Kontakt

BESÖKSADRESS

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

 

Kontoret är öppet vardagar kl 9 - 15.45. 

 

Samtalsprisen för 010-företagsnummer är 8,35 cent/samtal + 6,00 cent/min från fast telefon, och 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min från mobiltelefon.

  

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER 
YOUTUBE 

 

 

Vi betjänar enligt följande


Försäljningssekreteraren Tarja Grönholm, telefon 010 501 4501, mobiltelefon 050 400 1779

* Material- och broschyrbeställningar, nya medlemmens brev, utmärkelser och belöningar, reservering av Lions-husets mötesutrymmen och -catering.

 

 

 

Ekonomi- och medlemssekreterare Marja Pakkanen, telefon 010 501 4505, mobiltelefon 050 400 4800,

*Betaltrafik, medlemsavgifter, reseräkningar, adressändringar, medlemsregistret, bildandet av nya klubbar.

 

 

Service- och medelinsamlingssekreterare Sari Pirinen, moderskapsledig

 

Kommunikationschef Anna-Kaisa Jansson,  

telefon 010 501 4506, GSM 050 3077 043  

 

Informationssekreterare Kaisa Hartzell, moderskapsledig

Kontakta 

 


 Quest-ärenden: 


 Lions Quest-utbildningssekreterare Mari Koivisto, telefon 010 501 4507,                         mobiltelefon 050 400 8775

Lions Quest-utbildningssekreterare Jenna Härmä, moderskapsledig

 

                   

 

 Organisationssekreterare Susanna Gustafsson, telefon 010 501 4503, mobiltelefon 050 359 1481, 

*  Generalsekreterarens assistent, förbundets och organisationens möten, internationella ärenden, fastigheten: 


 


Förbundets generalsekreterare

Maarit Kuikka

telefon 010 501 4502

mobiltelefon 040 580 2494

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors
010 501 4500

Kontakt