Vår planet behöver din hjälp!

Till alla lions i Finland

 

En sak är svår i vår värld utan rent vatten. Liv.

 

Just du är viktig för att rädda vattnet. Livet behöver dig.

 

Kom med och ge idéer om aktiviteter för rena vatten.

 

Finlands Lionsförbund har med miljöministeriets samtycke påbörjat ett av regeringen finansierat tvåårigt projekt, Lions och Ett Rent Östersjön. Målsättningarna är att få Östersjön och vattendragen renare samt att öka förståelsen och ansvarstagandet för våra vatten hos barn, ungdom och vuxna.

 

Vår internationella president Gudrun Yngvadottir blev intresserad och lovade vid sitt Finlandsbesök att verka som projektets beskyddare och globala informatör.

 

Projektet förverkligas genom en aktivitetstävling som accelererar under åren 2018-2020 och som riktas till alla Finlands Lions. I aktivitetstävlingen kommer lionsmedlemmar i Finland med idéer och utför aktiviteter för att förbättra vattnens renhet utan gränser: i Östersjön, samt i insjöar och vattendrag även i samarbete med andra än lions. Första tävlingen börjar nu i oktober i tre klasser:

 

  1. Vad kan vi lions i vår egen gemenskap göra för rena vatten?
  2. Vad kan vi lions göra tillsammans med skolor och läroinrättningar för rena vatten?
  3. Vad kan vi lions göra tillsammans med andra samarbetspartner (kommuner, företag o.s.v) för rena vatten?

I varje tävlingsklass väljs de bästa idéerna för att utvecklas. Ett häftigt pris för de som valts är möjligheterna att vässa idéerna tillsammans med utomstående toppexperter. Ha ett öppet sinne, ta kurs mot framtiden och försök titta förbi horisonten – i den här tävlingen finns inga gränser!

 

Det är strålande att nästan alla distrikt redan anmält sitt deltagande i Östersjöutmaningen (). Låt aktivitetsidéerna börja bubbla redan nu och gå med kraft in för verksamheten att rädda våra vatten. Du kan nämligen delta i tävlingen med redan pågående aktiviteter.

 

Vi sänder närmare tävlingsanvisningar i september. Tilläggsuppgifter om projektet och tävlingen hittas på www-sidor som öppnas inom kort. Vi kommer gärna för att presentera projektet vid distriktens tillställningar. Ingen plats i Finland är för avlägsen för oss, ta genast kontakt!

 

Kom frimodigt med i livräddningstalko! Ska vi inte vara ett inspirerande exempel även för andra länders lions? Vi Finlands lions hjälper med stort hjärta och det som kommer från hjärtat, träffar hjärtat.

 

För Lions och Ett Rent Östersjön-projektet

 

Karoliina Vilander                                 

Project Manager                                             

0440 900 912                                                   

   

 

PDG Tiitus Tuohikorpi

Project Founder

 

0400 615 833     

  

 

ZC Mika Pirttivaara

Project Founder

050 433 5803

 

 

Alla ovannämnda når du samtidigt på adressenFinlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt