Kansainvälinen säätiö LCIF ja Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa

 

Lions Clubs Internationalin säätiö

(perustettu 13.6.1968) on perustettu tukemaan lionsklubien ja yhteistyökumppaneiden palvelutyötä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Se antaa toivoa ja parantaa ihmisten elämää säätiön omien humanitaaristen palveluhankkeiden sekä klubeille myönnettävien apurahojen avulla.

 

LCIF:n puheenjohtaja on aina edellisen kauden kansainvälinen presidentti, kaudella 2020–2021 Gudrun Yngvadottir.

 

Lions-liiton LCIF-koordinaattori (LCIF-MDC)

PCC Heikki Hemmilä pMJF 

LC Ylivieska

Lempolantie 2, 84100 Ylivieska p. 040 503 5598

 

Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa

Kampanja 100 on säätiön kaikkien aiko-jen kunnianhimoisin varainkeräyskampanja. Tavoite on kerätä kolmen vuoden aikana 300 miljoonaa US dollaria, vielä niin, että lahjoitusten taso jää aiempaa korkeammalle tasolle muun muassa kuukausilahjoittajien avulla. Jäsenkohtainen tavoite maailmanlaajuisesti on 250 US dollaria ja siihen lasketaan kaikki lahjoitukset LCIF:lle välillä 1.7.2017–30.6.2022. Kaikki lahjoitukset kerryttävät lahjoittajan Melvin Jones -saldoa. 

 

Yksityiselle lahjoittajalle on valmistettu erityinen yhdestä kolmeen tähden Lion Share -pinssisarja, jonka saa sitoutumalla lahjoittamaan kunkin vuoden aikana 50, 100 tai 200 US dollaria. Lisäksi lahjoittaja saa kampanjan aikana vähintään 100 dollariin kertyneistä lahjoituksista Campaign Donor -pinssin, johon saa eri värisiä laattoja summan noustessa aina 15 000 dollariin asti. 

 

Klubit palkitaan erityisin huomionosoituksin, jos ne sitoutuvat Malliklubiksi, eli vähintään 500 US dollarin jäsenkohtaiseen tavoitteeseen. Summaan lasketaan kaikki klubin tai sen puolesta tehdyt lahjoitukset ajalta 1.7.2017–30.6.2023. Sitoumuslomakkeen lähettämällä saa siis yhden lisävuoden. 

 

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että olemme kansainvälinen järjestö. Rahallisilla avustuksilla teemme Lions-työtä siellä, missä itse emme ole paikalla. Ja se hyödyttää lopulta meitä suomalaisiakin. Esimerkkinä tavoite hävittää tuhkarokko maailmasta vuoteen 2020 mennessä. Onnistuessaan se vapauttaa terveydenhuollon resursseja meilläkin.

 

LCIF:n toiminta

LCIF:n palveluvalikoimaan otettiin LCI Forward -hankkeen myötä lisää haasteita, yhteensä kahdeksan: näönsuojelu, nälän voittaminen, nuorison tukeminen, hätäavun jakaminen ja humanitaarisiin tarpeisiin vastaaminen sekä diabetes, lasten syöpä ja ympäristönsuojelu. Säätiön toiminta on vastuullista ja läpinäkyvää. Säätiön hallinto ja markkinointi rahoitetaan pääoman sijoitustuotolla, joten säätiölle tilitetyt varat menevät lyhentämättöminä kohteisiin. LCIF on palkittu Financial Times -lehden selvityksessä 2007 maailman luotettavimpana yhteistyökumppanina, ja sillä onkin eri hankkeissaan useita niin yksityisiä kuin valtiollisia vahvoja yhteistyökumppaneita.

 

Melvin Jones Fellowship -ohjelma

LCIF saa valtaosan tuloistaan lahjoituksena lion-jäseniltä, 75 prosenttia Melvin Jones Fellowship -ohjelman kautta. Melvin Jones -plakaatti ja -pinssi ovat ulkoiset merkit kiitoksena 1 000 US dollarin lahjoituksesta LCIF:n rahastoon. Lahjoituksen voi tehdä saaja itse tai se voidaan tehdä hänen puolestaan. MJF-arvonimi voidaan antaa myös järjestön ulkopuoliselle henkilölle, tai edesmenneen muistoksi. Klubille tai yritykselle on oma plakaattinsa. Tarvittava 

1 000 US dolla-ria voidaan kerryttää vähintään 100 US dollaria vuodessa enintään viiden vuoden aikana. Piirin LCIF-koordinaattori voi tarkistaa klubin tai henkilön saldon.

Seuraavista 1 000 US dollarin lahjoituksista Melvin Jones Fellow -pinssiin saa timantteja.

 

Melvin Jones Fellow -jäsenyyden hakeminen

Kun klubilla tai yksityisellä lionilla on LCIF:n tilillään 1000 dollaria, voi klubi tai lion hakea sitä vastaan Melvin Jones Fellow -tunnustusta. Siihen sisältyy plakaati ja pinssi. Hakemuksen voi täyttää koneella. Muuta se *.pdf -muotoon ja lähetä osoitteella . Suomen tai ruotsinkielinen hakemus on varmuuden vuoksi hyvä lähettää myös Tanja Saariselle . Paketin tulo kestää reilun kuukauden, mikä on hyvä huomioida luovutustilaisuutta suunnitellessa. Ajankohtaisen Melvin-saldon voit kysyä piirikoordinaattorilta, samoin kuin tullausohjeet.

 


lcif_42m_mjf_hakemus.pdf


lcif42m_mjf_ansokan_sv.pdf
lcif_42m_mjf_application_.pdf


Lahjoitusten tekeminen

Helpoin tapa maksaa on avata LCI:n nettisivu . Klikkaa ”lahjoita” ja siirrä varat nettilomakkeen täytön jälkeen joko luottokortilla tai PayPalilla. Myös toistuva lahjoitus on-nistuu helpoimmin luottokortilla.

 

Toinen mahdollisuus on suora pankkisiirto, joka onnistuu kotikoneella nettipankkien kautta. Kun näillä maksutavoilla valitsee valuutaksi US dollarin, ei tarvitse miettiä valuuttakursseja. Useimmilla piireilläkin on vielä pankkitili LCIF-maksuja varten. Muista välittää tieto maksajasta, mukaan lukien piiri ja klubi sekä klubin kansainvälinen numero, maksun kohteesta ja toivotuista palkitsemis-tavoista. Käteiselläkin (US dollari) voi maksaa muun muassa kansainvälisessä vuosikokouksessa LCIF:n tiskillä. Lisätiedot ja opastus LCIF-piirivastaava tai . 

 

LCIF:n pankki: 

JP Morgan Chase Bank, N.A.

10 S. Dearborn Street, 

Chicago, IL 60603, USA 

ABA-reititysnumero: 021000021

Tilin nimi: 

Lions Clubs International Foundation Tilinumero: 754487312 

(Käytä ehdottomasti tätä tilinumeroa) Swift-tunnus: CHASUS33  

 

Postiosoite:

Lions Clubs International Foundation

300 W. 22nd St., Oak Brook,

IL 60523-8842, USA

 

APURAHAT

Säätiö myöntää apurahoja neljällä eri palvelualueella: näkökyky, nuoriso, hätäapu ja humanitaarinen työ.

 

Humanitaariset apurahat

• Vastaavan summan apurahat: 50 tai 25 prosentin (kehitysmaa) omaosuus, vähintään 10 000 ja enintään 100 000 US dollaria suurimittaisiin humanitaarisiin projekteihin kuten koulut, terveydenhuollon yksiköt, vammaisten keskukset. Esimerkkeinä silmäsairaalamme Ecuadorissa ja Sri Lankassa.

 

• Lions Quest: Enintään 25 000 US dollaria piirille ja 100 000 US dollaria moninkertaispiirille. Suomen Lions Questin vaikuttavuustutkimukseen ja koulutuk-sen kehittämiseen on saatu jo yli puoli miljoonaa.

 

• Diabetes: Piiri enintään 100 000 US dollaria, moninkertaispiiri enintään 200 000 US dollaria. Esimerkiksi B-pii-rin apuraha diabeetikkolasten leiriin ja E-piirin apuraha sairaalan instrumentti-hankintaan 2019.

 

• Humanitaarinen palkinto: Voittaja (250 000 US dollarin apuraha) julkistetaan kansainvälisessä vuosikokouksessa. Vuoden 2019 humanitaarisen palkinnon sai Denis Mukwege, kongolainen gynekologi, joka hoitaa seksuaalisen sotaväkivallan uhreja.

 

Nimetyt apurahat

Säätiön tiettyyn hankkeeseen myöntämät apurahat, esimerkiksi pakolaisapu Euroopassa ja tuhkarokkokampanja. 

 

Apurahat leoille

Leojen palveluprojektien tukemiseen. Piiritasolla enintään 2 500 US dollaria ja moninkertaispiirissä enintään 5 000 US dollaria/vuosi.

 

Piirin ja klubin vaikutusapuraha (DCG)

Piiri tai klubi voi saada 15 prosentin palautuksen kauden aikana tekemistään kohdistamattomista lahjoituksista LCIF:lle, edellyttäen, että ne ylittävät piirillä 10 000 ja klubilla 5 000 US dollaria. Kohdistamaton tarkoittaa käytännössä vaihtoehtoa ”Palveluvoimaa”, koska katastrofiin tai muuhun kohteeseen lahjoitettua rahaa ei lain mukaan voi käyttää muuhun. DCG-apuraha kertyy kausi kerrallaan ja sen voi anoa vielä 15 vuoden ajan. Summan voi vielä tuplata käyttämällä sen vastaavan summan apurahan omavastuuna.

 

Hätäapurahat

• Hätäapuvalmiuden apuraha piireille, jotka yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa suunnittelevat tuleviin katastrofeihin varautumista. Enintään 10 000 US dollaria. Esimerkkinä I-piirin saama avustus vanhainkodin vesihuollon varmistamiseksi.

 

• Hätäapurahat piireille, joita on kohdannut luonnonkatastrofi. Välittömiin tarpeisiin kuten ruoka, vesi, vaatteet, lääkintätarpeet. Enintään 10 000 US dollaria. Talven 2020 koronavirus-pandemian vastaiseen taisteluun on myönnettiin viisi miljoonaa US dollaria.

 

• Paikkakunnan avustustyön apurahat lyhyen aikavälin siivous- ja korjauskuluihin, kun välitön hätä on ohi. Enintään 20 000 US dollaria.


• Suurtuhoapurahat pitkän aikavälin rakennusprojekteihin suuren mittakaavan luonnonkatastrofeissa. Ei ole haettavissa, kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja päättävät. Esimerkiksi Mosambikin pyörremyrsky ja Australian maastopalot 2019.

 

SightFirst apurahat

Apurahat hankkeisiin, joilla parannetaan näköä tai estetään sokeutumista muun muassa taittovian, kaihin, jokisokeuden tai diabeettisen silmänpohjasairauden takia. Ei ylärajaa. Esimerkiksi 2018 Sri Lankan Ratnapuran silmäsairaalan instrumentteihin, mukaan lukien suomalainen silmänpohjakamera diabeettisen verkkokalvosairauden seulomiseen.

 

Apurahojen hakeminen

Yleiset ehdot: Hakijana tulee olla vähintään kaksi klubia. Projektin täytyy ratkaista tärkeä humanitaarinen tarve, palvella suhteellisen suurta ihmismäärää, olla kustannustehokas ja ylittää paikallinen varainkeruukyky. Lisäksi omarahoitusosuus tulee olla varmistettu ja hankkeen kautta on Lions-aatteelle saatava vahva näkyvyys. Hakemukseen on liitettävä piirihallituksen kannatustodistus. Yksityishenkilöitä tai jo aloitettuja projekteja ei tueta. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä LCIF:ään () tai LCIF-piirikoordinaattoriin.

 

Hakemus on lähetettävä viimeistään 90 päivää ennen säätiön hallituksen tai neuvoa antavan toimikunnan kokousta, jotka pidetään tammikuussa, toukokuussa ja elokuussa. Katso määräaika LCIF:n nettisivulta.•

 

LCIF-piirivastaavien yhteystiedot

 

107-A

Kirsti Seppälä

LC Turku/Lucia

p. 0500 785 108

 

107-B

Kimmo Markkanen

LC Kirkkonummi/Veikkola

p. 050 592 2884

 

107-C

Kaisa Vainio

LC Janakkala/Idat

p. 040 581 9834

 

107-D

Unto Kiljunen

LC Lappeenranta/Rakuuna

p. 0400 654 436

 

107-E

Sirkka-Liisa Voutilainen

LC Valkeakoski/Rapola

p. 0400 913 091

 

107-F

Matti Vaarasto

LC Vähäkyrö

p. 040 830 7773

 

107-G

Toivo Lehtinen

LC Jämsänseutu

p. 040 593 4696

 

107-H

Juhani Kautonen

LC Kerimäki/Puruvesi

p. 044 254 9378

 

107-I

Jouko Lampinen

LC Oulu/Raatti

p. 0500 586 072

 

107-K

Pekka Leskinen                 

LC Iisalmi

p. 050 531 9634

 

107-L

Matti Mälkiä

LC Posio

p. 040 766 6650

 

107-M

Veli-Matti Andersson

LC Pori/Ulvila

p. 044 958 5715

 

107-N

Timo Heinonen

LC Helsinki/Kontula

p. 040 703 7008


107-O

Pekka Siekkinen

LC Nykarleby

p. 050 517 9042

 

 

Säätiöllä on kansainväliset sivut myös .

 

maksuohje_lcif-1.docx 

 

betalningsrad_lcif_sv.docx 

 

 

 

 

Suomen saamat apurahat LCIF:ltä

grant_history_md107_24-6-2020.pdf 

 

 

Päivitetty 22.9.2020Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot