick fortsatt finansiering av sammarbetspartner

 

Orkester Norden på sommarturné

Till ungdomsorkesterns sommar hörde ett läger och därtill fyra konserter

66:e årsmötet i Kalajoki

Kivioja och Reijonen nya ordförande

 

Samt om många andra intressanta ämnen. LION 04/19 har också utkommit som digitidning på adressen www.lions.fi/lionlehti. I pdf format hittas tidningen i hemsidornas arkiv.

 

Tillsammans med Lion-tidningen delade man ut Lions Info som innehåller stor mängd nyttig information.

 

 

New Voices

Programmet New Voices, som initierades av den föregående internationella presidenten Gudrun Yngvadottir, fortsätter. 

 

Nya röster-programmets mål är att stärka serviceverksamheten, medlemskap, ledarskap och marknadsföring genom att hitta nya verksamhetsformer och ge röst åt varje lion och leomedlem. Det skulle vara bra om man i varje distrikt skulle ha en lion- eller en leomedlem som hjälpte kommittéordförandena och distriktsguvernörerna att föra fram budskapet till klubbarna.  

Till koordinator i Finland har guvernörsrådet utsett förbundets föregående ordförande Pirkko Vihavainen. Hon har skapat Facebook-gruppen New Voices Lions Finland. I den utbyter man idéer och verksamhetssätt för att stärka vår verksamhet. Ytterligare information hittar man även på Nya röster-sidan weserve.org/NewVoices.

 

 

Förbered dig på att fira Det Godas Dag

Varje år den 8 oktober firas lionsverksamhetens Det Godas Dag, Dagen berör alla 22 000 lion som är engagerade i frivilligarbete i ca 900 lionsklubbar i olika delar av landet.

 

Ändamålet med Det Godas Dag är att fästa uppmärksamhet vid lionens frivilliga serviceverksamhet och samtidigt göra den lokala lionsverksamheten känd och att berätta om klubbarnas många sätt att göra gott.

 

Finlands Lionsförbund utlyser varje år Det Godas Dags riksomfattande Årets Välgörare samt i sin egen krets lionens Årets Välgörare eller Goda gärning.

 

Gör dig i god tid beredd att tillsammans med din klubb eller ditt distrikt fira Det Godas Dag. Ordna tillsammans med ert distrikt eller er klubb en diabetespromenad eller gläd er orts offentliga utrymmen, såsom sjukhus, servicehus eller daghem genom att ordna ett gemensamt planteringsevenemang av blomsterlökar.

 Blomsterlökar kan man be om som donation av lokala trädgårdar för att öka den gemensamma trivseln. 


Kom ihåg att även meddela om evenemanget i lokalpressen inom ert område.

 

Medlemsärende

Under den förgående perioden kunde nybildade klubbar få 500,00 euro till det administrativa kontot som ”startpeng”. Det blev pengar oanvända och även under den här perioden kan man ge de tolv första klubbarna som grundas en motsvarande summa.

 

Fundera nu i er egen krets om det på er ort behövs ny servicestyrka t.ex. i formen av en temaklubb eller en familjeklubb. Har ni för övrigt tänkt på den fina ungdomsaktiviteten att grunda en Leo-klubb på ert område?

Ni kommer väl ihåg att omedelbart skriva in de nya medlemmarna i MyLCI registret. På det sättet kan de genast ta del av förbundets och huvudkontorets information, bl.a. nyhetsbreven.

 

Medlemskampanjen ”Sökning på gång” fortsätter. Det bästa medlemsrekryteringssättet är den personliga kontakten till en kandidat. Ta kontakt med dina vänner.

Lika viktigt är det att ta bra hand om klubbverksamheten som ju är en motvikt till vardagen och samma gäller för de medlemmar som redan finns i klubben. Medlemsrekrytering och klubbtrivsel är allas vår gemensamma sak!

 

MD-GMT Harri Hirvelä


Lionen syns i Designmuseet

Lionen och Leomedlemmarna söker lösningar som gäller vattenskydd med ett eget verk på Designmuseet i Helsingfors fram till 27.10!

 

Critical Tide utställningen som sammanför formgivning och forskning samlar kring sig projekt och verk som undersöker hav och möjligheter till förändring med formgivningens medel. Critical Tide sammanför i utställningsutrymmet forskning, aktivism och socialt engagemang.

 

Utställningen öppnar ögonen för hur mänsklig verksamhet skadar vår miljö men utställningen förnyar även vår föreställning om vilka sätt vi kan hitta på för att förbättra situationen. Bakom utställningen står en internationell grupp interprofessionella aktörer: bl.a. dottern till en kanadensisk lion, Gillian Russell, forskare vid Emily Carr.

 

På utställningen har lionen ett eget verk Ocean Confessionals.

Ocean Confessionals är en bur där utställningsbesökaren kan avslöja de synder han gjort mot havet. Synderna skrivs ner på en papperslapp som släpps ut i havet vid en ceremoni som äger rum 26 oktober. Lapparna är gjorda av nedbrytbart papper som i processen frigör kalciumkarbonat. Man har använt kalciumkarbonat som frigörs från kalksten för att i sjöar minska på försurningen.

 

Välkommen att lära dig något nytt!

 

https://www.designmuseum.fi/fi/exhibitions/design-club-open-call-2-kriittinen-design/

 

Karoliina Vilander, FM

Lions för rent vatten - projektchef

 

Kampanj 100: Hundra miljoner redan hopskrapade

 

Vid internationella årsmötet i Milano rapporterades att insamlingen Kampanj 100, LCIF stärker hjälpinsatser, redan nått upp till en tredjedel av målet. För att sätta fart på insamlingen sänkte LCIF målet för modellklubbarna till 500 dollar/medlem.

 

Till den tredje generalsessionen vid årsmötet i Milano hade man uppdaterat resultatet för det första kampanjåret och lagt till resultatet för 50-årsjubiléet, d.v.s. perioden 2017-2018 samt de donationsförbindelser som kommit till huvudkontoret. Fram till 8 juli hade det samlats 89.772.333 dollar på kontot och det totala resultatet var nästan 111 miljoner. Av målet har man alltså nått 36 %. Stordonatorer var 302 och modellklubbsförbindelser, minst 750 USD/medlem, hade undertecknats av 432 klubbar. Även från Europa ett tiotal. Av världens lionsklubbar hade 54 % antingen donerat eller gett löfte om att främja LCIF:s ambitiösa mål.

 

Såsom även tidigare har över hälften av den insamlade summan kommit från tre länder: Taiwan, Japan och Sydkorea. Som den största personliga donatorn uppmärksammades den tidigare medlemmen i internationella styrelsen, Aruna Oswal. Hon har tillsammans med sin framlidne man redan donerat sammanlagt 7 miljoner dollar. Europas, d.v.s. Område IV:s resultat var ca 8,8,miljoner varav Nordens andel är knappa en fjärddel, ca 1,9 miljoner.

 

LCIF har också låtit det goda cirkulera. Under den senaste perioden utdelades som bidrag 34,5,miljoner dollar. En större del hör till den humanitära kategorin, ca 20 miljoner. För att utveckla Lions Quest gavs 780 000 dollar och nya diabetesbidrag till 28 projekt uppgick till sammanlagt 2 miljoner. Synvården fick i medeltal de största enskilda bidragen då summan på 12 miljoner delades av 9 sökande.

 

Till Finland fick man åtminstone tre bidrag, B-distriktet för ett internationellt diabetesläger, I-distriktet fick för vattenförsörjningen till ett åldringshem och E-distriktet fick stöd till anskaffning av instrument till centralsjukhus.

 

Nio av våra 14 distrikt donerade över 10 000 USD och fick därför möjlighet till en återbäring på 15 % under benämningen ”ortens utvecklingsbidrag”. Det utreds som bäst om man kan använda det här bidraget (för den egna orten) även till att utföra arbete i ett utvecklingsland. Ett bra mål skulle t.ex. vara Kenya där norrmannen Einar Lyngar inledde projektet Non Violent School (se Facebook: Novis-Kenia). Med projektet strävar man efter att få slut på lärarnas sätt att förbättra inlärningsresultaten genom att piska eleverna. Det våld som man upplevt som barn sätter sig i benmärgen och får på andra sätt en fortsättning även som fullvuxen. Och rädslan för våld är en orsak till den senaste tidens flyktingströmmar. Det skulle hjälpa även oss finländare? Kindness Matters – inte sant?

 

PCC Heikki Hemmilä, pMJF

LCIF- ja Kampanja100 – koordinator

LC Ylivieska


Kom ihåg julkorten!

Som bilaga sänder vi julkortens beställningsblanketter till klubbarna och vi ber att ni delar ut dem till den lionsmedlem i er egen klubb som ansvarar för julkortsbeställningarna!

Lionsjulkortens broschyr/beställningsinstruktioner och modellkorten har man i kuvert sänt till distriktsguvernörerna för att vidarebefordras till klubbarna i respektive distrikt.

Nu är det även möjligt att beställa personifierade julkort försedda med ETT EGET FOTOGRAFI/EGEN LOGO (t.ex. ett familjeporträtt). Beställningsdirektiven hittar man i den separata balk som finns på nätbutikens ingångssida.

Vi kan erbjuda lokala skolor en möjlighet att sälja våra julkort. Skolorna och föräldraföreningarna samlar på många sätt in pengar bl.a. för vårutfärder och studieresor till utlandet.

 

Skolorna säljer korten vidare till det pris och produktsatser som vi meddelat.

Klubben beställer den överenskomna mängden med kort och skolan betalar hälften av kortens pris till klubbens konto medan den andra hälften blir hos skolan. Klubben betalar till förbundet enligt den räkning man fått. På det här sättet hjälper vi direkt ungdomarna på vår egen ort.


Vi ber att man beställer korten senast 15.11.2019

 

Sponsorera konsttävling i skolorna

Historien har visat att fred allt för ofta inte är en självklar sak. Det här är en beklaglig situation men den ger också oss en möjlighet att fundera över hur vi kan nå fred såväl i vårt eget liv som på våra hemorter.

Och vem skulle vara bättre att planera ”En resa till fred” än de unga?

 

Lionsklubbarna kan beställa fredsaffischtävlingens paket under tiden 15 januari – 1 oktober från Finlands Lionsförbunds nätbutik. Paketet får man vid behov på alla tolv officiella lionsspråk. För varje sponsorerad tävling måste man köpa ett paket.

Tävlingen är öppen för ungdomar som har fyllt 11, 12 eller 13 år den 15 november. Endast arbeten som sänts in inom utsatt tid kan delta i tävlingen

 

1 oktober: Sista datum att köpa tävlingspaket från klubbrekvisitaavdelningen vid det internationella huvudkontoret.

15 november: Sista dag, poststämpelns datum, för en klubb att skicka en vinnande affisch (för varje tävling) till distriktsguvernören.

1 december Sista dag, poststämpelns datum, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande affisch till guvernörsrådsordföranden.

1 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en distriktsguvernör som inte tillhör ett multipeldistrikt att skicka en vinnande affisch till PR-avdelningen vid det internationella huvudkontoret.

1 december: Sista dag, poststämpelns datum, för en klubb som inte hör till ett distrikt att skicka in ett vinnande bidrag till PR-avdelningen vid det internationella huvudkontoret.

15 december: Sista dag, poststämpelns datum, för ett multipeldistrikt att skicka ett vinnande bidrag till PR avdelningen vid det internationella huvudkontoret.

1 februari: De internationella vinnarna meddelas senast detta datum.

 

Läs mera på organisationens internationella sidor.

 

*Vänskapsfullt*

*FLF Julkortsarbetsgruppen*


 

Omställningar i Lionskansliet

I samband med organisationsförnyelsen har *Materialförsäljningen* fr.o.m. augusti övergått från Lionskansliet till att skötas av N- och B-distrikten.

Produkterna kan endast beställas från Lions nätbutik .

Notera att material inte längre kan köpas direkt från Lionskansliet.

Bekanta dig med de nya nätbutiksdirektiven på adressen .


Urvalet utgör endast en del av huvudkontorets produkter. Övriga produkter kan beställas från huvudkontorets nätbutik www2.lionsclubs.org/.

Du kan be om ytterligare information om materialförsäljningen på adressen
.


*Information till klubbarna* har även den i organisationsförnyelsen överförts från Lionskansliet till distrikten. Det egna distriktets informationsansvariga hittar du i LIONS-INFO som kom som bilaga till LION 4/19 <https://www.lions.fi/jasenille/lions-info_2019-2020/> och från  förbundets hemsida .

Du kommer väl ihåg att även *Lionskansliets öppethållningstider* har ändrat. Förbundets kansli är öppet *tisdag till torsdag kl. 9-15.45*.  Personalen betjänar per telefon från måndag till fredag kl. 13 -15.45. Kontaktuppgifterna hittar du på LION-INFO:s medlemssidor <https://www.lions.fi/jasenille/lions-info_2019-2020/> och på förbundets hemsida https://www.lions.fi/kontakt/

 

Gör en god gärning – skaffa en hjärtstartare

 

För drygt ett år sedan lämnade LC Littoinen in en motion till Finlands Lionsförbund om ett projekt vars mål är att utöka antalet hjärtstartare (defibrillatorer) i Finland. Årsmötet godkände projektet där varje klubb kan, till ett förmånligt samupphandlingspris, införskaffa hjärtstartare till sitt eget verksamhetsområde och till en plats som de finner lämplig.

 

Redan nu har man skaffat närmare 90 hjärtstartare.

 

Hjärtstartarens förmånspris är 790 € + moms 24 % vilket innebär ett pris på 979,60 €. (normalt riktminutpris är 1150 € + moms 24 %, tot. 1426,00 €). I förmånspriset ingår leveransen av hjärtstartaren samt inskolning i samband med överlåtandet.

 

Den klubb som beställer, sänder sina kontakt- ch faktureringsuppgifter samt antalet till adressen:

 

Beställningar av apparater (samt tilläggsbeställningar) kan göras under hela år 2019.

Riksdagsledamot Ilkka Kanerva fungerar som bakgrundsstöd och beskyddare av aktiviteten.

 

Stiftelsen Näsdagen bjuder in att delta i Näsdagsinsamlingen!

 

Lionsklubbarna och Näsdagen har ett mångårigt samarbete bakom sig. Låt oss därför fortsätta med den här traditionen och igen vara med och hjälpa barn som har det allra svårast i världen.

 

Redan över en miljon barn har fått utbildning och hjälp med skolgången och över 2 miljoner människors hälsa har främjats med stöd av Näsdagen. Näsdagsprojekt driver man i 17 olika länder i Afrika, Asien och Sydamerika. I år berättar man i samband med Näsdagen speciellt om arbetet mot könsstympning av flickor i Kenya, om hälsovårdsprojekt i Myanmar samt om den försämrade matförsörjningen i Burkina Faso som förorsakas av klimatförändringen. 

 

Varför lönar det sig för lionen att igen vara med på Näsdagen?

 

Det är roligt att ordna en Näsdagsinsamling och lätt att förverkliga som en kortvarig aktivitet. Insamlingen kan ske på många sätt, från bössinsamling, basar och plättförsäljning till sökö-turnering. Man kan precis delta på sitt eget sätt och med en liten insats kan man för lionen få en positiv synlighet. Vid sidan av glada jippon är det även möjligt att rekrytera nya medlemmar till lionsverksamheten.

 

Näsdagskampanjen börjar med Näsdag på cirkus-spektaklet som ordnas 24.10. Det görs i samarbete med Sirkus Finlandia. Den egentliga Näsdagen ordnas 8.11. i tecknet av Näsdagsshowen. Bägge programmen kan ses i direktutsändning på Yles kanaler.

 

Bössinsamlingen kan man ordna när som hels under kampanjtiden 24.10 – 10.11. Om det är möjligt att ordna en bössinsamling eller något annat jippo bara under några dagar är en bra tidpunkt 14.10., 8.11. och 9.11. Det är också trevligt ifall Näsdagens bössinsamling syns i samband med lokala evenemang.

 

Materialbeställningarna och ytterligare information på bekant sätt på adressen:

 

Ytterligare information om kampanjen:

 

Reijo Stedt  Tauno Laine

Lions – Näsdag sammarbetet                                                                       

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot