Suomen Lions-liitto järjestönä

Suomen Lions-liitto on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka lionsklubit perustivat 24.10.1960 hoitamaan valtakunnallista yhteistyötä, maanlaajuisia kampanjoita ja tukemaan klubien toimintaa.

 

Liitto järjestää nuorisovaihtoa, kouluttaa ja valmentaa sekä vastaa Suomen lionsklubien kansallisista ja kansainvälisistä aktiviteeteista ja yhteistyöstä. Suomen Lions-liitossa on noin 900 lionsklubia, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 22 000.


Suomen Lions-liitto kuuluu kansainväliseen Lions Clubs International -järjestöön, joka on maailman suurin palveluklubien järjestö. Siihen kuuluu yli 1,4 miljoonaa jäsentä noin 200 maassa ja 48 440 lionsklubissa. 

 

Suomi kuuluu maailman aktiivisimpiin lionsmaihin. Suomi on maailman 13. ja Euroopan neljänneksi suurin jäsenmaa.

 

Lionien nuorisojärjestönä toimivia leoklubeja on Suomessa 20 ja niissä noin kaksisataa 12–30-vuotiasta jäsentä.


Kotimainen teema 2019–2020

Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott

 

Toiminta-ajatus

• Havaitsemme inhimilliset tarpeet, rohkaisemme vapaaehtoisia palvelemaan omaa yhteiskuntaansa, tuemme rauhaa ja edistämme kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien avulla. 

• Tuemme yhteistyössä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti lasten ja nuorten tervettä elämää ja kehitystä. 

• Luomme uudenlaista avustus-  ja palvelutoimintaa auttaen vammaisia, ikääntyneitä, perheitä ja muita apua tarvitsevia. 

• Olemme vahva paikallinen toimija ja kannustamme kansainvälisyyteen. 

• Teemme palvelutoimissamme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

• Käytämme rohkeasti digitaalista ympäristöä. 

• Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden -toimia sosiaalisessa yhteisössä -kehittyä ihmisenä -kehittää johtamistaitoja -solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla.

• Toimintamme on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

 

 

 

Päivitetty 20.9.2019


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot