Många sätt att göra gott

Lionsverksamheterna är mångfaldiga. Man kan uttrycka detta: många sätt att göra gott. Det står också i logotyperna.

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt