Lehdistötiedotteet 201710.10.2017

Lehdistötiedote 8.10.2017, vapaa julkaistavaksi klo 15.00


Suomalaiset lahjoittivat lionsklubien seitsemänteen Punainen Sulka -keräykseen 2,9 miljoonaa euroa. Keräykseen osallistui eri puolilla Suomea 831 lionsklubia ja arviolta 20 000 lionia.


Lionsklubien se...
10.10.2017
Pressmeddelande 8.10.2017, fritt att publicera kl. 15:00

Finländarna donerade 2,9 miljoner euro till lionsklubbarnas sjunde Röda Fjädern-insamling. I olika delar av Finland deltog 831 lionsklubbar och uppskattningsvis 20 000 lion i insamlingen.

Lionsklubbar...
10.10.2017

Lehdistötiedote 9.6.2017


Suomalaisilla lioneilla on aihetta juhlaan, kun itsenäinen Suomi ja kansainvälinen Lions-järjestö viettävät tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan.

‒ Veteraanien tukeminen ja yhteistyö veteraanijärjestöjen kanssa on aina ollut suo...
10.10.2017

9.6.2017


Lion i Finland har anledning till fest, då det självständiga Finland och internationella Lionsorganisationen begår sina 100-års jubileer detta år.

‒ Att stöda veteraner och samarbeta med veteranorganisationerna har alltid vari angeläget...
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki
010 501 4500

Yhteystiedot