Lions Clubs Internationals internationella president kommer till Finland

Världens största serviceorganisations Lions Clubs Internationals 103:e internationella president, Dr. Jung-Yul Choi från Sydkorea besöker Finland 25 - 27 augusti. Choi tror, att lionsklubbarna tack vare lions mångfald kan hjälpa på många sätt på sina hemorter.

 

 

I Finland presenteras de synskadades service- och aktivitetscentral Iiris rehabiliteringsgård för den nya internationella presidenten. Huvudstadsnejdens lionsklubbar har skaffat materiel för rehabilitering och stimulans för synskadade barn till gården. Dessutom har lionsklubbarna grundat en utbildningscentral i Iiris-centret med stöd från lions internationella stiftelse Lions Clubs International Foundation LCIF. Lionsklubbarna har också deltagit i donationen genom att utföra talkoarbete på rehabiliteringsgården.

 

Den internaionella presidenten Choi har varit lionsmedlem i mer än 40 år och hans målsättning är att leda genom att själv föregå med gott exempel. Han anser att  de globala biståndsprojekten denna period, dvs arbetet för synskadade, diabetes, miljön, underlättande av hungersnöden och barncancervården ger lions nya möjligheter att tillsammans motverka några av världens största hot.

 

Finland hör till världens mest aktiva lionsländer. Finland är världens 13. och Europas 4. största medlemsland.

 

I den internationella presidentens besöksprogram i Finland ingår bl.a. en träff med miljöminister Krista Mikkonen och med Sydkoreas ambassadör. Han besöker också Finlands lions biståndsprojekt de synskadades service- och aktivitetscentral Iiris 26.8. och det nya barnsjukhuset 27.8., i vars finansiering Finlands Lionsförbund, dess distrikt och klubbar har deltagit med nästan 250 000 euro.

 

Medias representanter kan intervjua den internationella lionspresidenten i samband med på förhand  överenskomna besöksobjekt. Om intervjuerna med Dr. Jung-Yul Choi kan man avtala med internationella direktör Heimo Potinkara, , 050 551 3600. Han är värd för besöket.

 

Tilläggsuppgifter: Internationella direktören Heimo Potinkara, 050 551 3600 och Finlands Lionsförbunds verksamhetsledare Maarit Kuikka, , 040 580 2494.

 

Finlands Lionsförbund är en rikstäckande takorganisation, som lionsklubbarna grundade 24.10.1960 för att sköta ett rikstäckande samarbete, landsomfattande kampanjer och för att stöda klubbarnas verksamhet. Förbundet organiserar ungdomsutbyte, utbildar samt ansvarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella aktiviteter och samarbete. Finlands Lionsförbund hör till den internationella organisationen Lions Clubs International. Finlands Lionsförbund har över 22 000 medlemmar.

 

Lions Clubs International är en internationell serviceorganisation som består av över 48 000 lionsklubbar och 1,4 miljoner medlemmar i ca 210 länder. Det internationella huvudkontoret finns i Oak Brook i delstaten Illinois i USA.

 

Läs mera om verksamheten på , och .Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot