Årsmötet 2016 Åbo

Årsmöteshandlingarna kan i sin helhet laddas (på finska) ned under finska sidor Jäsenille >> Kokousmateriaaleja >> Vuosikokous 2016.
Val och beslut vid årsmötet i Åbo

 

Ordförande för Finlands Lionsförbund 2016 – 2017

-        Heikki Hemmilä, LC Ylivieska

Vice ordförande för Finlands Lionsförbund 2016 – 2017

-        Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki 

Av distrikten valda kandidater till distriktsguvernörer 2016 – 2017

 

Distrikt

DG 2016 – 2017

Lions Club

A

Ulla Rahkonen

Paimio/Aallotar

B

Emilia Talvisaari

Helsinki/Ruoholahti

C

Sinikka Uola

Hämeenlinna/Linnattaret

D

Heikki Lohi

Luumäki/Ukko-Pekka

E

Reijo Lumme

Tampere/Ruotu

F

Jarmo Hietala

Lapua/Simpsiö

G

Kari Edelmann

Jyväskylä/Cygnaeus

H

Leo Ryynänen

Juuka

I

Aarto Mäkinen

Sotkamo

K

Reijo Lyttinen

Kuopio/Päiväranta

L

Markku Kylmälä

Simo

M

Raimo Gröhn

Pori/Meri-Pori

N

Aarne Kivioja

Helsinki/Pakinkylä

O

Torolf Höglund

Vörå


Revisorer för Finlands Lionsförbund 2016 – 2017

Ordinarie revisorer

-        KHT Katja Kuosa-Kaartti, LC Orimattila/Leonat

-        KHT Jukka Peltola

 

Revisorssuppleanter

-        HT Heimo Seppälä, LC Lahti/Tiirismaa

-        KHT Olavi Ala-Nissilä, LC Loimaa/Kosket

 

Årsmötesplatser

-        Joensuu 2017

-        Uleåborg 2018

-        Kalajoki 2019

-        2020 ingen sökande

 

Inhemskt tema 2017 – 2018

-        Tue nuorta itsenäisyyteen - Stöd unga till självständighet


Medlemsavgiften 2016 – 2017

-        Efter omröstning godkändes att medlemsavgiften till Lionsförbundet är från och med 33 €/medlem (ingen

         förhöjning för perioden 2016 – 2017). Inhemska medlemsavgiften för familjemedlem är hälften av

         medlemsavgiften för huvudmedlem, detta förutsätter att familjemedlemskapet är infört i medlemsregistret.

-       Samtidigt fastställdes den inhemska anslutningsavgiften till 0 €/medlem och följande avgifter för understödande

        medlem:

·       5 stjärnor, 1 år 4 000 €; 2 år 6 500 €

·       3 stjärnor, 1 år 2 500 €; 2 år 4 000 €

·       1 stjärna, 1 år 2 500 €

 

Budget 2016 – 2017

-        Godkändes enhälligt budget för perioden 2016 – 2017.


Klubialoitteet

 

En del motioner, som årsmötet inte godkände, fick en kompletterande formulering.

Exakta beslut kan läsas i protokollet från årsmötet, efter det att det publicerats. 

 

Motioner i anslutning till stadgarna:

 

 • LC Pori/Karhu: Ändring av stadgarna för Finlands Lionsförbund rf om att uppbära deltagaravgift för årsmöte.

           Guvernörsrådets beslutsförslag: Motionen godkänns och i förbundets stadgar återinförs rätt för

           årsmötesarrangör att uppbära en deltagaravgift, för vilken det sätts ett tak.

 

           LC Muhos föreslog understödd av LC Jääli att motionen inte godkänns.

          Som resultat av en omröstning förkastades motionen, varvid beslut enligt årsmötet 2015 i Vuokatti och

           i detta årsmöte godkända stadgar förblev i kraft.

 

 

 • LC Vantaankoski-Vandaforsen: Utnämning av synnerligen meriterad klubbmedlem till ständig medlem och befrielse från skyldigheten att erlägga avgift för ständig medlem.

           

           Guvernörsrådets beslutsförslag och årsmötets beslut: Motionen godkänns inte.  Klubben kan om den så

           vill sända motionen för behandling i internationella organisationens styrelse.

 

 

 • LC Juuka: Förslag om halvering av den inhemska medlemsavgiften för gemål. 

           Den inhemska medlemsavgiften är redan halverad för gemål i samma klubb.

           Förutsättning för halveringen är, att anteckning härom finns i medlemsregistret. 

 

           Guvernörsrådet konstaterar, att den åtgärd som framförs i motionen redan har tagits i bruk (och föranleder

           inte fortsatta åtgärder). Beslut om att halvera den inhemska medlemsavgiften har fattats redan vid årsmötet för

           perioden 2009–2010. den inhemska medlemsavgiften för familjemedlem har enligt beslutet debiterats från och

           med 1.7.2010.

 

 

 • LC Kauhajoki/Katrilli: Förmedling av internationella avgifter via förbundet (exempelvis internationella utbildningar)


           Guvernörsrådets beslutsförslag och årsmötets beslut: Motionen godkänns inte.

 

 

 • LC Laihia/Helmi: Underlätta bildandet av ny klubb

           Medlemskommittén konstaterar i sitt utlåtande, att nya direktiv eller procedurer inte behöver skapas, utan

           gällande förfarande bör gälla. Detta garanteras i dialog mellan distriktets ansvariga och de personer som bildar

           en ny klubb. Bildandet av nya klubbar är numera så sällsynt, att procedurerna inte resulterar i rutiner för de

           medverkande. 

 

           Guvernörsrådets beslutsförslag och årsmötets beslut: Motionen godkänns inte.

 

 

Motioner i anslutning till årsboken:


 • LC Iisalmi/Yläsavottaret: Innehållet i Lions årsbok och upplaga

 

           Guvernörsrådet konstaterar, att de åtgärder som framförs i motionen redan har tagits i bruk (och föranleder

           inte fortsatta åtgärder).

 

 

Motioner till aktiviteter:

 

 • LC Jeppo: Finlands Lionsförbund skall på olika sätt stöda Lions-klubbarna i deras flykting arbete


           Guvernörsrådets beslutsförslag och årsmötets beslut: Motionen godkänns inte. Klubbar uppmuntras att på

           sin egen hemort delta i det biståndsarbete och stöd som görs för flyktingar.

 

 

 • LC Askola: Det självständiga Finland 100 år. På varje hjältegrav tänds ett ljus på självständighetsdagen 2017 kl 18.00.

 

           Guvernörsrådets beslutsförslag och årsmötets beslut: Motionen godkänns inte. Årsmötet rekommenderar

           att klubbarna organiserar ett sådant evenemang. • LC Nurmijärvi/Kanerva: Anpassning av broschyren Ansvaret är vårt för förskoleelever


           Guvernörsrådets beslutsförslag och årsmötets beslut: Motionen godkänns inte.

 

 

 

 • LC Ylivieska/Savisilta: Tävling i retorik för unga – nationell aktivitet


           Guvernörsrådets beslutsförslag och årsmötets beslut: Motionen godkänns inte. Distrikten kan självständigt

           besluta, vill de göra aktiviteten till ett pilotprojekt.

 

 

 

 • LC Kempele/Sampola: Lions-kyrkkaffe som nationell aktivitet från och med 2017.

 

           Guvernörsrådets beslutsförslag och årsmötets beslut: Motionen godkänns inte.


Övriga motioner:

 

 

 

 • LC Vaasa/Family: användning av jämbördigt tilltal för Lion

 

           Guvernörsrådets beslutsförslag och årsmötets beslut: Motionen godkänns inte. Likväl rekommenderar

           Guvernörsrådet, att framöver hänsyn tas till tilltalsformen vid tillställningar där Lion utom klubben eller andra

           representanter närvarar.

 

 

 

 • LC Loimaa/Sinikellot och LC Parainen-Pargas gemensamma motion om Integrering av principer och funktionsmodeller för hållbar utveckling i Lions riksomfattande verksamhet: uppgörande av en elektronisk guide och principerna som del av innehållet för Lions Quest.

 

           Guvernörsrådets beslutsförslag: förslaget i motionen om att uppgöra en elektronisk guide godkänns inte.

           Integrering i innehållet för Lions Quest utreds.


           Årsmötets enhälligt beslut: Finlands Lionsförbunds årsmöte ber styrelsen uppmuntra klubbarna att integrera
           hållbar utveckling, dess principer, mål och medel i sin i dagliga verksamhet i alla dess former, inklusive Lions
           Quest.

 

 

Övriga ärenden som behandlades

-        Godkändes enhälligt verksamhetsberättelsen för perioden 2014 – 2015

-        Fastställdes bokslut för perioden 2014 - 2015 och beviljades ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga

-        Godkändes enhälligt förslagen till ändringar i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar

-        Godkändes för perioden 2016 – 2017 julkort och medelanskaffningsaktiviteten Ge ditt stöd åt unga

-        Godkändes verksamhetsplan och årsklocka för 2016 – 2017

         o I årsklockan tillades evenemanget Baltic Sea Lions

-        PIP Tae-Sup Lees pris åt klubb som mest höjt sitt medlemsantal från under 20 medlemmar till över 20

         medlemmar per 30.4.2016 enligt det nationella medlemsregistret

         o Vandringspriset vanns av LC Tampere / Näsinneula som ökat från18 medlemmar till 25 medlemmar

-        Miljöinsats till förmån för egen ort

         o I avsaknad av sökande delades inte priset ut.

 

Jag tackar alla deltagare i årsmötet för er aktiva insats i mötet.

 

Jari Rytkönen

Ordförande för Finlands Lionsförbund 2015-2016

NSR Council Chairperson 2015-2016


Mötets hemsidor: Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot