Svenskspråkigt fredsaffischpaket

Lions Clubs Internationals tema för den internationella fredsaffischtävlingen 2020-2021 är "Fred genom hjälpinsatser". 

 

Beställningen går officiellt ut 1.10.2020.

 

Obs. Ett tävlingspaket per skola eller barngrupp.

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt